วันที่ ศุกร์ กันยายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อีก ๒ วันจะหมดเขต


ข่าวคืบหน้าโครงการ โ ร ง เ รี ย น ก วี

เหลืออีกเพียง ๒ วันจะหมดเขตรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกวี รุ่น ๗ ทุ่งสักอาศรม ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นี้

ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกินกว่าจำนวนที่กำหนดแล้ว แต่ก็ยังจะเปิดรั
บผู้ สนใจต่อไปจนถึงวันที่ที่กำหนดดังกล่าว รู้สึกยากลำบากใจเหมือนกันที่จะต้องเลือกไว้เพียง ๑๐ คนตามโครงการ เรื่องนี้ได้คุยกับครูไวท์และเห็นพ้องร่วมกันว่าเราจะเลือกผู้เข้าร่วม โครงการจาก "พลังแห่งความมุ่งมั่น" ที่แสดงออกมาในจดหมายและข้อมูลที่สะดุดเด่นของผู้สมัครแต่ละคน ไม่เกี่ยวกับปริมาณหรือรางวัลการันตีใดๆ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะแจ้งประกาศรายชื่อทางหน้าเฟซนี้

แต่ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ (จะไม่ประกาศรายชื่อ)
อาจยืนยันสมัครในปีต่อๆ ไปได้ ทั้งอาจแสดง "พลังแห่งความมุ่งมั่น" จริงจังที่สามารถสัมผัสรู้สึกเพิ่มเติมได้อีก ขณะเดียวกัน การที่เราจะส่งสื่อและรับสารความเคลื่อนไหวใน "พลังแห่งความมุ่งมั่น" ต่อกันนั้นก็ยังมีอีกหลายทาง เราเชื่อเช่นนั้น

ความปรารถนาที่จะร่วมรอยทางกันจริงแท้ แม้พรุ่งนี้ก็ไม่สาย
...

"ครูกานท์"
ทุ่งสักอาศรม
๒๘กันย์๕๕

โดย ธมกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net