วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปฐมบทวันทา........!!


 

๏ ปฐมบทวันทา ๏


๏ จึงนบกรนมะพุทธรัตน์วรมณี
พ่อแม่และครูพลี.............................วิชา

๏ ถ้วนถึงคุณพระคเณศพิเชฐศิลปนา-
นานัประการค่า...............................แขนง

๏ กราบครูผู้นิรมิตลิขิตดุจะจําแลง
เหล่าเทวดาแฝง.............................ประพันธ์

๏ ด้วยข้าขออนุญาตนําศิลปะสวรรค์
สานเสียงเจรียงฉันท์.......................ฉะนี้

๏ สรวมดวงรัตน์รุจิราประทีปวสุมุนี
ฉายนาฏศัพท์ศรี............................กําจร

๏ บุญมารดาอุปถัมภ์พิสุทธิ์ฤดิบิดร
โปรดฤทธิ์ประสิทธิ์พร........................กําลัง

๏ ข้ามั่นในปณิธานผสานวิริยะยัง
ร่ายรามเกียรติ์ดั่ง.................................หทัย

๏ สรวมดวงทิพยเนตรลุเจตน์พจนะใจ
สืบฉันทะชาติไทย................................ดํารง

๏ พากย์พร้องเพียงอนุบาลพิจารณะกะคง
เคลื่อนการบุราณทรง.........................อภัย

๏ เชิญชุมนุมคณะบุญยะฤทธิ์รตนะไตร
น้อมคีตะพัสตร์ใจ............................บําบวง

( สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ )
............. เพลงผ้า ปรพากย์
๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ภาพโดยอาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net