วันที่ อังคาร กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“กฟก.”จับมือสหกรณ์ชนแดน


“กฟก.”จับมือสหกรณ์ชนแดน

บูรณาการเชิงรุกแก้หนี้สมาชิก

เพชรบูรณ์ – นายอุปถัมภ์  ยกเส้ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะกรณีที่เกษตรกรเป็นหนี้กับสหกรณ์การเกษตร ว่า ภายหลังจากที่สำนักจัดการหนี้ โดยนายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ ได้เชิญผู้จัดการ ประธาน และกรรมการ สหกรณ์มาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการแก้ไขปัญหาหนี้ รวมทั้งขั้นตอนในการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสโมสร โฮมแลนด์ ขณะนี้ได้มีสหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง ได้ประสานงานมายังสำนักงานเพื่อขอความร่วมมือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก

“เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๕๕ ที่ผ่านมา ทางสำนักงานได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานจัดการหนี้ นางสาวลูกขวัญ วันแต่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังสหกรณ์ชนแดนจำกัด เพื่อร่วมกันจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ อาทิ เอกสารบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาหนี้ เอกสารสัญญาการกู้ยืม การด์ลูกหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นให้สำนักงานแก้ไขปัญหา”

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน กล่าวด้วยว่า นอกจากสหกรณ์ชนแดน ขณะนี้ยังมีสหกรณ์โคนมหล่มสัก โดยประธานและผู้จัดการสหกรณ์ เข้ามาติดต่อเพื่อขอให้กองทุนแก้ไขปัญหาหนี้กับสมาชิก ซึ่งหลังจากที่สำนักงานได้ตรวจสอบรายชื่อและสถานะของลูกหนี้ พบว่าสามารถดำเนินการได้ จึงประสานเพื่อขอให้ทางสหกรณ์จัดทำเอกสารต่าง ๆ และนำมาส่งให้สำนักงานเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

“แม้ว่าในขณะนี้จะมีสหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง ที่เข้าใจถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาและเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรสมาชิกร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันยังมาสหกรณ์การเกษตรบางแห่งที่ไม่เข้าใจว่ากองทุนเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหา แต่กลับมองว่าจะเป็นการสร้างปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องวินัยทางการเงิน ซึ่งทางสหกรณ์เกรงว่าจะทำให้ลูกค้าเสียวินัย”

นายอุปถัมภ์  กล่าวด้วยว่า จากกรณีดังกล่าวเขาได้ประสานงานกับทางสหกรณ์จังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยจะเข้าไปร่วมเจรจากับสหกรณ์ที่มีปัญหา ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างแน่นอน

โดย บินหลาดง

 

กลับไปที่ www.oknation.net