วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รถไฟใต้ดินผ่านเยาวราช...ผังเมืองจะมีทิศทางรักษา "รากเหง้า" ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร...อ้างอิง ...ไทยโพสต์ http://www.thaipost.net/x-cite/020812/60461

Copy//ตัวแทนชุมชนเยาวราชชี้ ผังเมือง กทม.ทำลายรากเหง้าทางวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีนบนถนนไชน่าทาวน์ ไม่เห็นคุณค่าพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต จนใกล้สูญหาย อนาคตเป็นพื้นที่แออัดไร้มนต์เสน่ห์ …

 นายวิศิษฐ์ เตชะเกษม สถาปนิกชื่อดัง และผู้นำชุมชนเวิ้งนาครเขษม เยาวราช ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และประกาศผังเมืองให้พื้นที่เยาวราชเป็นเขตพาณิชยกรรม เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่เยาวราชเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมมาช้านานอยู่แล้ว ปัจจุบันเยาวราชมีรากเหง้าที่เก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และหากอนาคตมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่า ความมีเสน่ห์ของเยาวราช รวมทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางจิตวิญญาณ หากผังเมือง กทม.ประกาศให้พื้นที่เยาวราชนี้เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม เยาวราชก็คงสูญเสียวิถีชีวิตรากเหง้าเดิมที่เคยมี….

นายวิศิษฐ์กล่าวว่า พื้นที่เยาวราชและละแวกรอบนั้นเป็นพื้นที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ ไม่ใช่มาสร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาเพิ่มในพื้นที่ เดิมเป็นพื้นที่ค้าขาย มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ความดั้งเดิมของเยาวราชอยู่ หากมีการนำสิ่งก่อสร้าง เช่น รถไฟฟ้า เข้ามา แม้จะเป็นการอำนวยความสะดวก แต่ก็จะมีผลกระทบตามมาหลังจากมีรถไฟฟ้า เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดฯ ตึกใหญ่ๆ สิ่งเหล่านี้มาทำลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จิตวิญญาณจะหายไป ควรจะรักษาไว้ให้คงเดิมเป็นพื้นที่อนุรักษ์มากกว่า…

ผังเมืองจะปล่อยให้ภาพลักษณ์เยาวราชหมดไป ประวัติศาสตร์จะถูกกลืนทำลายหายไป จะมีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าย่านเยาวราชที่ค้าขายกันมานานชั่วลูกชั่วหลาน และผลกระทบของความหนาแน่นของประชากรก็จะตามมา เยาวราชเป็นพื้นที่แคบ เรื่องขยะ สิ่งสกปรก รถติด ความวุ่นวาย เอกลักษณ์ความเก่าเเก่จะค่อยๆ หายไป และส่งผลกระทบต่อภาวะด้านอารมณ์ของคนในชุมชนแน่นอน ฉะนั้นผังเมืองควรศึกษาและรักษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนเยาวราชไว้ดีกว่าจะมาพัฒนา ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการทำลายรากเหง้าวิถีชีวิตของคนเยาวราชทั้งนั้น….

สถาปนิกชื่อดังกล่าวอีกว่า หากมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาในละแวกชุมชนชาวเยาวราช ยังส่งผลกระทบต่อสถานที่สำคัญต่างๆ ของเยาวราชด้วย เช่น วัดจีนในเยาวราช อนาคตอาจทำให้ประชาชนลืมว่าพื้นที่นี้มีอะไรที่สำคัญและควรเคารพสักการะ เมื่อเจอสิ่งที่ล่อตาล่อใจกว่าอย่างห้างสรรพสินค้า ประชาชนก็จะใช้เวลาว่างทั้งหมดไปให้กับสิ่งเหล่านั้น...

"ควรรักษารากเหง้าวิถีการดำเนินชีวิตไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อกันไป และความเก่าแก่ของสถานที่ ความสำคัญทางศาสนา รักษาจิตวิญญาณความเป็นเอกลักษ์ของเยาวราชไว้ดีกว่าเอาสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ เข้ามาทำลายเสน่ห์ของชุมชน เพราะชุมชนเก่าแก่ควรรักษาไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ไม่ใช่พื้นที่พาณิชยกรรมเป็นหลัก หากจะเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมก็ควรรักษาการค้าขายแบบเดิมไว้" สถาปนิกชื่อดังกล่าว…

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในชุมชนรอบเยาวราช และทราบจากนักวิชาการที่มีความห่วงใย ว่ากรุงเทพมหานครได้ประกาศผังเมืองบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพาณิชยกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุผังเมืองรวม กทม. ซึ่งในอนาคตจะมีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่า รวมทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่มีความสำคัญและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จึงเห็นควรกำหนดให้พื้นที่เยาวราชเป็นเขตพื้นที่ที่มีความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนา โดยเตรียมจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง "รื้อของเก่า รากเหง้าเราจะอยู่ตรงไหน" ในวันที่ 9 สิงหาคม ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ปริ๊นเซส

โดย ชมวิวทิวทัศน์

 

กลับไปที่ www.oknation.net