วันที่ พุธ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ก้าวแรก ศปก.จชต. ไม่เลว!


        

  

บรรยากาศการประชุม แบบลูกทุ่งๆ

 

                 เวลา 10.00 น. ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา พ.อ.ดร สนธิ นวกุล และ พ.อ.ดนัย รื่นนาม ได้ลงพื้นที่ใน ณ ที่ทำการ กำนันตำบลอัยเยอร์เวง  ม.ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลาพื้นที่ เพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ ศปก.จชต. อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้นำชุมชน ซึ่งในที่ประชุมก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำกลุ่มสตรี ชมรมโต๊ะอิหม่าม ข้าราชการ พนักงานส่วนราชการในระดับพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมีการสะท้อนปัญหาที่คับอกคับใจ ออกมาหลายประเด็น อธิ เช่น ปัญหาที่ทำกิน ที่มีข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับหน่วยงานภาครัฐมากว่า 40 ปี ปัญหาหลักสูตรการศึกษาที่ยังไม่โดนใจชุมชน ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำเหลือเพียง 60 บาท และการนำเสนอการรัฐช่วยยกคุณภาพของโรงเรียนตาดีกา ซึ่ง พ.อ.ดร.สนธิ นวกุล ก็รับอาสาเป็นสื่อในการนำเสนอรัฐบาลโดยเร็วที่สุด สร้างความพอใจให้กับผู้นำและประชาชนที่มาร่วมประชุมเป็นอย่างมาก    

     

เริ่มต้นด้วยกาแฟ..ก่อนประชุม

เสวนาก่อนเริ่ม เป็นประโยชน์มากทีเดียว

    

                  หลังจากนั้น ในเวลา 13.00 น. พ.อ.ดร สนธิ นวกุล ก็ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาสันติสุขตำบลอัยเยอร์เวง ณ ห้องประชุมสภา อบต.อัยเยอร์เวง เพื่อทราบแนวทางปฏิบัติจริงของสภาสันติสุขตำบลอัยเยอร์เวง ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการกิจกรรม โครงการต่างๆทั้งหมดของทุกภาคส่วนในตำบลอัยเยอร์เวงให้สำเร็จลุล่วงเสมอมา จนกระทั่งตำบลอัยเยอร์เวง ถือเป็นอีกหนึ่งในเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งที่สุดในสามจังหวัดชายแดนใต้             และในเวลา 15.00 น.  พ.อ.ดร สนธิ นวกุล ยังไปนำคณะเดินทางไปพบปะ อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อัรบฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนทัศนะ ตลอดจน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฯ ณ หมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 เพื่อศึกษาเส้นทางสู่สันติภาพ ทำให้ประเทศเพื่อนบ้าน เกิดความสงบสุข ประเทศชาติพัฒนาก้าวหน้ารวดเร็ว ดังที่เห็นทุกวันนี้  

กำนัน..แรกๆเครียดไปไหม???

พ.อ.ดนัย รื่นนาม

ผู้รู้จัก คนในสามจังหวัดดีที่สุดคนหนึ่ง

อืม..จริงๆท่านใจดี แต่ภาพเหมือนจะกินผมน๊ะ..

ใจไม่ดีเลยวุ้ย...(คิดๆๆ)

           

                 ด้านนายมนเทียร แตปูซู กำนัน 6 แหนบทอง กำนันตำบลอัยเยอร์เวง ในฐานะประธานสภาสันติสุขกล่าว " รู้สึกมีขวัญกำลังใจมาก ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ เห็นความสำคัญของประชาชนตัวเล็กๆอย่างพวกเรา และให้เกียรติตำบลอัยเยอร์เวงเป็นตำบลที่เข้มแข็ง เป็นตำบลแรกที่ ศปก.จชต. ส่งคณะทำงานลงมาพื้นที่อย่างใกล้ชิดและอบอุ่นจริงๆ"  สำหรับผู้เขียน ในฐานะเลขาสภาสันติสุขตำบล ซึ่งมีหน้าที่ประสานงาน และร่วมสังเกตการณ์ตลอดช่วงเวลา สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ดี ความปารถนาดีทั้งสองฝ่าย และด้วยบุคลิกของ พ.อ.ดร สนธิ นวกุล ที่สุภาพอ่อนน้อม แต่หนักแน่นในแนวทางและหลักการ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี จึงอยากปรบมือให้กับก้าวแรกของ ศปก.จชต. ของรัฐบาล ว่าท่านมาได้สวยหรูแล้ว แต่จะก้าวต่อไปให้สวยอย่างที่ก้าวไว้หรือไม่ อยู่ที่ความจริงใจของนายกรัฐมนตรีแน่นอน ศณีรา.. รายงาน   

อะไรเอ่ย??มาเป็นเข่ง..ถูกและอร่อย

เสริฟกันเมื่อย..ค่ะ

อันนี้สื่อมวลชน น่าจะสำรองกันเหนียว..

 

เสร็จประชุม ขนมจีนน้ำยา 3 แกง

แลกกับงดตัดยางตั้ง 1 เช้า

มีกล่องรับบริจาคเพื่อการศึกษาด้วย

ประชุมสภาสันติสุข พ.อ.ดร.สนธิ นวกุล ทำเนียนๆ นั่งฟังอย่างตั้งใจ

แอบ..ดู เขาทำไรกัน??

 


 

โครงสร้างของ ศปก.จชต. นั้นจะรับผิดชอบใน 2 งานหลัก คือ

           1.ส่วนข่าวและติดตามสถานการณ์ โดยในภาพรวมรายวัน จะเน้นงานการข่าว และงานด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งจากนี้ไปจะแถลงข่าวทุกวัน เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนงานข่าวและติดตามสถานการณ์ส่วนใหญ่ยังอยู่กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติเช่นเดิม รวมทั้งไม่มีอำนาจสั่งการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศอ.บต.โดยตรง แต่หากมีปัญหาต้องรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

           2.ส่วนขับเคลื่อนและประเมินผล โดยหากมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น คาร์บอมบ์ วางระเบิด ลอบยิง ส่วนงานนี้จะขับเคลื่อนและประเมินผลทันที โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและภัยแทรกซ้อน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานอำนวยความยุติธรรม กลุ่มงานสิทธิมนุษยชนและสร้างความเข้าใจ และ กลุ่มงานสนับสนุนการสร้างสภาวะที่เกื้อกูลต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง

            โดย ศปก.จชต.จะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กปต. หรือ Future Plan ที่ตั้งออกมาก่อนหน้านี้อีกชั้น ซึ่งจะเน้นงานขับเคลื่อนทั้งความมั่นคง และการพัฒนา เป็นงานวางแผนระยะยาวเป็นหลัก ซึ่ง ศปก.จชต.จะใช้ตึก สมช. หรือตึกแดง ทำเนียบรัฐบาล เป็นสถานที่ทำงาน

รายการยำเล็กๆ..กรุณา ฟังให้จบครับ T..T

สะใจ..ปลัด โดนยำ ฮ่าๆๆ

เสร็จนาฆ่าโคถึก(ผู้ใหญ่โก๊ะ)..อ้าว ไม่ใช่ เก็บภาพเป็นที่ระลึกครับ

แบบว่าสะใจ...

อ๋อไม่ใช่..วัดความใหญ่ของต้นไม้ยักษ์ นี่เอง

ผู้ใหญ่โก๊ะนำเที่ยวชมป่า..

พ.อ.สนธิ นวกุล ฟังบรรยาย ประวัติศาสตร์จากปากของ

ตำนานมีชีวิต

ผู้ใหญ่โก๊ะ นายศุภชัย วาทิตศุภผล

 

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net