วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถวายอาเศียรวาท..พระมกุฏราชกุมาร

๐  ลุ ๕ รอบ พระชนมพรรษา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ไพร่ฟ้าค้อมก้มบังคมบาท

ถวายอาเศียรวาท พระมกุฏราชกุมาร


๐  ขอพระชนมายุยิ่งยืนยง

พระเกียรติยศสูงส่งแผ่ไพศาล

สารทิศ ขอพระองค์ทรงพระสําราญ

สวัสดิ์ผลดลดาลทุกกาลชัย


๐  เป็นพระขวัญร่มฉัตรแด่รัฐ-ราษฏร์

เป็นดั่งแสงรําไพมาศ วาดไสว

ฉายมรรคาเบญศีลคู่ถิ่นไทย

พระบารมีเกริกไกรสถาวร
.....................

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บล๊อกเกอร์ เพลงผ้า

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net