วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เศรษฐกิจลาวรุ่งโรจน์-แต่ทรัพยากรรุ่งริ่ง


Ms. Genevieve Boyreau นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะออกและแปซิฟิคที่กรุงโตเกียวเมื่อไม่นานมานี้ว่า ลาวเป็นประเทศที่จะมีระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดทั้งในอาเซียนและลุ่มน้ำโขง (ไม่รวมจีน) ในตลอดปี 2012 นี้ ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในช่วงเกือบ 6 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ ทำให้ธนาคารโลกได้ปรับเปลี่ยนคาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของลาวจาก 7.5% ขึ้นมาเป็น 8.3% แล้วนั่นเอง


โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธนาคารโลกต้องปรับเปลี่ยนคาดหมายดังกล่าว ก็เพราะว่ามีปัจจัยในหลายๆ ด้านที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของลาวในช่วง 6 เดือนข้างหน้า โดยที่สำคัญก็คือการขยายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ได้รับแรงหนุนจากราคาทองคำและทองแดงในตลาดโลกที่ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ส่วนในด้านเกษตรกรรมนั้น ก็เชื่อว่าลาวจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าปี 2011 ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุโซนร้อน สำหรับภาคบริการ การท่องเที่ยว การค้า การขนส่ง และ โทรคมนาคมนั้นก็ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับในภาคการก่อสร้างที่ได้รับผลในด้านบวกจากโครงการก่อสร้างศูนย์การประชุม บ้านพัก โรงแรม การพัฒนาสนามบินนานาชาติเวียงจันทน์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันเพื่อรองรับการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ 9 ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้อยู่นครเวียงจันทน์


การปรับเปลี่ยนคาดหมายของธนาคารโลกในครั้งล่าสุดนี้ นับว่าสอดคล้องกับแผนการของรัฐบาลลาวที่วางไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งได้วางระดับคาดหมายไว้ว่ายอดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2012 นี้จะมีมูลค่ารวมมากกว่า 73,200 พันล้านกีบ (ประมาณ 9,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยคิดเป็นอัตราเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากปี 2011 ถึง 8.3% เลยทีเดียว


ยิ่งไปกว่านั้น ที่ประชุมใหญ่สมัชชาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่ 9 ในต้นปี 2011 ก็ได้วางเป้าหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในช่วงปี 2011-2015 ให้ขยายตัวในอัตราเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8% ต่อปี ซึ่งก็จะทำให้ GDP มีมูลค่ารวมที่เฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนลาวได้ถึง 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี 2015 ทั้งยังจะทำให้อัตราความยากจนในลาวลดลงเหลือไม่เกิน 10% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2015 อันจะเป็นพื้นฐานให้กับการที่ลาวจะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่ไม่ด้อยพัฒนาให้ได้ในปี 2020 ดังที่ สมสะหวาด เล้งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลาว ยืนยันว่า


“พวกเราวางจุดหมายรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม 5 ปีครั้งที่ 7 ดังนี้คือ เฮ็ดให้เศรษฐกิจแห่งชาติขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นเที่ยง ถึงปี 2015 รวมยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในไล่เฉลี่ยต่อหัวคนได้ $1,700 บรรลุเป้าหมายเพื่อเอาประเทศเราหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปี 2020”


ก่อนหน้านี้ The Economist ซึ่งเป็นวารสารทางเศรษฐกิจระดับนำของโลกได้เสนอรายงานคาดหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกประจำปี 2012 นี้ว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกคาดหมายว่าจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดใน 10 อันดับแรกของโลกก็คือไม่ต่ำกว่า 7.9% ขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ก็คาดหมายก่อนหน้านี้ว่าเศรษฐกิจของลาวจะขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่เกิน 7.6% เท่านั้น แต่ครั้นเมื่อครึ่งปีผ่านไป ทั้งธนาคารพัฒนาเอเชียและ The Economist ต่างก็ได้ปรับเปลี่ยนคาดหมายดังกล่าวขึ้นไปสู่ระดับที่ใกล้เคียงกันกับธนาคารโลกแล้วในเวลานี้


อย่างไรก็ตาม การที่ลาวจะสามารถก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2020 ได้อย่างแท้จริงนั้นก็มิใช่เรื่องง่ายเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องดังกล่าวถือเป็นเพียง 1 ใน 3 เงื่อนไขสำคัญที่จะชี้วัดว่าลาวได้หลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาได้จริงแล้วหรือไม่


ทั้งนี้โดย Minh Pham ผู้แทนขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) ประจำลาว ได้ยืนยันเงื่อนไขสำคัญอย่างแรกก็คือการบรรลุเป้าหมายรายได้ประชาชาติ (GNI) ซึ่งองค์การสหประชาชาติจะกำหนดอัตราขั้นต่ำเป็นประจำทุก 3 ปี โดยสำหรับลาวนั้นก็จะต้องมีรายได้ประชาชาติที่สามารถเฉลี่ยเป็นรายได้ขั้นต่ำของประชากรลาวได้ไม่ต่ำกว่า 1,190 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี 2012 นี้ ทั้งยังจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกๆปีอีกด้วย


ส่วนเงื่อนไขที่ 2 ก็คือดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ระดับการศึกษา อัตราเฉลี่ยการรู้หนังสือของประชาชน การได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัย อัตราการเสียชีวิตของเด็กและหญิงที่ตั้งครรภ์และอัตราเฉลี่ยการได้รับสารอาหารของเด็กอย่างครบถ้วนเป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องปฏิบัติให้ได้ตามเกณฑ์ของสหประชาชาติ แต่สำหรับลาวแล้วถือว่ายังอยู่ห่างจากเกณฑ์ขั้นพื้นฐานดังกล่าวนี้ของสหประชาชาติคิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ปีเมื่อพิจารณาจากดัชนีชี้วัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


และเงื่อนไขที่ 3 ก็คือความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจมหภาคที่จะต้องมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังสามารถที่จะต้านทานกับปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ได้อย่างมั่นคง เช่น ผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือปัญหาวิกฤติการณ์ทางการเงินจากต่างประเทศ เป็นต้น


ทางด้าน สมดี ดวงดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุน ก็ยอมรับว่าการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2011-2012 จะไม่สามารถบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ โดยมีสาเหตุมาจากภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดจากพายุโซนร้อนในปลายปี 2011 ที่ทำให้การผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนในปี 2015 และทำให้ประเทศที่พ้นจากสภาพด้อยพัฒนาในปี 2020 ด้วยนั่นเอง


ยิ่งไปกว่านั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของลาวในตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษมานี้ยังได้ดำเนินควบคู่ไปกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และแร่ธาตุไปอย่างมากมาย ทั้งก็ยังได้ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางในเวลานี้อีกด้วย


โดยกรณีหนึ่งที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางทั้งในที่ประชุมสภาแห่งชาติลาวและสภา กาแฟที่นครเวียงจันทน์ในเวลานี้ ก็คือการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเวียดนามในเขตภาคใต้ของลาวที่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและประชาชนในท้องถิ่นของลาวอย่างหนัก เฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในแขวงเซกองและอัตตะปือนั้นยังต้องได้รับผลกระทบจากมลภาวะในตลอดสายน้ำเซกองอีกต่างหาก ดังที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในแขวงเซกองได้อธิบายถึงสภาวะที่เป็นอยู่ในเวลานี้ว่า


“ในเขตหั่นมันมีโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าเซกะหมาน 3 และก็เขื่อนเซกะหมาน 1 อีก ของว่าเฮ็ดใส่น้ำเด้ มันต้องได้เจาะได้จกได้ระเบิดอีหยังต่างๆ แล้วทั้งหมดนี่ มันก็ได้เป็นผลที่สะท้อนที่ตกใส่น้ำ พร้อมกันนั้น ทั้งเบื้องลาวและเบื้องเวียดนามก็สร้างทางอยู่ชายแดน นอกจากนี้ทางรัฐบาลลาวก็ได้อนุญาตให้มีการขุดค้นแร่คำ ซึ่งกะเฮ็ดใส่น้ำเซกองหั่นแหละ”


นอกจากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในแขวงเซกองและอัตตะปือดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขุดค้นทองคำในแขวงเซียงขวาง การก่อสร้างโรงงานหลอมเหล็ก ทองแดง ดีบุก สังกะสี และ โปรแตส ในแขวงเวียงจันทน์ที่กำลังสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนลาวในท้องถิ่นเหล่านี้อย่างกว้างขวาง


ส่วนการขุดค้นทองคำและทองแดงที่เมืองเซโปนและวีละบุลีในแขวงสะหวันนะเขตนั้น ผู้ลงทุนจากจีนก็ได้ให้การยอมรับว่าการขุดค้นแร่ทองคำในตลอดระยะ 10 ปีมานี้ได้เป็นผลทำให้ปริมาณแร่ทองคำในเขตสัมปทานลดลงอย่างต่อเนื่อง และผลจากการสำรวจล่าสุดก็ยังทำให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าปริมาณแร่ทองคำที่ยังคงเหลืออยู่ในเขตสัมปทานในเวลานี้จะถูกขุดค้นขึ้นมาจนหมดเกลี้ยงภาย ในปี 2013 หรือในอีกหนึ่งปีข้างหน้านี้เท่านั้น


ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าหากภายในปี 2013 ยังคงไม่มีการสำรวจพบแหล่งแร่ทองคำแหล่งใหม่ก็ย่อมจะเป็นผลทำให้เหมืองแร่ที่เมืองเซโปนและวีละบุลีดังกล่าวจะยังคงเหลือเพียงผลผลิตจากแร่ทองแดงเท่านั้นนับจากปี 2014 เป็นต้นไป เพราะแร่ทองคำที่เหลืออยู่ในเวลานี้มีปริมาณเพียง 65,000 ออนซ์ ในปี 2012 และจะลดลงเหลือเพียงไม่เกิน 60,000 ออนซ์เท่านั้นในปี 2013


ยิ่งเมื่อประกอบกับในปัจจุบัน รัฐบาลลาวได้อนุมัติสัมปทานการสำรวจและขุดค้นแร่ธาตุให้กับเอกชนลาวและต่างชาติไปแล้วถึง 184 บริษัทที่มีเขตสัมปทานในการสำรวจและขุดค้นแร่ธาตุรวมกันเกินกว่า 300 โครงการด้วยแล้วย่อมหมายถึงภัยพิบัติที่คนลาวจะต้องเผชิญอย่างแสนสาหัสมากขึ้นด้วย!!!

ทรงฤทธิ์ โพนเงิน

โดย Supalak

 

กลับไปที่ www.oknation.net