วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฟังภาษาผู้ไทล้วนๆ..จากงานเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ผู้ไทจางานผู้ไทนานาชาติครั้งที่1


งานเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ผู้ไท บนเวทีงานผู้ไทนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2555 ณ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  จัดโดยทีมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์โดยมี ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์เป็นวิทยากร ในภาคภาษาผู้ไทเขาวงล้วนๆ ค่ะ...

ผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย
1.ศ.ดร.อรรถ นันทจักร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.คุณลุงทองคำ อุทโท  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของชาวผู้ไทและท่านเป็นอดีตศึกษานิเทศก์จังหวัดกาฬสินธุ์
3.อาจารย์ชัยบดินทร์  สาลีพันธุ์
4.อ.กิตติศักดิ์  แสนพาน  อดีตข้าราชการครูของชาวกุดสิมคุ้มใหม่
5.คุณป้าสวาสดิ์  คูสกุลรัตน์  ...ปราชญ์ของชาวผู้ไทเขาวง
6.อาจารย์สงบันดิด  ยดมั่นคง   คณะกรรมการผู้หญิงลาว แขวงสะหวันเขต สปป.ลาว
7.อาจารย์บุนทง   ยดมั่นคง   นักธุรกิจจากแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
8.ดร.วี วัน อาน  จากเมืองแถน ประเทศเวียดนาม
9.ว่าที่ดร.กวาง   นักวิชาการจากประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ก็มีกลุ่มผู้มาให้ความบันเทิงแบบผู้ไทของทั้ง 3 ประเทศ เช่น

1.คณะหมอลำชาวผู้ไทจากบ้านโฟนสวาง ต.กุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
2.คณะหมอลำทองคำ จากเมืองวัง อ่างคำ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
3.ศิลปินแห่งชาติ       จากเมืองแถน ประเทศเวียดนาม

การเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ผู้ไท งานผู้ไทนานาชาติ ตอนที่ 1

การเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ผู้ไท งานผู้ไทนานาชาติ ตอนที่ 2

การเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ผู้ไท งานผู้ไทนานาชาติ ตอนที่ 3

การเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ผู้ไท งานผู้ไทนานาชาติ ตอนที่ 4

การเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ผู้ไท งานผู้ไทนานาชาติ ตอนที่ 5

การเสวนาวิชาการชาติพันธุ์ผู้ไท งานผู้ไทนานาชาติ ตอนที่ 6

ขอขอบคุณ Youtube : และมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์

@@@@@@@@@

โดย PhutaiKaowong

 

กลับไปที่ www.oknation.net