วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จักรีวงศ์นัดดามาตุ พิลาศขวัญ
จักรีวงศ์นัดดามาตุ พิลาศขวัญ


ที่สิบสาม กรกฎา มหาฤกษ์ 

พิสุทธิ์สวรรค์ พลันเบิก บวรผล 

เสกธิดา อ่าอนงค์ ส่งสกล 

เป็นศิริ ธราดล มงคลอนันต์ 

.

งามเอย น้ำพระทัย พระวรราช 

จักรีวงศ์ นัดดามาตุ พิลาศขวัญ 

 จุติภพ พรมกรุณย์ อุ่นชีวัน

จบเหนือใต้ เสด็จดั้น บรรเทาภัย 

.

กรองบุปผา กอบจิตรัก ถักอักษร 

มธุรส พจนพร พราวไสว 

บูชาองค์ โสมสวลีฯ นรีไท้ 

ประชุมเทพ ถวายชัย เฉลิมพระชนม์ฯ

.

ทรงพระเจริญ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
.
พระนามเดิม หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร  ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
.
ณ โรงพยาบาลกายส์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
.
เป็นธิดาคนโตของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์  กิติยากร กับ ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี  กิติยากร
.
ทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนจิตรลดา และโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
.

.
พระอิสริยยศ
.
หม่อมหลวงโสมสวลี  กิติยากร (พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๒๐)
.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายา (พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๓๔)
.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พ.ศ.๒๕๓๔ ถึงปัจจุบัน)
.
.
พระวรราชาทินัดดามาตุ  หมายถึง
.
พระมารดา ของพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรก แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ
.
ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่างๆ แบ่งเบาพระราชภาระ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา
.
และยังทรงรับโครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์
.
รวมทั้งทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการ อาทิ 
..
มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
.
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย
.
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว
.
มูลนิธิบ้านบางแค
.
 กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์
.
และอื่นๆ
.
.
 ทรงพระเจริญ
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ
.
ข้าพระพุทธเจ้า บล็อกเกอร์อิมกุดั่น
.

โดย อิมกุดั่น

 

กลับไปที่ www.oknation.net