วันที่ อังคาร กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กฟก.MOUประมงจ.เพชรบูรณ์


กฟก.MOUประมงจ.เพชรบูรณ์

“บูรณาการแก้ปัญหาเกษตรกร”

เพชรบูรณ์ – นายอุปถัมภ์  ยกเส้ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้รับคำสั่งมอบหมายให้มาปฏิบัติงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกร โดยตนเองได้เดินทางมารับมอบงานและเข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายจิรายุทธ วัจนะรัตน์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น

“ในการเข้ารายงานตัวและรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านได้สั่งกำชับขอให้ทำหน้าที่ในการให้บริการเกษตรกรอย่างดี และให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม”

รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้รับมอบนโยบายตนได้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ สหกรณ์จังหวัด เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน

“เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555  ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยนายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ และสหกรณ์จังหวัด ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อติดตามการทำงานของกลุ่มสหกรณ์การประมงระหาร จำกัด ซึ่งตั้งอยู่   ม.10 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และบทบาท หน้าที่ ภารกิจ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ทั้งในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการฟื้นฟูอาชีพ และการแก้ไขปัญหาหนี้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมฟังกว่า ๕๐ คน”

นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวภายหลังการชี้แจงแนวทางในการประกอบอาชีพกลุ่มเกษตรกรว่า การดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ ที่หลายหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกร ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน

“ผมหวังว่าหลังจากนี้ไป เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถฟื้นฟูอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

นอกจากนั้นประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังบอกด้วยว่า ในการมาประชุมร่วมกับเกษตรกรครั้งนี้ ตนได้แนะนำให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิล โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ซึ่งเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงและปลูกได้ง่าย ใช้ระยะเวลาสั้นไม่เกิน 45 วันก็สามารถนำมาบดเป็นอาหารแก่ปลาที่เลี้ยงได้ และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรอีกด้วย 

โดย บินหลาดง

 

กลับไปที่ www.oknation.net