วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

6 ทางเลือกแก้ปัญหาชายแดนใต้ ที่ถูกคว่ำ


 

                   ปัจจุบันการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐไทย ที่ไม่มีทีท่าว่าจะสามารถยุติปัญหาลงได้ ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่ง หรือด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ทั้งนี้เพราะสภาพปัญหาที่มีมาก ฝั่งลึก หมักหมม มาหลายยุคหลายสมัย จนยากที่จะสามารถแก้ไขได้ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีแก้ไข
                   ในจำนวนวิธีการแก้ไขปัญหา นอกจากหน่วยงานรัฐที่มีการนำนโยบายจากรัฐบาลแต่ละยุคสมัยมาดำเนินการแล้ว องค์กรภาคประชาชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ที่มีงานวิจัยต่างๆออกมาถือว่า มีส่วนสำคัญในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายอแดนใต้ทั้งสิ้น ใช่ว่าจะมีเพียงนักการเมือง หรือข้าราชการประจำเท่านั้น 
                   สืบเนื่องจากข่าว : พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำฝ่ายค้าน ได้ร่วมหารือกับกลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ ของพรรค เพื่อวางแนวข้อเสนอในการแก้ปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลที่จะมีการหารือในช่วงบ่าย โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปในการเสนอรัฐบาล 9 ข้อ ประกอบด้วย 1.ยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 2. ใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร และใช้นโยบายแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ต่อเนื่องจากรัฐบาลประชาธิปัตย์ 3. ให้ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษทั้งกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และใช้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรแทน โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรา 21 เพื่อความสงบสุขในพื้นที่
                   4.ยกเลิกการใช้กำลังทหารจากต่างถิ่นให้เร็วที่สุด และให้ใช้กองกำลังจากกองทัพภาค 4 กองพลทหารราบที่ 15 ให้เต็มอัตรากำลัง ตำรวจ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน อาสารักษาดินแดนกรมการปกครอง และกองกำลังประจำถิ่นอื่น ๆ แทน 5.สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของสงขลารับราชการและทำหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากขึ้น รวมถึงการให้กองกำลังประจำถิ่นมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารด้วย 6.ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา การให้ความยุติธรรม การฟื้นฟู เยียวยาแก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา โดยให้ กอ.รมน.เป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคง
                     7.ให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่ากับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี 2548-2553 8.คัดค้านการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ ร่าง พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมี ศอ.บต.เป็นหน่วยหลักในการพัฒนา การให้ความยุติธรรม เป็นธรรม การฟื้นฟูเยียวยาแก่ประชาชนในพื้นที่ และ กอ.รมน. ดูแลด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอยู่แล้ว และ 9.ให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ในฐานะ ผอ.รมน. และ ผอ.ศอ.บต.รับผิดชอบการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดเอกภาพทั้งการบังคับบัญชา การกำหนดนโยบายและนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ : เดลินิวส์ 18 ก.ย.2555  


                    เพราะนักการเมืองต้องการรักษาอำนาจในการควบคุมประชาชน ที่กระจายอำนาจไปเฉพาะกลุ่มแกนนำทางการเมืองในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อกำหนดตำแหน่งผู้ว่าราชการมารับใช่ตนเองอย่างในปัจจุบัน ที่เป็นปัญหาวิ่งเต้นทุกครั้งเมื่อถึงฤดูโยกย้ายตำแหน่ง จึงพยายามขัดขวางการกระจายอำนาจทุกครั้งที่มีการขับเคลื่อนจากภาคประชาสังคม ทั้งๆที่มีนักวิชาการในพื้นที่พยายามหาทางออกให้ โดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ รวมไปถึงคณะทำงานด้านปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ (กระจายอำนาจ) ที่ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ดอกเตอร์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ นายมันโซร์ สาและ นายสมชาย กุลคีรีรัตนา นายอุดม ปัตนวงศ์ นายอับดุลการิม อัสมะแอ ดอกเตอร์อับดุลรอนิง สือแต นายแวรอมลี แวบูละ นายปิยะพร มณีรัตน์ นายสงวน อินทร์รักษ์ นายเมธัส อนุวัตรอุดม นายรอมฎอน ปันจอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกตอร์สุกรี หลังปูเต๊ะ ซึ่งหากใครอยู่ในแวดวงวิชาการในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องยอมรับว่า คณะทำงานชุดนี้ ทุกคน เหมาะสม ด้วยประสบการณ์ ความสามารถ องค์ความรู้ เป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วนในสังคมพื้นที่จริง               
                   จากการที่ผู้เขียนอยู่ในแวดวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำงานอยู่ในพื้นที่และมีภูมิลำเนาในพื้นที่สามจังหวัดฯได้ติดตาม คณะทำงานชุดนี้ ถือว่าเป็นคณะทำงานที่มีคุณภาพและความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้จริง แม้จะมีหน่วยงานด้านความมั่นคงถูกกล่าวหาว่า กำลังถูกหลอกเป็นเครื่องมือของโจรใต้ และส่วนราชการรวมไปถึงนักการเมือง ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่ค่อยถูกชะตานัก เพราะแนวทางหรือหลักกระจายอำนาจคือการไปลดทอนอำนาจของนักการเมืองระดับชาตินั่นเอง

                    ดังนั้นเพื่อมิให้ ผลผลิตจากมันสมองของพวกเขาสูญเปล่า ผู้เขียนจึงขอนำผลงานจากการระดมสมองของพวกเขา มานำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และจริงใจในการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ในอนาคตต่อไป

  
         ข้อเสนอ 6 ทางเลือกในการบริหารปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่

                ทางเลือกที่ 1  คือ “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)”

                ทางเลือกที่ 2 คือ “ทบวงการบริหารพื้นที่ชายแดนใต้”

                ทางเลือกที่ 3 “สามนคร 1”

                ทางเลือกที่ 4 “สามนคร 2”

                ทางเลือกที่ 5 “มหานคร 1”

                ทางเลือกที่ 6 “มหานคร 2”


                ซึ่งทุกรูปแบบทางเลือกล้วนได้ถูกหยิบยกขึ้นมา นำเสนอในที่ประชุมสมัชชา “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ช่วงเวลา 9.55–10.25 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2555 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี น่าแปลกใจที่รัฐบาลไม่พิจารณาให้มีศึกษาในวงกว้างอย่างจริงจังเสียก่อน ก่อนที่จะคว่ำโต๊ะ คว่ำกระดาน โดยไม่แยแสเป้าหมาย คือการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดอย่างแท้จริง

                และหากมีการขยายเนื้อหาสาระทั้ง 6 ทางเลือกในการบริหารปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. และ กอ.รมน. อาจจะยังคงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องต่อไปก็ได้ เพียงแต่เราต้องมีเป้าหมายที่มันใช่ มันมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

                การใช้วิธีเดิมๆ แต่ต้องการผลที่แตกต่าง มีแต่คนเสียสติเท่านั้นที่เขาทำกัน ผู้เขียนก็ไม่นิยมการจัดตั้งเขตปกครองพิเศษ ร่าง พ.ร.บ.ปัตตานีมหานครนัก แต่การเลือกตั้งผู้ว่าฯเหมือน กทม. ก็ไม่ได้น่าเกลียดน่าชังประการใด หากได้มีการศึกษาทบทวนในวงกว้าง เราคงไม่ต้องทบทวนแผนเดิมๆซ้ำๆเหมือนทุกวันนี้ เพราะคนคิดไม่ได้อยู่ คนอยู่ไม่ได้คิดนั่นเอง 
                 สำหรับ 6 ทางเลือกในการบริหารปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นักวิชาการในพื้นที่ เขาสรุปกัน ลองอ่าน แล้วมาพิจารณากันดูว่า มันอาจจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่า ศอ.บต. และ กอ.รมน. ที่นักการเมืองหัวเอียงขวาสรุปว่าเหมาะสมกว่า หรือไม่ อย่างไร     ซึ่งโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์ข่าวอิสรา ได้เผยแพร่ไว้ ดังนี้...(ต่อ)

เปิดประเด็น

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/23/entry-1

ทางเลือกที่ 1 ศอ.บต.

http://www.oknation.net/blog/localbetong

ทางเลือกที่ 2 ทบวงบริหารพื้นที่ชายแดนใต้

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/23/entry-3

ทางเลือกที่ 3 สามนคร 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/24/entry-1

ทางเลือกที่ 4 สามนคร 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/24/entry-2


ทางเลือกที่ 5 มหานคร 1

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/24/entry-3


ทางเลือกที่ 6 มหานคร 2

http://www.oknation.net/blog/localbetong/2012/09/24/entry-4

 

 

 

  ขอบคุณ ข้อมูล จาก http://www.deepsouthwatch.org โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์ข่าวอิสรา

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net