วันที่ พฤหัสบดี กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นำข้อคิดดี ๆ มาฝาก....


     ใกล้วันเข้าพรรษาแล้ว  ช่วงนี้ขอนำข้อคิดดี ๆ ของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ มาฝากกันค่ะ
เผื่อว่าจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

       -   การศึกษามิใช่เป็นการเรียน ๆ ท่อง แต่เป็นการเห็นอย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ด้วยตัวเอง

       -   วันเวลาที่ท่านสามารถทำหน้าที่ได้ดีที่สุด นั่นแหละคือ  วันฤกษ์ดี ยามดี สำหรับท่าน
            อย่าไปดูหมดให้เสียเวลา
     
       -   ความโง่งมงาย เป็นบ่อเกิดแห่งโชคร้าย  มิใช่ดวงดาว หรือเทพเจ้า ผีสางที่ไหนมาบันดาล
      
      -   ความโชคร้ายไม่ได้มาจากเทวดา  ผีสางที่ไหน  แต่มาจากความประมาท ไม่รอบคอบ
           ของบุคคลนั้น ๆ เอง

       -   หูเบา  ใจเบา  ปัญหาเบา  เป็นสมบัติของ "คนเขลา" โดยเสมอกัน

       -   ใบไม้  สะบัดพลิ้วได้ เพราะลมพัด  ลิ้นคน สะบัดพลิ้วได้ เพราะประโยชน์พัด

       -   ความสุขสำราญ ที่ไม่มีธรรมะเป็นรากฐาน ก็คือ ความทุกข์ทรมาน ที่กำลังรอเวลาอยู่

       -   พ่อนั่นแหละ คือ ไพรี  แม่นั่นแหละ คือ ศัตรู  ถ้าเลี้ยงดูลูกไม่ถูกทาง

       -   โลกบูชาคนเก่งทางสันติภาพ  ไม่มีใครไหว้กราบผู้เก่งทางสมคราม

       -   ผู้กินอยู่เกินพอดี  จงเตรียมตัวไว้ให้เต็มที่เพื่อพบกับความไม่มีอะไรจะกิน

       -   ผู้กินอยู่แต่พอดี  มีโอกาสที่จะเกิดความอารีแก่ผู้ที่ไม่มีอะไรจะกิน

       -   อย่าเป็นทุกข์ให้โง่  ทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์  (ข้อคิดนี้ส่วนตัวแล้วชอบจริง ๆ ค่ะ)

       -   เมื่อมือทั้งสองข้างยังใช้งานได้อยู่ แล้วก็ยังไม่มีอะไรจะกินอีก นั่นคือภาวะ "คนสิ้นคิด"

       -   ล้มเอง  ลุกเอง  ล้มตรงไหน  ลุกตรงนั้น  นั่นแหละ "คนเข้มแข็ง" (ข้อคิดนี้ก็ชอบมากค่ะ)

       -  พรุ่งนี้ มีไว้สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดของวันนี้  มิใช่ส่งเสริมความผิดพลาดให้สมบูรณ์เต็มที่

       -  ควรทุ่มเทสติปัญญา  มานะพยายามให้ถึงที่สุด  ในเมื่อได้ดำรงตนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแล้ว

                                                                                                                   ท่านพุทธทาสภิกขุ

โดย นีออน

 

กลับไปที่ www.oknation.net