วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ห้วยโสมง โครงการที่แก้ไขปัญหาระบบนิเวศน์ในระดับภูมิภาค


ร.กิติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุ โครงการห้วยโสมง เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และระบบนิเวศน์อย่างเป็นระบบ ในระดับภูมิภาค
 

ดร.กิติชัย รัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวในระหว่างเวทีประชาคม เรื่อง “ใช้ประโยชน์ห้วยโสมงฯ อย่างไรให้ยั่งยืน” ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ จัดขึ้น ที่ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแก่งใหญ่ ตำบลแก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ระบุว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง เป็นโครงการที่ สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำ และระบบนิเวศน์อย่างเป็นระบบครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด อาทิ การแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้ได้ทันภายในปี 2561จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนจำนวน 111,300 ไร่ และ ฤดูแล้งจำนวน 45,000 ไร่  ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำสาขาในเขตพื้นที่ อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำชากมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ส่วนการแก้ไขปัญหาระบบนิเวศน์ที่เกิดจากน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และการหนุนของน้ำเค็มของแม่น้ำบางปะกง ที่ส่งผลเสียต่อการทำการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน ก็จะบรรเทาลง โดยการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง ผลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง ให้ลงทะเล นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงยังเกิดประโยชน์ต่อเนื่องเพิ่ม เช่น เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและการประปา เป็นแนวกันชนหรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา รวมทั้งช่วยเพิ่มระดับความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ ทำให้โอกาสการเกิดไฟไหม้ป่าลดลง หรือหากเกิดไฟป่าก็จะมีแหล่งน้ำต้นทุนที่จะสามารถนำน้ำมาใช้ดับไฟป่าได้

ดร.กิติชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดนี้เกิดจากพระอัจฉริยะภาพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ ทรงใช้พระปรีชาชาญในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านภูมิศาสตร์ อุทกศาสตร์ และระบบนิเวศน์วิทยา ตลอดจนมีสายพระเนตรที่ยาวไกล ในแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือกันในการสานต่อพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการห้วยโสมง ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯ จะตกอยู่ที่ประชาชน และพื้นที่ภาคตะวันออกนั่นเอง


โดย บัวสอน

 

กลับไปที่ www.oknation.net