วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โอกาสที่สาบสูญ ของหนูผู้ตั้งใจเรียน


สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน

วันนี้ขออนุญาตนำปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องตาบอดที่ฉันรู้จักมาให้ท่านผู้อ่านช่วยกันวิเคราะห์และร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหานี้

   ทุกท่านไม่ต้องตกใจนะคะหากสรรพนาม ผม... ครับ  จะปรากฏอยู่ในเรื่อง เพราะเรื่องนี้มีสมาชิกของบล๊อกฝากมาอีกทีค่ะ

 

                การเป็นคนพิการไม่ใช่ว่าจะทำให้คนคนนั้นไร้ซึ่งความสามารถ สังคมควรเปิดโอกาสให้เขาหล่านั้นมีที่ยืนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการศึกษาตามความสามารถของคนพิการ การปฏิเศธการสมัครสอบของคนพิการยิ่งเป็นการเลือกปฏิบัติที่เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ผมเกริ่นนำเช่นนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตาบอดสองคนที่ได้เลือกสมัครสอบในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดนครปฐม  ก่อนอื่นผมขอเล่าประวัติของนักเรียนตาบอดคร่าวๆเพื่อเป็นข้อมูลพอสังเขปดังนี้

     นายณัฐเป็นนักเรียนที่มาตาบอดภายหลังด้วยโรคต้อหิน มีนิสัยพูดน้อย มักจะคิดก่อนพูด เรียนชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนชั้น ม.4 3.89 และชั้น ม.5 คือ 3.45 เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี และได้รับรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของโรงเรียน

      นายจักรเป็นนักเรียนตาบอดตั้งแต่กำเนิด  เป็นคนชอบพูดคุย ร่าเริง เข้ากับคนอื่นได้ดี เรียนชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์ มีผลการเรียนชั้น ม.4 คือ 3.45 และชั้นม. 5 คือ 3.37 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันผลงานทางวิชาการหลายรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                นักเรียนทั้งสองคนมีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดีมาก ซึ่งถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าคนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างไร ผมขออธิบายเล็กน้อยว่า คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่อ่านข้อความบนจอภาพคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้สามารถเลือกและควบคุมคำสั่งต่างๆได้ด้วยแป้นพิมพ์ (keyboard) การมีโปรแกรมอ่านจอภาพทำให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์ได้ใกล้เคียงคนทั่วไปครับ ขอเล่าต่อนะครับ นักเรียนตาบอดทั้งสองคนจึงตัดสินใจเลือกสมัครสอบตรงในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น โดยพิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติของแต่ละคนครบถ้วนตามประกาศของคณะ จึงได้ยื่นใบสมัครและหลักฐานพร้อมชำระเงินก่อนวันหมดเขตการรับสมัคร การยื่นสมัครได้แจ้งแก่คณะว่าเป็นนักเรียนตาบอดและขอให้คณะอำนวยการสอบให้แก่นักเรียนด้วย ทั้งคู่ยินดีที่จะผ่านกระบวนการสอบเหมือนนักเรียนคนอื่น เพียงแต่วิธีการเข้าถึงข้อสอบอาจแตกต่างจากนักเรียนคนอื่นบ้าง เช่น อาจใช้เจ้าหน้าที่ของคณะมาอ่านข้อสอบหรืออาจใช้ข้อสอบที่เป็นอักษรเบรลล์ก็ได้ และใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับนักเรียนคนอื่น สิ่งที่นักเรียนตาบอดเรียกร้องไม่ได้เกินความจำเป็นที่คนตาบอดคนหนึ่งต้องเข้ากระบวนการคัดเลือกใช่หรือไม่ ส่วนผลการสอบจะเป็นอย่างไรนักเรียนทั้งคู่ยินดีและเต็มใจที่จะรับทราบผลนั้น

                การมีนักเรียนตาบอดเข้าสอบที่คณะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องนำเข้าที่ประชุมของคณะ ที่ประชุมของคณะมีมติตัดสิทธิการสอบของนักเรียนตาบอด ผู้บริหารของคณะบางท่านติดต่อกับโรงเรียนเพื่อให้ทางโรงเรียนหว่านล้อมนักเรียนตาบอดให้มาถอนชื่อการสมัครสอบและมายื่นคำร้องขอรับเงินค่าสมัครคืน โดยคณะให้เหตุผลว่าคณะไม่พร้อมที่จะจัดการสอบให้แก่นักเรียนตาบอด ทั้งๆที่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีคณะที่เชี่ยวชาญด้านคนพิการ แต่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฟันธงลงมาว่า “ทำไม่ได้” มันเป็นเหตุผลใช่หรือไม่ ทำไมไม่ประสานงานกับคณะที่เชี่ยวชาญด้านคนพิการ การที่คณะจะปฏิเสธและไม่ให้ “โอกาส” การสอบแก่นักเรียนตาบอดทั้งคู่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ในตอนแรกผมก็ยังไม่แน่ใจว่าคณะจะปฏิเสธนักเรียนตาบอด แต่เมื่อมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนออกมา พบว่าไม่มีรายชื่อของนักเรียนตาบอดสองคนนั้นจริงๆ โดยนักเรียนตาบอดทั้งคู่ไม่ได้ถอนรายชื่อและไม่ได้ขอค่าสมัครคืน ถ้าท่านผู้อ่านเป็นนักเรียนสองคนนั้น ท่านจะรู้สึกอย่างไร และท่านคิดว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะติดตามตัวนักเรียนตลอดไปหรือไ    ม่ ผมทำได้แค่นำเรื่องราวมาให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาและเป็นเสียงสะท้อนเล็กๆเสียงหนึ่งในสังคมไทยเท่านั้น

 

   ขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาอ่านและร่วมกันหาทางออกนะคะ                           

 

โดย พูพู

 

กลับไปที่ www.oknation.net