วันที่ พุธ กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หน้า...คำสอนของหลวงพ่อปํญญานันทภิกขุ
จากคำสอนของหลวงพ่อปัญญาฯ

สอนให้ตกแต่งหน้าแต่ละหน้าให้ถูกต้องและเหมาะสม

โดยเฉพาะหน้าในและหน้าที่....ต้องแต่งให้มากๆ

โดย iamcraft

 

กลับไปที่ www.oknation.net