วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาลัย ครูกวี อังคาร กัลยาณพงศ์.....!!
ขออนุญาตนําแบบบท " เสียเจ้าราวร้าวมณีรุ้ง "
มาเขียนเพื่อรําลึกถึงท่าน นะคะ๐  เสียกวีมณีใจ หทัยโศก

เหมือนทั้งโลกโศกทรุดไปสุดหล้า

จะหมายมุ่งคําใดในฟากฟ้า

ปลอบแผ่นดินโศกา อาลัย


๐  จะจดจําคําถ้อย รอยจาร

ราวมาลย์ซับแสงสูรย์ไสว

จะจําพรากกี่ภพ ฤๅจบใจ

จะตราไว้มั่นคงในทรงจํา


๐  ถ้าท่านอุบัติบนสวรรค์

ขอเป็นจันทร์อําไพดั่งใจรํ่า

หวังเพื่อฉายมณีกวีคํา

ให้โลกได้ดื่มดํ่ารสกวี


๐  ท่านปรารถนาเป็น เฉกเช่นไม้

ขอเป็นนํ้าดับไฟไปทุกที่

ให้แตกยอดรจนาถ้วนธาตรี

เป็นต้นแบบสุธีศรีธานินทร์


๐  แม้แต่ธุลีจะรําลึก

ทุกรอยหมึกของครู ฤๅรู้สิ้น

จะจดจําครูดีศรีแผ่นดิน

กวีรัตนโกสินทร์ ตราบสิ้นลม

.......ด้วยอาลัยยิ่ง.......

......... เพลงผ้า ปรพากย์
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net