วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 13


 
 

10-14 กันยายน 2555 กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 13
 
 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ประกาศเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจไปทำงานยังประเทศเกาหลีใต้ ตามโครงการรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 13 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employmant Permit System For Foreign Workers: EPS) ประกอบด้วย ประเภทงานอุตสาหกรรม ประเภทงานก่อสร้าง และประเภทงานเกษตร/เลี้ยงสัตว์
 
 สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นเพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 18-39 ปีบริบูรณ์ ณ วันสอบ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา โดยจะทำการรับสมัครระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2555 ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ,สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 045-265051, สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-257718,044-230460 ต่อ 106 และที่สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-348587-8,042-347680
 
 กรมการจัดหางาน แจ้งเตือนว่า มิจฉาชีพอาจหลอกคนหางานที่ต้องการไปทำงานประเทศเกาหลีว่าสามารถช่วยได้ ขออย่าหลงเชื่อให้มาสมัครด้วยตนเอง การสมัครเก็บค่าธรรมเนียม 750 บาทเท่านั้น
 
 ทั้งนี้ การออกข้อสอบ การดำเนินงานสอบและการตรวจข้อสอบ รวมทั้งการส่งรายชื่อผู้สอบผ่านให้นายจ้างเกาหลี จะคัดเลือกตามความต้องการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบจากกระทรวงแรงงานเกาหลี และกรมการจัดหางานจะเป็นหน่วยงานผู้จัดส่งเพียงหน่วยงานเดียว ดังนั้น บุคคลที่มาแอบอ้างและชักจูงจะไม่สามารถช่วยได้ ผู้ได้เดินทางไปทำงานคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีเท่านั้น
 
 ส่วนการเตรียมพร้อมด้านภาษานั้น ผู้สมัครสามารถหาซื้อหนังสือมาศึกษาด้วยตนเอง หรือเลือกเรียนในโรงเรียนสอนภาษา ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและการตัดสินใจของผู้สมัครสอบ

 
 
 
 

โดย หนอนกระทู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net