วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความทุกข์ คือ การทดสอบเราและชีวิต
เขียนอะไร ในเขียน เวียนวนอยู่

เฝ้าตามดู ดิ้นรน บนความวุ่น 

ระอาจริง สังสาร วัฏฏะ...จุล

มาสร้างบุญ ปกติ ที่ศีลธรรม

...

พิมพ์ถ้อยลักษณ์ จากจินต์ ถวิลว่า

ในผัสสะ ตาหู รู้...รสล้ำ

ในหมู่คน ยังรับทุกข์ สุขประจำ

ต่อให้งาม ด้วยพร้อม ย่อม ทุกข์...ทวน

...

คำโดย

ซันญ่า

แม้จะก้าวล่วงลุวัน ในวัยที่ไม่ต้องดิ้นรน ดั่งแสวงหาวิ่งตามความนิยมแห่งสังคม

ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ตัดอะไร ไปจากใจให้ผ่อนคลาย เพียงแต่ช่วงชีวิตที่พบเห็น

ทุกวาระแห่งการเป็นเรื่องดำรงค์อยู่ แม้นจะประสพสิ่งที่ บรรลุจุดเ้ป้าหมายที่ตั้งไว้

ก็ยังไม่ปลอดภัยหรือวางใจ ในความว่างได้ กลับยิ่งบรรลุถึงที่ต้องการดังใจหวัง

จิตก็ยังไขว่คว้าหาเป้าหมายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด วันเวลาหมุนไปของมันอย่าง

นั้นเองเพราะโลกหมุนรอบตัวเองและหมุนวนตัวเองรอบดวงอาทิตย์ 

พอเหลื่ยมมุมที่หมุนวนรอบในลักษณะ กลมของโลกดังที่รับรู้ กาลเคลื่อนไหว

จึงเป็นกำหนดระยะของพันปีแสงกระทบ ทั้งมึดและสว่าง ในยามเช้าที่เหลี่ยม

มุมโลกเริ่มหมุนสู่แสงตะวันวนหมุนไปเคลื่อนที่ไปจน ความมึดคืบคลานเข้ามา

สู่ผัสสะเราเองพอรับรู้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังมีทุกข์เพราะวงจรแห่งทุกข์คือความรู้ 

ที่ทดสอบเรา...แม้นแต่ พระอริยะเจ้า ก็ยังทุกข์...ในกายะกรรม กิริยา 

ข้าพเจ้า ไม่ใช่คนมีศีลครบทุกข้อใน 5ข้อของพุทธะบริษัทที่ดีแล้วยังมีอารมณ์

ปรุงแต่งวุ่นวายไปหมด ทำให้จิตใจ เจ็บป่วยอยู่เนืองๆ หากแต่ไม่ลดละ

ในการพาจิตให้น้อมยอมรับ ในความเป็นชีวิต เกิด ดับ ที่เป็นไปในประจำ ของเหตุ

ด้วยจิตคาราวะ

ขอบคุณภาพหน้าที่พักในเมือง ซานพลาบโบว์ แคริฟอเนีย

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่าน ขอความสุข ทั้งปวงให้เป็นของเพื่อนๆ ทุกท่านค่ะ  

ขอบพระคุณ คลิปที่ดีๆ จากยูทรูป มรรคานุคา ผู้เดินตามมรรค

 


โดย ซันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net