วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ถึงจะช้า แต่ก็มาแก้ชง เล่งเน่ยยี่ 2


วัดเล่งเน่ยยี่2 หรือวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดมังกร 2 ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระมหาบูรพกษัตริย์ไทยที่คณะสงฆ์จีนนิกายได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และได้ตั้งเป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมพร้อมทั้งเป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานจีนนิกาย อีกทั้งมีโรงเรียน พระปริยัติธรรม ไทย-จีน เป็นที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร และสร้างศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไป

โดยที่ลักษณะสถาปัตยกรรมวัดเล่งเน่ย2 นั้น สร้างแบบศิลปะจีนล้วนๆ เป็นพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิงมีการวางผัง ตามแบบวัดพุทธศาสนานิกายฌาน ตัวอาคารจะวางผังล้อมลานเรียกว่าซี่เตี่ยมกิม การจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารจตุโลกบาลเป็นวิหารแรกพระอุโบสถอยู่กลาง ด้านหลังพระอุโบสถมีวิหารบูรพาจารย์ ส่วนวิหารอื่นๆ อยู่ประกอบสมดุลซ้ายขวา ที่มา:http://www.shareview.in.th

ทางเข้าวัดสวยงาม

อย่านะ! เตือนแบบน่ารัก ๆ สไตส์หลวงจีนน้อย

บรรยากาศร่มรื่น และสะอาดตา

 
วิหารท้าวจตุโลกบาล

เป็นที่ตั้งของพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าต่าง ๆ ที่พิทักษ์ปกปักษ์พระพุทธศาสนา

ฉันแ้ก้ปีชงกับเทพเจ้าที่ตั้งอยู่่ชั้นนี้แต่จำชื่อไม่ได้พูดไปกลัวผิด

กระจกสะท้อนให้เห็นพระและสามเณรที่เดินเรีบงแถวกันไปเพื่อทำวัดเย็น

 
ภายในพระอุโบสถ

ประดิษฐานพระประธาน 3 องค์

พระอมิตาภพุทธเจ้า

พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)

และพระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าในอดีต)

 
เสียงสวดมนต์ไพเราะ ดังกังวาล ฉันนั่งฟังอยู่นาน ก็ขอตัวไปเดินดูรอบ ๆ ต่อไป 
 
 
 
เทียนแดงในถ้วยแก้วใบเล็ก  เพื่อบูชาองค์พระพุทธเจ้า
 
 
วิหารอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ และวิหารสุขาวดีหมื่นพุทธ
 
 

เชิญนมัสการเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือพันตา
เพื่อความเป็นสิริมงคล
 

 

 
ออกมาจากวัด แวะกินข้าวเย็นที่ ครัวคันไถ
ไปที่ไหนก็โชว์โง่ตลอด พูดไปได้ว่ามันคือล้อเกวียน ว่าไปนั่น

 
อาหารธรรมดาที่รสชาติไม่ธรรมดา จัดจ้านสมครัวลูกทุ่งจริง ๆ
เริ่มจาก ต้มยำกุ้ง นึำกอะไรไม่ออกบอก "ขอตัมยำกุ้ง"
 
 
ยำวุ้นเส้น ทำกินเองที่บ้านก็บ่อย แต่รสชาติช่างแตกต่าง  แซ่บได้ใจ
 
 
ผัดเผ็ดหมูป่า เผ็ดชนิดกินไป  เป่าปากไป แลบลิ้นไป แถมเหนียวด้วย พระเจ้า!
 
 
ไก่ทอดสมุนไพร สั่งแนวบ้าน ๆ ไก่ทอดแห้ง นิ่ม อร่อย ใช้ได้
 

ยามเย็น สายลมแผ่ว ๆ กับการนั่งทอดสายตามองเรือที่ผ่านไป  ทำให้ใจเรารู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

เย็นแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะคะ

:-แล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ-:

โดย see-you

 

กลับไปที่ www.oknation.net