วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนไทยต้องรักกษัตริย์เยอะๆ...ปฐมบรมราชวงษ์กษัตริย์ไทย จากสุนทรณ์พจน์ของผจว.นครสวรรค์


 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก...ผู้ว่าปรีชา เรืองจันทร์...กล่าวต้อนรับชาวโรตาเรี่ยนทั่วประเทศ
สุนทรพจน์เรื่อง "ปฐมพระมหากษัติย์ไทย อยู่พิษณุโลก" 
ถึงขนาดอดีตนายกโรตารี่สากลท่านพิชัย รัตกุล ยังเอ่ยปากชม..

 

ปัจจุบันท่านเป็นผู้ว่าพ่อเมือง นครสวรรค์ บ้านเกิดข้าพเจ้า ...

ผู้ว่าพบสื่อ


ผู้ว่าปรีชาเชิญสื่อทุกแขนง แถลงนโยบาย โครงการ แนวการทำงาน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคมนี้ ที่ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เรื่องจันทร์ ผู้ว่าราชการนครสวรรค์ ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการ เข้าร่วมประชุมในรายการผู้ว่าพบสื่อมวลชน โดยในงานมีการฉายวีทีอาร์ประวัติผู้ว่าราชการ และหลังจากนั้นนายปรีชา ได้กล่าวถึงบทบาทของตนเอง 3 บทบาท ประกอบด้วย บทบาทตามหน้าที่ บทบาทตามความคาดหวังและบทบาทที่ตนเองเป็น การที่ตนเองมาเป็นผู้ว่าที่นครสวรรค์ถือว่าเป็นบทบาทตามหน้าที่ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ดังนั้นการเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตนเองจะทำงาน ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทำเพื่อสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำเพื่อสนองคุณแผ่นดิน

ส่วนการเป็นผู้ว่าราชการนครสวรรค์นั้น นครสวรรค์ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เราต้องช่วยกันพัฒนาเพื่อเตรียมรองรับการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน ที่จะมาถึงในปี 2558 จะมีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามา สิ่งที่สำคัญคือต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาที่จะใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี สื่อมวลชนเป็นเสมือนกระจกเงา หากพบเห็นมีอะไรก็ขอให้ช่วยกัน บอกกัน จะได้ช่วยกันดูแลแก้ไข การที่ตนเองเป็นผู้ว่าก็ต้องการทำงานให้เต็มที่ จะมาช่วยทำงานต่อด้านวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ด้านพันธกิจ 

นายปรีชากล่าวต่อถึงการพัฒนาเมืองนครสวรรค์ในหลายด้านว่า ด้านการเกษตร นครสวรรค์เป็นเมืองเกษตร จะปรับปรุงพัฒนาทางด้านการเกษตร ทำเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าทางด้านการเกษตร จัดเกษตรแฟร์ ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และจะผลักดันให้นครสวรรค์เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า ธุรกิจการลงทุน การท่องเที่ยว ส่งเสริมการขนส่งเพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงที่อาจมีการก่อสร้างสายกรุงเทพ-พิษณุโลก กรุงเทพ-เชียงใหม่ 

ด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จะมีการจัดพัฒนาน้ำทั้งระบบ ไม่ว่าจะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำขาดหรือน้ำเกิน มีการทำ waterway ระบายน้ำให้ไหลลงคลอง ลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านไปยัง จ.ชัยนาทอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการท่วมขัง และยังมีน้ำกักเก็บไว้ทำการเกษตรได้ ทำคันกั้นน้ำ ทำบายพาสน้ำจากแม่น้ำปิง แม่น้ำยม แม่น้ำน่านให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจัดระบบระบายน้ำป่าที่มาจาก อ.หนองบัว ท่าตะโก ชุมแสง เพื่อไม่ให้น้ำท่วมหนักและท่วมนานอย่างปี 54 ที่ผ่านมา ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อม มีโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่แห่งแผ่นดิน มีการปลูกป่าคืนต้นไม้ให้ธรรมชาติ กำหนดหมู่บ้านละ 80 ต้น รวม 1,433 หมู่บ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลให้ต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ให้ดี ให้เป็นทุกต้น 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีโครงการถักจิต ทอใจ ด้วยใยธรรม ให้ประชาชนอิ่มบุญ อิ่มธรรมะ และเขตวัดถือเป็นเขตอภัยทาน ต้องปลอดจากอบายมุข การพนัน สุรา ยาเสพติด ตามคำขวัญ '�บ้านไม่ใช่โรงฝิ่น ท้องถิ่นไม่ใช่โรงยา วัดไม่ใช้บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน'� รณรงค์งดอบายมุขในวัด ส่วนการดูแลเด็กและเยาวชน มีโครงการ '�พบผู้ว่าหน้าเสาธง'� ผู้ว่าจะไปพบนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อพูดคุย ทักทายให้ข้อคิด รับฟังปัญหา เพื่อนำมาแก้ไจ เพราะทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมแบบผู้ใหญ่รังแกเด็ก มอมเมาเด็ด เห็นเด็กเป็นลูกค้า ทั้งร้านเกม ผู้ค้ายาบ้า ร้านเหล้ามอมเมาเยาวชน ส่วนของผู้ใหญ่มีโครงการ '�ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าพบประชาชน'� พร้อมทั้งมีโอทอปเคลื่อนที่ไปจัดจำหน่ายให้บริการประชาชนถึงในหมู่บ้าน และช่วยส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายสินค้าโอทอป นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมกับ มทบ.31 กองทัพภาคที่ 3 ในโครงการ '�ผวจ.จับมือทหาร พบชาวบ้านยามเย็น'�

ด้านการท่องเที่ยว-กีฬา จะจัดพัฒนาทำบึงบอระเพ็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว วางแผนจะจัดการแข่งขัน '�บึงบอระเพ็ดเจ็ทสกี อาเซียน'� จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอลและเซปัคตะกร้อลีกระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬาให้เยาวชนอีกทางหนึ่ง จะได้ชวนกันหันมาเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 

////

http://77.nationchannel.com/home/220967/

ในถานะคนเกิดนครสวรรค์ ข้าพเจ้าอยากกล่าวความในใจ กับพ่อเมือง นครสวรรค์ด้วยตนเองและเป็นตัวแทน

ชาวนครสวรรค์ทุกคนว่า ยินดีมากที่ท่านมา พัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ต่างพระเนตรพระกรรณ์ พระราชา ท่านผู้ว่า

 

ปรีชา เรื่องจันทร์ และเราก็ ...รักกษัตริย์เยอะๆ ดังท่านฝากไว้ เราคิดตรงกัน เรารักกษัตริย์ของแผ่นดิน

เหมือนกัน เราเป็นคนไทยเช่นเดียวกัน 

http://www.oknation.net/blog/canthai/2012/05/05/entry-1

อ่านเอนทรี่ของท่านลุงแคน ซันญ่าขอต่อยอดอีกครั้งนะคะ 

..........

หมายเหตุ : ชมรมคนรักในหลวงจัดอบรมสัมนาเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อเร็วๆนี้ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกขณะนั้นบรรยายพิเศษและกล่าวเปิดการอบมรมสัมนาของชมรมคนรักในหลวง จังหวัดพิษณุโลก

เป็นการพูดสดๆ ไม่มีโพย พูดจากหัวใจของพสกนิกร เห็นว่ามีเนื้อหาน่าสนใจจึงนำมาฝากครับ

ชมรมคนรักในหลวง
ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

        คำว่า ชมรมคนรักในหลวงเอาออกซะ และขอให้คำว่า “รักในหลวง” อยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคน คนไทยคนไหนบอกว่าไม่รักในหลวงกลับไปเกิดใหม่ซะ ภาษาผมนะ ผมเป็นคนตรงๆ ไม่งั้นแล้วจะเป็นคนไทยได้อย่างไร อาศัยบ้านพ่ออยู่แท้ๆ ไม่รักพ่อจะอยู่ทำไม ก็ออกจากบ้านพ่อไปซะก็เท่านั้นเอง ไม่ได้ยากเย็นอะไร เสียแรงที่เกิดมากินน้ำ กินข้าวของประเทศไทย แสดงว่าแผ่นดินไทยไม่มียางแล้วใช่มั๊ย

ข้าวไทยมันไม่มียางแล้วใช่มั๊ยที่จะผูกคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว หรือน้ำของประเทศไทยมันไม่อร่อยหรืออย่างไร ทำให้ไม่มัดใจคนไทยได้

เกิดชมรมคนรักในหลวงขึ้นมา แสดงว่าบ้านเมืองไม่ไหวแล้ว 
ถ้าเราเกิดมีอันนี้ขึ้นมาทีไร มันสะท้อนใจว่ามันไม่ไหวแล้ว

 

        วันนี้ต้องมาคุยนะ เพราะเป็นคนอยากคุย อยากจะถอดหัวใจคุยวันนี้ การที่เราจะหล่อหลอมหรือรวมอะไรให้เป็นหนึ่งบางทีมันเป็นเรื่องยากที่จะอธิบาย เหมือนกับมีคำคำหนึ่งที่ใช้กันมาจนเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคำปกติไปแล้ว ซึ่งผมชิงชังมากในชีวิตก็คือคำว่า “อนุรักษ์” อาจารย์สุพจน์  คิดอย่างผมมั้ย ท่านดอกเตอร์ศิริ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสคิดอย่างผมมั้ย

        ผมชิงชังคำว่า “อนุรักษ์” มาก เพราะคำว่า “อนุรักษ์” ผมแปลว่า “หมดแล้ว” ถ้าไม่หมดจะต้องอนุรักษ์ทำไม แสดงว่าหมดแล้วเหมือนกับอนุรักษ์มรดกไทย ปัดโธ่! ทำไมต้องอนุรักษ์ อนุรักษ์คือหมดแล้ว ภาษาผมแปลง่ายๆ แปลว่า หมดแล้ว

        สำหรับคนไทยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องอนุรักษ์ เหมือนอนุรักษ์พ่อ อนุรักษ์แม่ อนุรักษ์ชีวิต ทำไมต้องอนุรักษ์มันล่ะ เพราะมันเป็นวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย ถ้าไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ มันก็เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษยชาติ เค้าใช้กันมาอย่างนั้นนะครับ

        งั้นการที่เราเห็นในหลวงตั้งแต่อ้อนแต่ออกหรือตั้งแต่เกิดจะตรงไหนก็แล้วแต่ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่กับคนไทยตั้งแต่ก่อตั้งประเทศไทย เพราะคนก่อตั้งประเทศไทยคือ "กษัตริย์"

 

        ใครจะเถียงว่าคนตั้งประเทศไทยไม่ใช่กษัตริย์ใครจะกล้าเถียงบ้างล่ะ ถ้าเราไม่มีนายบางกลางท่าว เราจะมีประเทศไทยหรือเปล่าล่ะ

        เด็กชายบางกลางท่าว คนหนึ่งเดินท่อมๆ อยู่ที่กลางนครไทยชาติตระการบ้านเรานี่ อาจารย์สุพจน์ก็รู้ คนพิษณุโลกก็รู้ เค้ารู้กันทุกคน นายบางยางเป็นปฐมกษัตริย์ คือก่อนที่จะมีนายบางยางก็มีคนไทยเยอะแยะไป

        มีคนบอกว่า คนไทยมาจากจีน นิยายปรัมปราเล่าสู่กันมาจากแยงซีเกียง จากสิบสองปันนาลงมาฝั่งใต้ ฝั่งตะวันตกเรียกว่าไทยใหญ่ มาฝั่งตะวันออกเรียกว่าไทยน้อย เค้าเรียกชัดๆ ไทยน้อย ไทยใหญ่ ไทยใหญ่ก็ไปเป็น พม่า รามัญ คะฉิ่น

        มาฝั่งนี้ก็เป็น ลาว เขมร ขอม และไทยเรามาทำอะไรแถวๆ นี้ มาเป็นทาสเค้า มาเป็นขี้ข้าเค้า ภาษาผมตรงๆ คือ มาเป็นขี้ข้าขอม บ้านเราอยู่ทวารวดี คือ เป็นขี้ข้าเป็นลูกไล่ขอม ให้เขมรมันไล่ทุบตี ไล่ข่มไล่ฆ่าเอา

         จนกระทั่งมีปึกแผ่นรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อน ก็ยังเป็นทาสเขาอยู่ดี ชัยวรมันที่ 7 ครองอยู่โน่น ตั้งแต่เวียดนาม เลาะลงมา เขมร ลาว มาประเทศไทยนี่ด้วย หลักฐานต่างๆ เมืองต่างๆ ตั้งแต่นครธม มาถึงนี่ ปราสาทพนมรุ้ง มาถึงศรีเทพนี่ใกล้ๆ บ้านเรา ศรีเทพ เพชรบูรณ์นี่เมืองเก่าของชัยวรมันทั้งนั้น

         จนกระทั่งมาถึงยุคสุโขทัย ขอมก็มาครองสุโขทัย  มีนายบางกลางท่าวกับนายผาเมืองนี่ไง เพื่อนกันจนกระทั่งเกิดมาเป็นประเทศไทยขึ้นมา อย่ากระนั้นเลยรวมตัวกันอยู่แต่คนไทยก็เป็นทาส ถูกเขาข่มเหงรังแกอยู่อย่างนี้

        ผาเมืองเป็นนักรบเก่ง ขุนบางกลางท่าวเป็นนักรบเก่ง ก็อวยชัยให้พรเป็นผู้นำ เป็นพวกแห่งขุนเขา อยู่ข้างล่างอยู่ไม่ได้เพราะกลัวกระด้างกระเดื่อง อยู่ไม่ได้ก็เป็นนักรบอยู่บนเขาอยู่อย่างนี้ จนกระทั่งกาลครั้งหนึ่งก็ไปได้บ้านได้เมืองมา ยึดเป็นเมืองขึ้นมาไปขับไล่ขอมที่สุโขทัย และสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์โดยพ่อขุนบางกลางท่าว เป็นกษัตริย์องค์แรกและมาปักธงชัยที่นครไทย

 

        เราก็สืบทอดประเพณีปักธงชัยสืบต่อกันมา นี่คือประเทศไทย ต่อแต่นี้ไปนี่คือประเทศไทยนะ ให้ลูกหลานได้รู้ ให้เรียกประเทศไทย เราเรียกประเทศไทย ตั้งแต่พ่อขุนบางกลางท่าวปักธงชัยตรงนั้น ทุกวันนี้ก็กี่ปีแล้วล่ะ ไม่จำหรอกคนไทย

        ไม่เคยจำว่าประเทศไทยเกิดมากี่ร้อยปี แต่ประเทศสหรัฐนี่รู้นะ มันเกิดวันที่ 4 กรกฎาคม รู้ อังกฤษมันเกิดวันที่เท่าไหร่มันรู้นะ รู้ไปทั่ว 

แต่ตัวเองไม่รู้เลยคนไทย

        ผมไปถามไอ้พวกสารพัดเรียน มันเรียนมันตกหมด มันไม่เคยใส่ใจเลยคนไทยน่ะ นี่คือ สถาบันกษัตริย์เกิดเมื่อนายบางกลางท่าวปักธงชัยตรงนี้ นี่คือประเทศไทย ตั้งแต่นั้นเป็นปฐมพระบรมกษัตริย์นามว่า "พระร่วงเจ้า" เห็นมั้ย เป็นราชวงศ์พระร่วงเจ้าตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ไล่มาตั้งแต่ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี มาถึงรัตนโกสินทร์ เป็นราชวงศ์จักรี สืบสันตติวงศ์ ถ่ายทอดกันมาโยงใยกันมาไม่เคยขาดตอนเลย

        ประเทศไทยมีอยู่ช่วงหนึ่งทำท่าว่าจะหายไปก็ที่นี่อีกนั่นแหละ ที่พิษณุโลก ถ้าไม่มีชายองค์หนึ่ง คนหนึ่งเกิดขึ้นมา ป่านนี้คนไทยก็นุ่งโสร่งไปหมดแล้ว พม่าเอาไปกินหมดแล้ว เผาบ้านเผาเมือง คนไทยทะเลาะกัน ถ้าคนไทยไม่ทะเลาะกันตีกันก็ไม่มีใครเอาคนไทยอยู่หรอก

 

มันสมองคนไทยน้อยซะเมื่อไหร่ จิตใจรุกรบขนาดไหน แต่เปล่าทะเลาะกัน  อยู่ว่างๆ ไม่รู้จะทำอะไรทะเลาะกัน พม่าเอาไปกินจ้อย  บุเรงนองเอาไปเลย สุดท้ายใครล่ะ ผู้ชายคนหนึ่งอีกนั่นแหละ พระองค์ดำ 9 ขวบไปแล้วพม่าเอาไปอยู่บ้านอยู่เมืองเป็นตัวประกัน อายุ 16 ปี กู้เอกราช

โอ้โหผมเห็นดาบพระนเรศวร อยู่ที่ห้องผม ห้องผู้ว่า ลองมายกดู โอย ชาตินี้ทั้งชาติคนไทยลองมายกดูบ้างปะไร และท่านกำดาบ 2 มือ ขนาดมือเดียวยังไม่ไหวเลย กำดาบ 2 มือ ฟาดฟันศัตรูมา อายุ 50 ปีท่านตายแล้ว ท่านสวรรคตแล้ว

สมเด็จพระนเรศวร กรำศึกมาตั้งแต่อายุ 16 กรำศึกมาตลอด ผมขีดเส้นใต้แดงๆ อายุ 16 กู้บ้านกู้เมือง คนไทยทุกวันนี้อายุ 16 มันทำอะไรอยู่ ไปดูซิอายุ 16 คนไทยมันทำอะไรอยู่ 

        ไม่ใช่พระองค์ดำหรอกเหรอ ประกาศอิสรภาพเหมือนกับขีดเส้นไว้ในอากาศว่า ต่อไปนี้ บ้านนี้ เมืองนี้ ไม่ไปเป็นเมืองขึ้นใครอีกนะ ก็ไม่เป็นเมืองขึ้นใครตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ก็ยังอยู่นี่ไง ไม่ใช่พระองค์ดำหรอกเหรอ คนที่ไหนล่ะ พิษณุโลก บางกลางท่าวก็พิษณุโลก จะสร้างบ้านสร้างเมือง สร้างประเทศไทย ก็พูดไปแล้ว ก็คนพิษณุโลกนี่ที่สร้างประเทศไทย

 

        คนพิษณุโลกนี่แหละ เอาประเทศไทยคืนมาตอนที่ประเทศไทยเพลี่ยงพล้ำเป็นของคนอื่นมิใช่เหรอ ชัดเจนไหม ใครจะเถียง ไปถามซิ เถียงก็มาว่ากัน มีคนเถียงเยอะ ที่ผมเขียนหนังสือฉบับนั้น ใครเถียงว่ามา ไม่เห็นมีใครมาเถียงสักคน ก็ผมเถียงก่อนผมก็จบก่อน ไม่รู้ล่ะผมเกิดไม่ทัน ท่านเกิดทันมั๊ยล่ะ ท่านเกิดทันท่านก็มาเถียงผมซิ

เพราะฉะนั้นเราต้องมาให้ชัดเจนว่า บ้านเมืองนี้อยู่ด้วยระบบกษัตริย์ พระมหากษัตริย์สร้าง พระมหากษัตริย์เอาคืน พระมหากษัตริย์บำรุง จนกระทั่งทุกวันนี้ องค์ปัจจุบันนี้ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภูมิพลฯ” ไม่มีหรอกกษัตริย์ในโลกนี้โลกไหน 3 โลก สวรรค์ นรก บาดาล ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีหรอกกษัตริย์สุดยอดอย่างนี้

 

ผมยังเสียดาย ผมเรียนรัฐศาสตร์มา ผมเรียนรัฐศาสตร์ตำรับตำราไม่ว่า เพลโต เจ้าอริสโตเติลสุดยอดแห่งปราชญ์รัฐศาสตร์ ใครไม่รู้ไอ้ 2 ตัวนี่ไม่ใช่นักรัฐศาสตร์ มันพูดถึงฟิลอสซอฟเฟอร์คิงใช่มั้ย ขออนุญาตพูดภาษาต่างด้าว “กษัตริย์นักปราชญ์” ภาษาไทยเขาแปลว่าอย่างนั้น กษัตริย์นักปราชญ์ เค้าคิดมาตั้งแต่สมัยโน้นกี่พันปีมาแล้ว เจ้าเพลโต เจ้าอริสโตเติลมันไม่เจอ เสียดายเอ็งตายไปก่อน นักปราชญ์สองคนถ้ามันไม่ตายมันจะรู้ว่า ทุกวันนี้กษัตริย์นักปราชญ์มีจริงไม่ใช่อุดมคติเหมือนที่เจ้าอริสโตเติลมันบอก

กษัตริย์ในอุดมคติคือ กษัตริย์นักปราชญ์ฟิลอสซอฟเฟอร์คิง  มันไม่เคยเห็นมาก่อน 2 คนนี้มันตายไปแล้วแต่ทุกวันนี้กษัตริย์นักปราชญ์ตัวจริง เสียงจริง องค์จริงๆ มีชีวิตยังอยู่เนี่ย “คิงภูมิพล” ทั้งโลกเค้ารู้กันทั้งนั้น คนไทยซะอีกอยู่ใกล้ๆ ฟัง ดู เห็น เฉยๆ

 

นี่คือ สิ่งที่สุดยอด ของกษัตริย์ไทย ที่ทำนุ บำรุงพัฒนาทุกอย่าง

        พระองค์ท่านต้องตามตำราหมดทุกอย่าง เขียนอย่างไร คิดอย่างไร ทำอย่างไร เป็นหมดทุกอย่างที่พระองค์ท่านให้ เพราะพระองค์ท่านสอนให้เราจำ ท่านทำให้เราดู และท่านอยู่ให้เราเห็น เป๊ะเลยครับ คติธรรม คติโลก เป๊ะเลย พระเจ้าแผ่นดินเราเนี่ยคิดอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านก็ดำริขึ้นมา ผุดความคิดออกมา ทุกองค์ความคิดของท่านเพื่อพสกนิกรทั้งนั้น เพื่อแผ่นดินทั้งนั้น ทุกจังหวัดทุกพื้นที่ที่ย่างเหยียบด้วยพระบาทลงไปร่มเย็นหมดทุกแห่ง พิษณุโลก 13 ครั้ง ท่านเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง

มีประวัติศาสตร์ที่ละเอียดอ่อน ปูพรมให้พวกเราอยู่ในพิษณุโลก เมื่อท่านคิด ท่านสอนให้เราทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมา ยามวิกฤตท่านก็เอาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ง่ายๆ เงียบๆ แต่ฝรั่งมังค่า นักปราชญ์ของโลกยอมรับว่านี่คือสุดยอดของเศรษฐศาสตร์ สุดยอดของวิชาเศรษฐกิจ เห็นมั้ย เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าแผ่นดินของเรา คิดแล้ว ทำแล้วโลกไม่ยอมรับ

 

        ท่านทราบมั๊ยครับว่า ยังไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เลยบีบเมฆออกมาเป็นฝนได้ ทั้งๆ ที่ท่านทำมานานแสนนานแล้ว และทั่วโลกพยายามศึกษาท่าน ศึกแล้ว ษาแล้ว ไม่ลง ฝนไม่ลง

        ผมจำได้ประเทศปากีสถานพยายามไปทำ ทำยังไงก็ไม่ตกและเอาคนของเราไปทำให้ก็ไม่ตก แต่ประเทศเราทำยังไงมันก็ตก เห็นมั้ยเพราะท่านอยู่ที่นี่ ท่านประทับอยู่ที่นี่ ท่านเป็นเทพเหนือเทวดา เพราะฉะนั้นท่านทำอะไร เสียดายที่หลายคนไม่สำนึกตรงนี้ และพยายามที่จะฉีกออกไป โกรธๆ ทำไมคนไทยคิดได้อย่างนี้ ท่านสอนทุกอย่าง สอนแล้วก็ทำด้วย

บ้านพ่อสวนจิตรลดา ไปดูบ้านพ่อไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้ยังดีกว่าเก่าเยอะ สมัยผมเด็กๆ ตอนผมเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัย เข้าไปบ้านพ่อเนี่ย เหม็นขี้วัว ขี้ควายเต็มไปหมด เดี๋ยวนี้กลายเป็นห้องทดลอง ปรับปรุงให้สุขาภิบาลดีขึ้น สิ่งแวดล้อมดีขึ้น อีกาเต็มไปหมด อีกามันตัวดำก็จริง ตัวมันดูน่าเกลียด ตัวดำแต่เป็นนกที่สะอาดมากๆ ถ้าธรรมชาติไม่สดใสจริงๆ อีกาไม่ไป บ้านเราพิษณุโลกเคยเห็นอีกาพิษณุโลกมั้ย มีพวกเรายังไม่เคยเห็นผมเห็นอยู่บ่อย อยู่ที่ชาติตระการไปเถอะครับอำเภอชาติตระการ ขี่รถไปแถวบ้านดงจะมีอีกาอยู่ 2-3 ฝูงไปดูซะ ให้มันเห็นว่าพิษณุโลกมีแมกไม้เขียว มีธรรมชาติที่สดใส ถ้าธรรมชาติสดใสไร้มลพิษเมื่อไหร่ล่ะก็อีกาจะอยู่ เราก็พยายามปลูกตรงนี้กันอยู่

        เพราะฉะนั้นท่านก็ทำให้เราเห็น ท่านสอนให้เราจำ ท่านสอนให้เห็นว่านี่อย่างนี้ อย่างนี้เศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะคุยกันนั่นแหละ ต้องทำอย่างนี้ ท่านสอนให้เราจำไม่พอ ท่านทำให้เราดูว่าทำอย่างไรมันจะอยู่รอด ต้องเป็นกลางอย่างไร ต้องอดทนอย่างไร มันต้องมานะยังไง ต้องถอดตรงไหน เอาตรงไหนออก ท่านสอนให้หมดทุกอย่าง สอนให้เราจำ ทำให้เราดู

 

ท่านอยู่ให้เราเห็นอยู่อย่างสมถะ พระเจ้าแผ่นดินเราไม่เคยเอาดาวเอาเดือนมาสอนและเคยเห็นพระเจ้าแผ่นดินเราเอาดาวเอาเดือนมาสอนมั้ยล่ะ กอบเอาดินขึ้นมา นี่นะลูก ดิน ดิน ดิน เพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินจึงเอาดินมาสอน นี่นะลูก ดิน ดิน ดิน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน ดินต้องแต่ง ดินต้องปรุง ดินนี้ใช้ได้เลย พ่อเอาดินมาสอนลูก เหมือนคนโบร่ำโบราณ เคยมั้ยเอาดินมาปั้นวัวปั้นควายให้ลูกดู

อาจารย์เติมเป็นอาจารย์เก่า เดี๋ยวนี้อาจารย์ที่สอนหนังสือ เอาดินมาสอนหนังสือบ้างหรือเปล่าไม่รู้ ต้องถามอาจารย์เติม อาจารย์เติมเอาวัว เอาควายมาปั้น เดี๋ยวนี้รู้จักมั้ยดินร่วนมันเป็นยังไง ดินเหนียวมันเป็นยังไง แต่พ่อเอาดินมาสอน ดินไม่พอ พ่อเอาน้ำมาสอนอีก เพราะดินอย่างเดียวไม่มีน้ำทำเกษตรไม่ได้ เพราะบ้านนี้บ้านเกษตร

ประเทศไทยบ้านเกษตรเห็นมั้ยครับพ่อเค้าสอนดินอย่างนี้นะลูก น้ำอย่างนี้  น้ำมาก น้ำน้อย น้ำไม่พอ น้ำไม่พอก็เอาฝนมาใส่ พ่อคิดดิน พ่อคิดน้ำให้เราไม่พออีก พ่อบอกว่าดินกับน้ำไม่พอต้องป่าอีกด้วย เพราะป่ามันรักน้ำ น้ำมันรักดิน ดินมันรักป่า ป่ามันรักน้ำ พ่อเอาสามเหลี่ยมนี้มาเขยื้อนโลก มีสามเหลี่ยมนี้มันเขยื้อนโลกได้ลูกเอ๋ย ทั้งแผ่นดินมีสามอย่างนี้ ชั่วชีวิตกี่ชั่วคนอยู่ได้หมด มีดิน มีน้ำ มีป่า เพราะนั่นคือ แหล่งอุดมสมบูรณืด้วยอาหารจะก้าวต่อไปเรื่องอื่นๆ ต้องมีอาหารก่อน มีเกษตรอาหารก่อนถึงจะก้าวไปอุตสาหกรรม จะเอารถ เอานาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ต้องมีอาหาร เห็นมั้ยท่านพ่อสอนเราแท้ๆ นี่ยกตัวอย่างว่า

        พ่อสอนให้เราทำ พ่อทำให้เราดู แล้วพ่อก็อยู่ให้เราเห็น ทุกวันนี้คนไทยฟังพ่ออย่างเดียว แถมฟังแล้วไม่ได้ยินด้วย เพราะพูดแล้วไม่ได้ยิน คนอื่นพูดได้ยินหมด ไอ้ฝรั่งมังค่า ไอ้ญี่ปุ่นมาหลอดคนไทย พูดนิดเดียวได้ยินหมด และก็เอาไปทำเหมือนกันหมด ไม่เคยทำตามที่พ่อสอน บ้านเราถึงเพี้ยนอยู่ทุกวันนี้ไง

        น้ำท่วมจะเป็นจะตายใครพูดออกมา ก็ไม่เข้าท่าสักคนจริงมั้ย แต่พ่อพูดออกไป ฟังพ่อสุดยอดเลย ฟังเฉยๆ แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เดี๋ยวมันก็มาอีก มันเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ นี่คือสิ่งที่พ่อของแผ่นดิน ซึ่งเราใช้คำว่า “ชมรมคนรักในหลวง” โอ้โหสุดยอด แต่อยากจะให้มันอยู่ในใจของทุกๆ คนไทยที่เกิดมาก็ อุแว้ อุแว้ ก็ จึกๆๆ เหมือนฝังชิปลงไปในนั้นเลย เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกรูป ทุกนาม ขยายครับ ท่านประธานชมรมคนสวย ขยายครับ ขยาย

ฝังชิปไม่ได้ แตะหน้าผากทุกคน รูปพระเจ้าแผ่นดินตราไว้ที่หน้าผากทุกคน มองหน้ากันเห็นพระเจ้าแผ่นดินหมด หน้าฉันหน้าเธอต้องอย่างนี้ ต้องสแกนไว้ในใจ สแกนไว้ที่หน้าผาก อย่าสแกนไว้ในกระดาษ รักพระเจ้าแผ่นดินรักที่กระดาษ รักที่เสียงลอยไปลอยมารักไม่จริง ถ้าคนไทยรักแผ่นดิน รักในหลวงจริงๆ บ้านเมืองไม่บอบช้ำอย่างนี้ และก็ไม่ตีกันอย่างนี้และก็ไม่มานั่งจ้ำจี้จ้ำไชกันอย่างนี้

        เพราะฉะนั้นอย่างนี้ จึงอยากจะบอกกับพวกเราว่า พวกเราทุกคน เราอยู่ตรงนี้ เราอยู่ประเทศไทย เราไม่รักประเทศไทยเหรอ  เราไม่รักในหลวงเราเหรอ เราไม่รักความเป็นไทยแล้วใครจะมารักบ้านเรา เราไม่รักในหลวงเรา ใครจะมารักในหลวงเรา ยามทุกข์ทีไรหาพ่อทุกที

        วันๆ เคยทำอะไรให้พ่อได้ชื่นใจสักครั้งมั๊ย นิดเดียวปีหนึ่งก็ได้ นิดเดียว หน่อยเดียวก็ได้ แค่ปลูกต้นไม้วันเกิดคนละต้นเท่านั้นแหละ ไม่ต้องบ้าปลูกอย่างที่เค้าประชาสัมพันธ์กันหรอก วันเกิดก็ปลูกเพียงต้นเดียวเอาให้มันรอด ปีละต้นๆ อายุ 50 ปี 30 ปี มันก็ 30 ปี มันไม่มีที่จะปลูก ผมยืนยันว่าปลูกวันเกิดคนละต้น มันไม่มีที่จะปลูก  นี่มันตัดวันละร้อยต้นพันต้นไปจับมัน มันก็ด่าผู้ว่า จะยิงหัวผู้ว่าทิ้ง

นี่คือสัจธรรมของความจริงของคนไทย รักอะไรก็รักแต่ปาก รักเมียจะตายโหงยังไปดันมีกิ๊ก คิดดูซิ เห็นมั้ยมันเป็นแบบนี้ อยากทำอะไรที่เท่ห์ๆ อยากทำเท่ห์ แต่ผมอยากให้ทำด้วยวิญญาณ ถ้าทำด้วยวิญญานแล้วคนไทยสง่างาม จริงๆ ที่พิษณุโลกเป็นเมืองที่โอ้โหสุดยอด ผมก็ย้ายมาหลายเมือง ย้ายมา 27 ครั้งแล้วในชีวิตราชการ มาประทับใจที่พิษณุโลก ก่อนจะลาโลงนี่ละนา

        เป็นอะไรที่ยังสดชื่นอยู่ ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ไม่ได้ขุดออกมาดู ขุดเอามาเผยแพร่ ขุดเอามาประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าคนสมัยก่อนเขาประทับตราว่า พิษณุโลกเป็นเมืองเอก เป็นเมืองหลวงเก่า เป็นเมืองราชธานี

พระบรมไตรโลกนาถมาอยู่นี่ตั้ง 25 ปี เอาที่นี่เป็นเมืองหลวงตั้ง 25 ปี บวชวัดจุฬามณี เพราะฉะนั้นพิษณุโลกสุดยอด คนตั้งประเทศไทยอยู่พิษณุโลก ไทยล่มแล้วคนพิษณุโลกไปเอามา ท่านไม่รักพิษณุโลกเหรอ ตายแทนได้เลยต้องมีอย่างนี้ เราเลือดเนื้อเชื้อไขของพระองค์ดำ นักสู้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเดินมาตรงนี้

ผมว่าท่านประธานชมรมเดินมาถูกทางแล้ว ขยายต่อ ปลูกต่อ แตะหน้าผากของคนพิษณุโลกทุกคนให้เป็นคนรักในหลวงให้ได้ อย่ามีแม้แต่นิดเดียวที่จะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ผมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทุกจุดที่ไปไม่เคยไม่พูดเรื่องนี้เลย แขกบ้านแขกเมืองมาผมยังรับด้วยวิธีนี้เลย ใครมาพิษณุโลกในมันรู้ว่าที่นี่เมืองคนเก่า เมืองคนกล้า เมืองคนที่ทำให้ประเทศไทยมีกษัตริย์ ทุกคนมาที่พิษณุโลก ทุกคนมารู้ตรงนี้จากปากผมให้ได้ ผมถือว่านี่คือ สิ่งที่พิษณุโลกต้องประกาศให้โลกรู้ และคนไทยทั่วทุหมุมของโลกต้องรู้ นี่คือสิ่งที่เราคนไทยต้องทำ แต่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาต่างๆ ที่ถ่ายทอดเพื่อเป็นสิ่งเป็นเหมือนอนุสติว่า ท่านดูแลเราตั้งแต่พื้นดิน ตั้งแต่อาหารการกิน ตั้งแต่การเป็นอยู่ ตั้งแต่วิถีชีวิต ก็เป็นสิ่งที่ถูก

        ดังนั้นก็ขออยากให้ใช้เวทีนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และก็ทำทุกอย่าง เศรษฐกิจพอเพียงถ้าอยู่ที่บ้านเฉยๆ แค่กวาดขยะ ปลูกต้นไม้สักต้น ผักบุ้งสักเถา เลี้ยงปลาสักตัว เหล่านี้ขอคิดถึงพระองค์ท่านเป็นก้นบึ้งจากหัวใจพระองค์ท่านที่ท่านถอดออกมาเป็นทฤษฎี เป็นคำพูด เป็นพระราชดำรัสสอนคนทั้งโลกไม่เฉพาะคนไทย ฝรั่งมังค่าที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองไทย มีลูก มีเมียอยู่ที่นี่เขาได้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาชื่นชม

สิ่งเหล่านี้อยากจะบอกว่า เราช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และเดินไปในทางที่ถูกแล้ว ขอบคุณมากๆ เลย สำหรับพี่สาวคนสวยที่จัดกิจกรรมตรงนี้ ท่านพลเอก ดอกเตอร์ ศิริ ทิวะพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่พวกเราแถบนี้ภาคเหนือตอนล่างให้ความเคารพ ถือว่าเป็นผู้มีคุณูประการต่อแผ่นดินมหาศาล  ในชีวิตราชการจนนอกราชการนี่ 78 แล้วนะเนี่ย ยังเท่ห์ เรียนหนัก เดินตามรอยพระยุคลบาทเหมือนกัน 84 ปีแล้วยังไม่เคยเห็นพ่อบอกเหนื่อยสักคำ ยังไม่เคยเห็นพ่อบอกว่าจะหยุดเลย

และพวกเราเป็นใคร ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งหน้าใสอยู่ในห้องแอร์ ไปไหนก็กินไวน์ โค้ก ไปไหนก็เดินเท่ห์มีลูกน้องตามเป็นฝูง พ่อยังเหงื่อหยด ยังทำอย่างนั้นได้หรือใครจะทำก็ช่าง แต่คนนี้ทำไม่ได้

พ่อเหนื่อยต้องเหนื่อยกว่าพ่อ ลูกต้องเหนื่อยกว่าพ่อ พ่อจึงจะอยู่ได้ จะกินแรงพ่อจนกระทั่งพ่อหาชีวิตไม่กระนั้นหรือ 
ท่านจะอกตเวทิตาคุณต่อพ่อได้กระนั้นหรือ สิ่งเหล่านี้ก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเราพสกนิกรคนไทยทุกคน วันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะกตเวทีตาคุณต่อพ่อของแผ่นดิน

ขอบคุณวิทยากรทุกคนที่จะมาให้ความรู้ มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเพื่อนผองน้องพี่ที่อยู่ตรงนี้ และขอบคุณพวกเราทุกๆ คนที่จะนำสิ่งสาระที่ได้คุยกันในวันนี้เอาไปบอกต่อๆ กัน และให้สิ่งเหล่านี้เต็มบ้านเต็มเมืองในอนาคต

        บัดนี้ได้เวลาอันสมควร เชิญชวนพวกเราทุกคนได้หลอมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันเปิดกิจกรรมตรงนี้ถวายให้พ่อของแผ่นดิน ณ บัดนี้ครับ.

 

ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ (อดีตผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก,ปัจจุบันเป็นผู้ว่าฯนครสวรรค์)

นายปรีชา  เรืองจันทร์  เกิดที่บ้านหนองกอไผ่  หมู่ที่  ๖  ตำบลวังสำโรง  อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  เป็นบุตรของนายจวน  และนางบุญมา  เรืองจันทร์  มีพี่น้อง  ๗  คน  สมรสกับนางสาวปิยธิดา  นรารักษ์  มีบุตร  ๒  คน

ประวัติการศึกษา

            
เรียนระดับประถมศึกษา ๑ – ๔ ที่โรงเรียนวัดหนองกอไผ่  ตำบลวังสำโรง      อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  และเรียนระดับประถมศึกษา ๕ – ๗  ที่โรงเรียนชุมแสงวิทยา   อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์   ระดับมัธยมศึกษา ม.ศ. ๑ – ม.ศ. ๕  สอบเทียบกระทรวงศึกษาธิการ  ระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และระดับปริญญาเอก   Doctor of Organization Development and Transformation (DODT) , CEBU  DOCTORS, UNIVERSITY,PHILIPPINES

ประวัติการทำงาน 
          
เริ่มทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน  และดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอหลายอำเภอ  ของจังหวัดนครสวรรค์  ดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  และนายอำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร  ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดพิจิตร  และตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี , จังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัดสมุทรสงคราม  และปี พ.ศ.  ๒๕๕๐   ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  

นอกจากนี้ยังเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครองในหลายประเทศได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญสดุดี  ๘  ชั้น  ชั้นสูงสุด  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  และรางวัลเกียรติคุณพิเศษ ๑๑  รายการ

นอกจากงานทางราชการแล้ว  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ยังมีความสามารถทางด้านงานเขียนและสิ่งพิมพ์  มีผลงานมากมาย  เช่น  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารงานสำนักงานจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเพชรบูรณ์” ,  หนังสือเสริมการอ่าน “แม่ค้าขายผัก”, เอกสารวิจารณ์หนังสือ “เล่นกับคน : ศิลปะการบริหารแบบไทย ๆ”  ของอาจารย์สุขุม   นวลสกุล  และ “เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับนักบริหาร”  ของ       ชัยรัตน์   บูรณะวิวัฒน์  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีงานเขียนรวมเล่ม  เช่น  “ฉากชนบท”  “คนกินอุดมการณ์” “ลูกล่อลูกชนคนทำงาน”  “ก็อดอามี่มณีลอยปลุกราชบุรีเขย่าโลก”  “ขวัญใจชาวบ้าน”  “ น้ำฝนน้ำฟ้า น้ำตาน้ำก้อ “  และ “คนแบกเสบียง”  เป็นต้น  นามปากกาที่ใช้มี  “รุ่งทิวา”   “กระทิงทุ่ง”  “กำนันฉะ” “ ป ปิยธิดา” “ ป นนทนันทน์”  “ ป  ประภัสสนันท์”  “ มหานายนนทนันทน์”  นับเป็นบุคคลที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งที่ควรยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดพิจิตร

 

 

เอนทรี่นี้ ก๊อปปี้ของท่านลุงแคนโดยไม่ได้แจ้ง ก่อน ต้องยกความดี ให้ท่านลุงแคนนะคะ http://www.oknation.net/blog/canthai/2012/05/05/entry-1

ด้วยจิตจคาราวะ 

ซันญ่า

โดย ซันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net