วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“แก้น้ำท่วม ๓.๕ แสนล้านบาท” หรือ”การ ตกพูด ของนักการเมือง”


“แก้น้ำท่วม ๓.๕ แสนล้านบาท” หรือ”การตกพูดของนักการเมือง”

“โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม”  หรือ “บริหารจัดการน้ำ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท” 

โครงการลงทุนแก้ปัญหาน้ำท่วม 3.5 แสนล้าน

 มีทั้งการก่อสร้างถนน การขุดลอกคลอง การสร้างเขื่อน

และการทำแนวกั้นน้ำ

จุดกำเหนิดให้เกิดการทุจริตครั้งอภิมหาอลังการ

ของการเอาความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยมาอ้าง

เพื่อความชอบธรรมในการแบ่งเค้ก ก้อนโต มโหฬาร ของเมืองไทย

โครงการลงทุนบริหารจัดการด้านน้ำทั้งระบบ 3.5 แสนล้านบาทนั้น

รัฐบาลได้จัดทำทีโออาร์สำหรับการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา

เพื่อมานำเสนอแผนแม่แบบ หรือคอนเซ็ปชวลแพลนวางแผนป้องกัน

ปัญหาน้ำทั้งระบบ โดยหลังจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมแข่งขัน

ในส่วนของบริษัทต่างชาตินั้น กระทรวงการต่างประเทศ

จะเป็นผู้ประสานงานแจ้งไปยังบริษัทตามประเทศต่างๆ ด้วย

โดยวงเงินทั้งหมดที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำของประเทศ

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะมีประมาณ 3 แสนล้านบาท

 จากวงเงินรวม 3.5 แสนล้านบาท โดย 5 หมื่นล้านบาทที่หักไปนั้น

แบ่งเป็นส่วนที่ถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ 4 หมื่นล้านบาท

เป็นส่วนของการอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมนำไปปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนต่างๆ ที่ได้รับความเสียหาย และอีก 1 หมื่นล้านบาท

ถูกเก็บไว้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

อันสืบเนื่องจากผลกระทบจากน้ำท่วมคราวก่อน

หากเป็นภาษา อีสานเขาเรียกว่า การตกพูด –ปันพูด- แบ่งพูด

การตกพูด คือ การชำแหละออกเป็นส่วนๆ สัตว์เล็กๆ เช่น ปลา กบ

 หรือ พืช ผัก จะเรียกเป็นกอง กองนั้น กองนี้ 

ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติในการตกพูด คือหัวหน้าหรือผู้นำจะเป็นคนได้รับพูดสุดท้าย

หลังจากที่ทุกคนเลือกพูดอื่นๆ ไปแล้ว ดังนั้นหัวหน้าหรือผู้นำจึงปลอดจาก

ข้อคลางแคลงว่า จะหยิบกองก้อนเนื้อที่มีขนาดใหญ่ไว้เป็นของตน

 ส่วนบำเหน็จของความเสียสละที่นำพาพวกพ้องออกล่าสัตว์

ผู้นำจะได้รับหัวและขาของสัตว์ที่ล่าได้อีกโสดหนึ่ง

แต่หัวหน้าอาจจะโอนของที่ได้เพิ่มมานี้ให้แก่คนใดคนหนึ่งที่ร่วมล่าด้วยกัน

ก็ได้ โดยต้องอยู่ในดุลยพินิจที่จะไม่ทำให้เสียการปกครอง

 

โดย su.63

 

กลับไปที่ www.oknation.net