วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไทลื้อ ไทยอง ไทเขิน ร่วมงานส่งเสริมวัฒนธรรม-ประเพณี

งานประเพณีวัฒนธรรมแห่งปีเมืองเชียงใหม่ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทยอง ไทเขิน
ซึ่งเราได้ติดตามเก็บเรื่องราวมานำเสนอเป็นประจำ ด้วยความที่ชอบติดตามชมความสมบูรณ์
แห่งชีวิต สีสัน การแต่งกาย รวมทั้งการเล่น-การแสดง ที่เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มนี้
ปีนี้ก็ได้จัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งบ้านเวียงท่ากาน เชียงใหม่
เริ่มขบวนแห่ฆ้องกลอง นำโดยธงทิว สุ่มดอกไม้ เครื่องสักการะ และ คณะสงฆ์
จากปากทางเข้าสู่บริเวณงาน จากกลุ่มชาติพันธุ์ฯที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
และจังหวัดใกล้เคียง อำเภอต่างๆ มากมายนับสิบหมู่บ้านที่เดินทางมาร่วมงานปีนี้จากอดีตกาลชาวไทลื้อ ไทยอง อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง ด้านตะวันออกและตะวันตกของ
แม่น้ำโขง อาทิ (เชียงรุ้ง)หรือ 12 ปันนา เชียงตุงแห่งรัฐฉาน เมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง)
ชาวไทลื้อบางส่วนได้อพยพ หรือ ถูกกวาดต้อน ออกจากเมืองเหล่านี้เมื่อประมาณ
หนึ่งร้อยถึงสองร้อยปีที่ผ่านมา แล้วลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศตอนล่าง เช่น
พม่า, ลาว และไทย การผสมผสานระบบความเชื่อและพิธีกรรม และ พระพุทธศาสนาปัจจุบันชาวไทลื้อ ไทยอง และไทยเขินกระจายตัวอยู่ที่
ประเทศพม่า มีแถบเมืองยอง เมืองยู้  เมืองพะยาก เมืองโก เมืองโต๋น เมืองเลน เชียงตุง
ประเทศลาว เมืองหลวงน้ำทา หลวงพูคา เมืองบ่อแก้ว ไชยะบุลี เมืองหงสา เมืองหลวงพะบาง
ประเทศไทย เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน
ประเทศเวียดนาม เมืองแถนชาวไทลื้อ ไทยอง มีชีวิตที่คล้ายคลึงกับชาวไทยหรือชนเผ่าอื่นๆทางภูมิภาค คือมีการ
สร้างบ้านเรือนเป็นบ้านไม้ มีใต้ถุนสูง มีครัวไฟบนบ้าน ใต้ถุนเลี้ยงสัตว์ แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิต
ได้เปลี่ยนไป การสร้างบ้านเรือนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย บ้านที่ยังคงสภาพเป็นเรือนไม้แบบเดิม
ยังพอจะมีให้เห็นบ้างในบางชุมชน เช่น บ้านหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ชาวไทลื้อส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัด นิยมสร้างวัดในชุมชนต่างๆ แทบทุกชุมชน
ของชาวไทลื้อ ทั้งยังตกแต่งด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์งดงาม มีการบูรณะ
ซ่อมแซม ให้คงสภาพดีอยู่เสมอแม้ในปัจจุบันศิลปะที่โดดเด่นของชาวไทลื้อได้แก่งานผ้าทอไทลื้อ นิยมใช้ผ้าฝ้าย ทอลวดลายที่เรียกว่า
ลายน้ำไหล ปัจจุบันมีการฟื้นฟูและถ่ายทอดศิลปะการทอผ้าแบบไทลื้อในหลายชุมชน
ของภาคเหนือ ผู้ชายไทลื้อส่วนใหญ่จะนิยมสวมเสื้อขาวแขนยาว สวมทับด้วยเสื้อกั๊ก
ปักลวดลายด้วยเลื่อม สวมกางเกงม่อฮ่อมขายาวโพกหัวด้วยผ้าสีขาวหรือชมพู
ส่วนหญิงไทลื้อนิยมสวมเสื้อปั๊ด (เป็นเสื้อที่ไม่มีกระดุมแต่จะสะพายเฉียงมาผูกไว้ที่เอวด้านข้าง)
นุ่งซิ่นลื้อ สะพายกระเป๋าย่ามและนิยมโพกศีรษะด้วยผ้าขาวหรือชมพู
 

ในบริเวณงานชุมชนเวียงท่ากาน จัดให้มีเวทีการแสดง-การเล่น ออกร้าน สาธิตวิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ในงานครั้งนี้ด้วย นับว่าเป็นการชุมนุมชาวไทลื้อ ไทยอง
ของชุมชนต่างทั่วเชียงใหม่-ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงได้มาพบปะสังสรรกันในรอบปี

งานนี้ได้ภาพมาจุใจคัดออกไปอีกมากมาย เพราะจะอัดกันแน่นเกินไป
น่าจะยาวเป็นพิเศษตั้งแต่มีเรื่องเล่า ในบล๊อกโอ.เคนี้แล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยือนครับ
  

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net