วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต (๕)


เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต (๕)

         

วรรณกรรมเพื่อชีวิต หลังปี 2500

งานเขียนโดดเด่นหลังปี 2500 หลังการรัฐประหารวรรณกรรมเพื่อชีวิตยังคงเบิกบาน มีกลุ่มนักเขียนแนวก้าวหน้าในยุคนั้นจัดทำนิตยสารสายธารรายเดือนนำเสนอบทกวี เรื่องสั้นบทวิจารณ์ หนึ่งในจำนวนนั้นมีงานเขียนของ นายผี, บรรจง บรรเจิดศิลป์, สันต์ เทวรักษ์, อุชเชนี, อิศรา อมันตกุล, ทีปกร

งานเขียนของคำสิงห์ ศรีนอก ภายใต้นามปากกา ลาว คำหอมยังคงโดดเด่นในฐานะนักเขียนในแนวก้าวหน้าเห็นได้จากเรื่องสั้น คนพันธุ์ได้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารปิยะมิตรและอีกหลายเรื่อง จนต่อมาได้จัดตั้งสำนักพิมพ์เกวียนทอง จัดพิมพ์ ปีศาจของเสนีย์ เสาวพงษ์ หกเกลียว(รวมเรื่องสั้นของนักเขียนกลุ่มก้าวหน้าในยุคนั้น) และ ฟ้าบ่กั้นของ ลาว คำหอม

นอกจากนั้นสำนักพิมพ์อักษรวัฒนายังจัดพิมพ์โคลงกลอนของนายผีสำนักพิมพ์ดวงกมล จัดพิมพ์ ขอบฟ้าขลิบทองงานเขียนของอุชเชนี ส่วนนักเขียนอีสานที่มีผลงานโดดเด่นในยุคนี้นอกจากลาวคำหอม แล้ว ยังมี รมย์ รติวัน, เจญ เจตนาธรรม

           


หลังจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ทำการปฏิวัติรัฐประหาร เมื่อ 20 ตุลาคม 2501 ทำการยึดอำนาจการปกครองดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีการสั่งกวดล้าง จับกุม นักคิดนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ปัญญาชน ฝ่ายค้าน ว่าด้วยข้อหามีการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์ ถูกจับกุมหลายคน เช่น อิศรา อมันตกุล, อุทธรณ์ พลกุล, กรุณา กุศลาสัย, ทนง ศรัทธาทิพย์, บรรจง บรรเจิดศิลป์, เปลื้อง วรรณศรี, ทวีป วรดิลก, จิตร ภูมิศักดิ์, ทองใบ ทองเปาด์ เป็นต้น

เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์หลายฉบับที่ถูกสั่งปิด เช่น ข่าวภาพ ปิตุภูมิ, เดลิเมล์ บางกอกนิวส์ ตงว้น สายธาร เอกภาพ เสรีไทย ปิยมิตร อาณาจักรไทย นักเขียนในแนวก้าวหน้าหันมาเขียนวรรณกรรมในแนวเพ้อฝัน ส่วน รมย์รติวัน และเจญ เจตนาธรรม ก็เข้าสู่วงการภาพยนตร์ นเรศ นโรปกรณ์ หันมาจัดรายการ จักรวาลกวีทางสถานีวิทยุ


       

แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ารัฐบาลในยุคนั้นจะเผด็จการทางความคิด แต่ยังเน้นการพัฒนาชนบททั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค เช่น การสร้างมหาวิทยาลัย การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า การจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ ในภูมิภาค ดังสโลแกน “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ” หรือ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” เป็นต้น

 

โดย เจนอักษราพิจารณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net