วันที่ เสาร์ กรกฎาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รํ า ลึ ก คุ ณ พ่ อ ขุ น ฯ...........!!


(โคลง)..... ๏  สืบศิลาแท่นถ้อย.....รอยกาล

มาสู่รอยหมึกจาร........................ถ่องแท้

ภาษาเล่ารากฐาน.......................ไทยถิ่น

ไทยไม่เคยพลาดแพ้.............................หนึ่งแล้ว ภาษา


๏  ภาษาชาติกู่ก้อง.........................เกรียงไกร

เราเหล่าผองชนไทย....................เด่นหล้า

อักษรร่ายรินใด.........................งามสง่า

สุดแผ่นดินผืนฟ้า..........................จึ่งข้าฯดํารง


(ฉันท์)...... ๏  พิทักษ์ชาติ ประกาศชน......ประโลมหนประพนธ์คง

มิแปร่งแปลกและแผกพงศ์...................พิลึกคําประหลาดใจ

๏  ถนอมค่าวิชาเขียน................................และหมั่นเพียรตระหนักไว้

บุราณร่ายรําบายนัย.........................ระเบียบกฏสิงดงาม


 (กาพย์)....... ๏  รู้รักษ์ภาษาชาติ.............ประหนึ่งปราชญ์แห่งสยาม

เขียนอ่านบันดาลความ...............ให้ต้องตามกฏิกา

๏  อย่าเปลี่ยนแปลงให้แปร่งยล......จะสับสนให้กังขา

สรรพบทหมดค่า..........................จะหาใครมีใจชม


(กลอน)...... ๏  ภาษาไทยภาษาชาติพิลาสหล้า

๒๙ กรกฏา อักขราฉม

กําจายจรนครไทยพิไลพรม

จึงถือเป็นปฐมนิยมคํา


๏  พ่อขุนรามคําแหงมหาราช

พ่อคือปราชญ์ให้กําเนิดอันเลิศลํ้า

ให้อักษรโชนฉายได้ร่ายรํา

ลูกขอนํามาลาหอมน้อมรําลึก

......... เพลงผ้า ปรพากย์
๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net