วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พตส.รุ่น 3 ดูงานต่างประเทศแล้วได้อะไร?


การศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กร หน่วยงานต่างๆ มักเป็นที่นิยมจัดกันมาโดยตลอด แต่จะเป็นข่าว

ไปในทิศทางใดบวกหรือลบ ขึ้นอยู่กับการใช้งบประมาณ ความเหมาะสม ผู้เดินทาง และอื่นๆอีกหลาย

ปัจจัย ขึ้นอยู่ว่าเป็นหน่วยงานใด ในบ้านเมืองมากกว่่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบ้านเมืองเรา

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ หน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม กอง สำนัก

มักต้องมีการเดินทางก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นสุดโครงการ แต่จะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ใหน

ขึ้นอยู่กับว่าได้มีการนำมาปรับ ประยุกต์ใช้ แล้วเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติหรือไม่ แค่ใหน อย่างไร หรือเปล่า?

พี่โบตั๋น หรือ พันตำรวจเอก    ญาณพล ยั่งยืน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ

การศึกษาดูงานของนักศึกษา พตส.3 ได้เลือกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่จะไปดูงาน เพื่อให้เป็นไป

ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งเป็น

ส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของประเทศ ครั้งนี้ ได้กำหนดให้ศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นายสมศักดิ์ จังตระกูล รองผู้ว่าสุราษฎร์ธานี ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย

ซึ่งเป็นประเทศที่ถือว่ามีพัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าสูงสุดประเทศหนึ่งของโลก

และในขณะนี้เป็นระยะที่อยู่ระหว่างเตรียมการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่คณะ

นักศึกษาจะได้ดูงานจากเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งของโลก

กำหนดการดูงานของนักศึกษา พตส.3 เริ่มจากการเข้าชมอาคารรัฐสภาพ US Parliament เยี่ยมชม

กกต.กลาง ของกรุงวอชิงตันดีซี อีกทั้งพบปะกับกรรมการพรรครีพับลิกัน (Republican) และพรรคเดโมแครต

ฟังบรรยายสรุปเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐ จากสถานทูตไทย พบปะผู้นำชุมชนไทย เพื่อพูดคุย

เรื่องการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไทยในกรุงวอชิงตันดีซี

นอกจากนั้นแล้วคณะนักศึกษาจะเดินทางไปพบปะกับชุมชนคนไทยในนครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชมวัดไทย

และร่วมทำบุญกับพี่น้องชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส ซึ่งถือว่ามีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดกว่า 250,000 คน

และเข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ไทย ณ นครลอสแอนเจลีส เพื่อพูดคุยเรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของชุมชนคนไทย

 และโอกาสสำคัญครั้งนี้ คณะได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การจัด Primary Election หรือ

การหยั่งเสียงเลือกผู้สมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันประจำมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย การศึกษาดูงานที่นครลอสแอนเจลีส นอกจากจะได้ พบปะกับประชาชนคนไทยแล้ว ยังได้

เข้าพบนายกเทศมนตรีอีกด้วย

นายนภา วันดี ตัวแทน พรรคแทนคุณแผ่นดิน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นักศึกษา พตส.3 ทุกคน จะต้องทำการสรุป และจัดทำ

รายงานผลการศึกษาดูงาน และการนำเสนอผลการศึกษาดูงาน จากข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

และการเลือกตั้งตลอดจนข้อมูลเฉพาะในเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศไทย โดยจัดแบ่งตามหัวข้อและประเด็นที่กำหนดให้ดังนี้

1. กลุ่มเลือกตั้งโปร่งใส่ หัวข้อ “การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา”

2. กลุ่มพร้อมใจใช้สิทธิ หัวข้อ “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาและมลรัฐ /

   รัฐบาลท้องถิ่น กับการควบคุมการจัดการและสนับสนุนการเลือกตั้ง

3. กลุ่มผูกมิตรสมานฉันท์ หัวข้อ “ระบบพรรคการเมืองสหรัฐอเมริกา”

4. กลุ่มสร้างสรรค์ประชาธิปไตย หัวข้อ “การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับความตื่นตัวของคนไทยในสหรัฐอเมริกา”

สิ่งที่ผมได้จากากรศึกษาดูงานในครั้งนี้คือ มิตรภาพ ความรู้และ ความทรงจำที่ดี มิตรภาพที่เกิดขึ้นจาก

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จากท่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์

ที่กรุณาให้ผมเข้าร่วมในนามตัวแทนพรรคฯ

มิตรภาพจากผู้บริหารทางการเมือง ผู้บริหารทางธุรกิจ และผู้บริหารองค์การต่างๆของรัฐ ที่เป็นมิตรในชั้นเรียน

ที่ร่วมเดินทางไปด้วยมิตรภาพพวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ถ้าไม่ไ่ด้ไปร่วมงานกันโดยเฉพาะการเดินทางต่างแดน

การช่วยเหลือ เจือจุน ด้านการอยู่การกินและการดูแลกันยามฉุกเฉิน คับขันในเรื่องของรถ การใช้โทรศัพท์

การพากันไปเดินนอกสถานที่ ถ่ายภาพให้ ช่วยกันยกของ เป็นต้น

 

มิตรภาพที่พบเจอกับคนไทยในนครลอสแอลเจลลิส ที่ทำมาหากินและใช้ชีวิตในต่างแดน แม้ความคิดอ่านต่างออกไป

แต่การใช้ภาษาและวัฒนธรรมอันดี ยังมีการไหว้ การทำบุญตักบาตร ร่วมกัน ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรา

 

ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง และได้รู้ว่าการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสิทธิ ไม่ใช่เป็นหน้าที่เหมือนบ้านเรา

ความรู้เรื่องการเป็นอาสาสมัครในการจัดการเลือกตั้ง ที่อาสามากันแบบคับคั่ง ทั้งๆที่รู้ว่าความเป็นเดโมแครตและรีพับรีกัน 

ของอาสาสมัครไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด ใจที่มีความเป็นอาสาสมัครนั้น บ้านเค้าแรง จนเกิดเป็นพลังทางสังคม

ที่สามารถขับเคลื่อนประเทศเค้าได้ ในลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เข้มแข็ง ตัวอย่างที่เห็นคือการ

สนับสนุนพรรคทั้ง 2 คือเดโมแครตและรีพับรีกันที่ขับเคี่ยว ขับเคลื่อนสลับกันเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลบริหาร

 ประเทศเรื่อยมาความรู้เรื่องระเบียบวินัย การเดินเข้าคิวซื้อของ การจอดรถที่เป็นระเบียบ มีกฎเกณฑ์ มีการจ่าย

เพื่อให้รัฐท้องถิ่นนำภาษีไปบริหารท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ต่างจากบ้านเมืองเรา กฎเกณฑ์ต่างๆถูกละเว้นกันเยอะ

ความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับผู้คนที่ตื่นตัว การเป็นคนต่างชาติที่ไปทำมาหากินในอเมริกา ว่าอยู่อย่างไร ปรับตัวอย่างไร

ประทับใจในคนไทย คนเวียตนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและชาวเอเชียที่ต้องดิ้นรนทำมาหากิน ขายเสื้อผ้าตาม

ห้างตามตลาด ข้างถนนหนทาง เยอะล้วนแต่เป็นชาวเอเชียเรา

  

ไปศึกษาดูงานแล้วได้อะไร เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้าง เหรอ? ผมว่าหากผู้บริหารพรรคการเมือง

ผู้บริหารภาคธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐ เห็นปัญหาการซื้อสิทธิ ขายเสียงของบ้านเราแล้ว

เห็นไปดูที่อื่นเห็นทางออกแล้วน่าจะปรับตัว ทัศนะคติ ด้านซื้อสิทธิขายเสียงไปได้ เพราะนั่นคือการทุจริต

นำไปสู่ปัญหาคอรัปชั่น ระดับนโยบายต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด!!

ประโยชน์ที่ได้คือการที่ได้ร่วมงานกับผู้ที่เดินทางไปด้วยกันในส่วนของกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย

คือประธานท่าน ส.ส.สามารถ มะลูลีม และยังมีผู้ที่ถูกเชิญเข้ามาด้วยทั้งพี่ๆพรรคต่างๆ หรือจะเรียกว่าการได้

คอนเนคชั่น นำไปสู่การทำงานที่แน่นแฟ้น และเกิดประโยชน์ทางความสัมพันธ์ มากยิ่งขึ้นก็ว่าได้ครับ 

การรู้เห็นปัญหาจากตัวแทนประเทศไทยหรือหน่วยงานการฑูต ที่ดูแลเรื่องการเลือกตั้งของคนไทยในอเมริกา

ปัญหาเรื่องงบประมาณกับการใช้จ่าย การติดต่อประสานงานที่ล่าช้า การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ของคนไทยในต่างแดน

หรือแม้กระทั่งปัญหา การอยู่ในต่างแดนของพี่น้องชาวไทยที่อยู่อย่างไม่ถูกต้อง หลบหรือเลี่ยงกฎหมาย 

เข้ารับฟังการบรรยายของตัวแทน กกต.อเมริกา ถึงภาระ หน้าที่ และแนะนำเอกอัคราชฑูตไทย

แล้วบรรดา นักศึกษา พตส. รุ่น 3 ร่วมถ่ายรูปหน้าสถานเอกอัคราชฑูตไทย ในนครลอสแองเจลลิส

 พรรคเดโมแครต สถานที่ต้อนรับกว้างขวางแต่การต้อนรับกลับกลายเป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ไม่ใช่ผู้อาวุโส

 กับพี่หรีด ระพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ ร่วมศึกษา แลกเปลี่ยน ถามไถ่ งานในพรรครีพับลีกัน เพื่อทำรายงาน

 

 

 ส.ส. เรวดี รัศมีทัต ภูมิใจไทย สมุทรปราการ

 กับภาพถ่าย ประธานาธิบดีเรแกน ภายในพรรครีพับลิกัน

 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่พรรครีพับลีกัน ซึ่งประทับใจในการต้อนรับมากกว่า

 

กับพลตรีนพรัตน์  แป้นแก้ว  หน้าโรงแรมฮิลตัน ณ กรุงวอชิงตัน

 เยี่ยมชม สถานที่เป็นบ้านเกิดและที่อาศัยของประธานาธิบดี จอร์ช วอชิงตัน 

www.ghbhomecenter.com/journal/download.php?file...pdf

 

 

 ร้านอาหารจีน

พิพิทธภัณฑ์ สมิธโซเนี่ยน Smithsonian  แวะชมได้ http://www.youtube.com/watch?v=6oLLNuzDtLk

 หน้าทำเนียบประธานาธิบดี หรือทำเนียบขาว (The White House)

 กับพี่โบตั๋นและหมอหนิ่ง หรือ แพทย์หญิง(สพญ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ)

 หนุ่มๆ

 สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากครับ

 ในย่าน แอลเอ 

 กับท่านอภิชาติ  สุขัคคานนท์ ประธาน กกต.

 ย่าน Beverly Hills  http://www.westsidejack.com/communities/beverly-hills/

 โอ๊ยย..มาดแต่ละท่าน..คักขนาด

 และสถานที่อื่นๆ แถบยูนิเวอร์แซล

 และแน่นอน Outlet ตามจุดต่างๆ ที่รอดูดเงินตราทุกสกุลทั่วโลก จากนักท่องเที่ยว ทั้งหลายทั้งปวง

 แต่การช๊อปของผม ต่างออกไป เพราะไม่ได้มีสตังค์ไป เยอะเหมือนท่านอื่นๆ เลยสบาย ชิวๆครับ

 ได้แต่ดูชม นี่ โน่น นั่น ได้ของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ และเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเราท่านครับ

 ท่านมีมีสตังค์เยอะหน่อยก็ซื้อของฝากกลับบ้านไม่ว่ากันครับ ไม่ว่าชาติใหน ภาษาใหนก็หอบกลับบ้านกัน

 แวะย่าน Holywood Street กลางคืน แปลกตา ครึกครื้น ต่างจากตอนกลางวัน สมเป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆ

 ลายเซ็นต์ของดารา ซุปเปอร์สตาร์ ฮอลีวูดในยุคต่างๆมีรอยประทับไว้ตามข้างถนน เพื่อนักท่องเที่ยวเยี่ยมชม

 ถ่ายภาพเป็นที่ระทึกครับ

ไม่ปฏิเสธครับว่า การไปเยือนต่างแดน ทุกครั้งของหน่วยงานรัฐ และหรือเอกชน ที่ผ่านมา ทั้งหลาย

และรวมครั้งนี้ มีทั้งการศึกษาดูงานที่เป็นงาน ได้ความรู้ สาระ ประสบการณ์ เมืองอื่นแต่อีกมุมคือการเดินทาง

ไปซื้อของและเยือนสถานที่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการศึกษาดูงานทั่วไป

แล้วแต่ใครจะมองในมุมใดและนำกลับมาใช้ เป็นประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม มากน้อยแค่ใหน?

ค่าใช้จ่ายครั้งนี้สูงพอสมควรแต่เกิดจากการระดมทุนกันจัดเองเป็นส่วนใหญ่และส่วนหนึ่งจากงบประมาณแผ่นดิน

..สำหรับผมได้ประโยชน์เยอะสมกับการเดินทางไกลครับ..

.....................................แล้วเราท่านหล่ะไปศึกษาดูงาน แล้วคิดเห็นควรปรับปรุง อย่างไรบ้าง?

เว็บ อ้างอิง ใกล้เคียง  เทียบเคียง http://www.thailanewspaper.com/article/special/1394.php

เว็บ อ้างอิง ใกล้เคียง  เทียบเคียง http://www.ryt9.com/s/prg/1418693

............................................................................................................ก็ว่ากันไปครับ

.

.

เสี่ยวไทบ้าน

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

สวัสดีครับ

 

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net