วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เทิดพระเกียรติ"วันแม่"งานพฤกษาล้านนา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 งานสำคัญ คือ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มเกษตรทำสวนไม้ดอก-ไม้ประดับเชียงใหม่ ชมรมบอนไซเชียงใหม่
จัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 9 -13 สิงหาคม ปีนี้
ณ สวนสาธารณะบนที่ดินการรถไฟ

การจัดงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้ดอก - ไม้ประดับเชียงใหม่ ชมรมบอนไซเชียงใหม่ รวมถึงส่วนราชการ
ต่างๆเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงการ
ปลูกกล้วยไม้ด้วย ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการกล้วยไม้ การจัดสวนกล้วยไม้
การออกบูธจำหน่ายกล้วยไม้ และผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงการประกวดกล้วยไม้และ
บอนไซด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง และการจัดงานในรูปแบบนี้
ก็จะดำเนินการต่อไปอีกอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

"เอื้องป่าดอกขนาดเล็กมาก"


  

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net