วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใจกลางเมืองลพบุรี.....เทวสถาน......ปรางค์แขก


 

           นานแล้วที่ไม่ได้ไปลพบุรี.....ไปครั้งนี้......ด้วยเหตุผลเป็นงานมงคล....นั่นคืองานพิธีมงคลสมรสของน้องสาวที่อยู่ราชวินิตด้วยกัน....

            ด้วยเหตุผลที่ได้ไปลพบุรีครั้งนี้ จึงไม่ลืมที่จำนำเรื่องราวที่ได้พบเห็นมาฝาก....ใจกลางเมืองละโว้ลพบุรีที่ว่านี้มีเทวสถานแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางถนนเป็นวงเวียนทีรถราสามารถแยกไปคนละทางได้...เทวสถานแห่งนี้คือ ปรางค์แขก.....

            เทวสถานปรางค์แขก (Prang Khaek A Place Of Worship) ตั้งอยู่ระหว่างพระนารายณ์ราชนิเวศน์กับบ้านวิชาเยนทร์ เดิมเป็นศาสนสถานใน ๓ หลัง มีประตูทางเข้าเพียงด้านเดียวอีก ๓ ด้านเป็นประตูหลอก ปรางค์แขกมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ (พ.ศ.๒๔๒๕-๒๔๓๖) ที่ก่อสร้างปราสาทด้วยอิฐระหว่างอิฐแต่ละก้อนจะสอเชื่อมด้วยยางไม้ กรอบประตูเลียนแบบเครื่องไม้

            ในสมัยต่อมาปรางค์แขกได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนมาใช้เทคนิคการก่อนสร้างปราสาทแบบก่ออิฐสอปูน ซึ่งน่าจะทำในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พร้อมกับการสร้างวิหารขนาดเล็กไว้ด้านหน้ามีประตูทางเข้าแบบโค้งแหลมอันเป็นลักษณะที่นิยมในสมัยนี้และมีถังเก็บน้ำประปาอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางค์แขก

ภาพ/เรื่อง ทวี  เนื่องอาชา

 

โดย ส.ทหรลำชี

 

กลับไปที่ www.oknation.net