วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฟ้อนเล็บยิ่งใหญ่ ถวายเจ้าดารารัศมี 

 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดการแสดง "ฟ้อนเล็บล้านนา น้อมถวายสักการะ พระราชชายา
 เจ้าดารารัศมี" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ ลานอนุสาวรีย์
 สามกษัตริย์ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ได้มีการแสดงแสดง
 ฟ้อนเล็บที่มโหฬารที่สุดในรอบปีมีช่างฟ้อนถึง 300 คน
 
 

 
 

 
 

 
 ช่วงเวลาเย็นก่อนจะค่ำ ณ หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มากมายไปด้วยผู้ชมและนักท่องเที่ยว
 มารอดูงานในครั้งนี้ มีการแสดงดนตรีบรรเลงของนาฎศิลป์ และ บรรยากาศที่เป็นแบบ
 งานฉลอง-งานปอยหลวง ของเมืองเชียงใหม่ในอดีต มีร้านอาหาร-ของหวานร่วมงาน
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net