วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานเข้ามหาดไทย เรื่องใหญ่เฟชบุค โอเคเนชั่นปลอดภัย


หนังสือจากสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้งดใช้เว็บไซต์ต่างประเทศจำนวน 10 รายการ

รวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์อย่าง facebook

เนื้อหาเอกสารมีดังต่อไปนี้

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบอินเตอร์เน็ตในรอบ 8 เดือน ในปีงบประมาณ 2555

พบว่าโดเมนที่มีจำนวนการเรียกใช้มากที่สุด 10 อันดับแรก

ปรากฏว่าเป็นการใช้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียง

ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศและมีการเรียกใช้มากในลักษณะออนไลน์ เช่น www.facebook.com เป็นต้น

ซึ่งการใช้งานดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการ ทำให้สิ้นเปลืองช่องสัญญาณ (Bandwidth) จำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต

โดยระงับการเข้าถึง Website ที่ให้บริการดาวน์โหลดข้อมูลภาพและเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานบางเว็บไซต์

และงดการใช้งานเว็บออนไลน์ เช่น www.facebook.com 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

ในช่วงระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

 

สรุปว่า โอเคเนชั่น ยังเปิดได้ สบายสบาย ครับผม

จบด้วยคำว่า สวัสดี ทุกชาติในอาเซียนครับ มิงกาลาบา ของประเทศไหนเอ่ย

 

โดย พญาสุขุม

 

กลับไปที่ www.oknation.net