วันที่ พุธ ตุลาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต (๑๔) งานเขียนจากเขตป่า


เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต (๑๔)

งานเขียนจากเขตป่า

งานเขียนในเขตป่าที่ได้รับตีพิมพ์งานด้านวรรณกรรม ซึ่งเคยออกอากาศทาง สปท. ได้รับการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหนึ่งในเวลาต่อมา เช่น บันทึกจากวนาสู่นาคร (ชลธิชา สัตยาวัฒนา) บนเทือกเขาบรรทัด (พิราบ สันเย็น) สำนักพิมพ์ “วรรณกรรมเพื่อชีวิต” จัดพิมพ์งานของนักเขียนในเขตป่า เช่น ปากกากับกระสุน (ประเสริฐ จันดำ) ใต้เงาปืน (วัฒน์ วรรลยางกูร) เรื่องสั้นจากภูเขา (เสถียร จันทิมาธร : บรรณาธิการ (รวมเรื่องสั้นนักเขียนรุ่นใหม่ในขบวนการปฏิวัติ) เกิดในกองทัพ (จิระนันท์ พิตรปรีชา) บทเพลงของผู้บุกเบิก (เรื่องสั้นของเริงรวี อรุณรุ่ง) ที่สุดของความปรารถนา (เรื่องสั้นของ ทองอิน มาบชะอำ)

ส่วนเขตงานภูพาน ในปี 2522 จัดพิมพ์งานเขียน“ทะลายแนวปิดล้อม” ของ คำเพลิง ผาแอก, และในปี 2523 จัดพิมพ์“ศึกดงอินำ” สาระนิยายของรบชนะ ช่ำชองยุทธ


            


ศึกดงอีนำ ของ รบชนะ ช่ำชองยุทธ และทะลายแนวปิดล้อม ของ คำเพลิง ผาแอก งานเขียนปริศนาว่าเป็นนามปากกาของใคร


นอกจากนั้นในเขตงานมีการประชุมสัมมนาสรุปงานเขียนและจัดตั้งกลุ่มนักเขียน ในปี 2520 มีการจัดทำรวมบทกวีและเรื่องสั้นชุด ลั่นกลองรบ เป็นนิตยสารทางวรรณกรรมภายในขบวนปฏิวัติ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อธิปัตย์ จัดสัมมนานักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ในเดือนธันวาคม 2520 กลุ่มนักเขียนนิตยสารสามัคคีสู้รบ จัดสัมมนานักเขียนจัดทำ “สามัคคีสู้รบ ฉบับวรรณกรรมปฏิวัติ” ในเดือนมีนาคม 2521 มีการสัมมนานักข่าวนักหนังสือพิมพ์และจัดงาน “วันนักข่าว” ได้ออกหนังสือ “วันนักข่าว-วันนักเขียน” ทำให้เกิด “กลุ่มนักเขียน-นักหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน” จัดทำหนังสือวรรณกรรมเพื่อชีวิต

ในปลายปี 2521 และเดือนมีนาคม 2522 มีการสัมมนานักเขียนที่เขตงานภูพาน ส่งผลต่อการจัดทำ “ธงปฏิวัติฉบับพิเศษวรรณกรรม” มีการก่อตั้ง “กลุ่มประสานงานศิลปะวรรณคดีและโฆษณาการภูพาน” ซึ่งคณะทำงานส่วนหนึ่งเคยจัดทำ “สามัคคีสู้รบ” และ “ลั่นกลองรบ” มาก่อน

คมความคิดแนวรบวรรณกรรมในเขตป่าคึกคัก มิแตกต่างกับสถานการณ์สู้รบ ยามศึกเรารบยามสงบเราคิด จากเหนือถึงใต้ รวมใจถึงอีสานกลายวรรณกรรมจากราวป่าให้ ได้ศึกษาค้นคว้า จากวันนั้นถึงวันนี้ยังสบายกันดีกันหรือ

             

ธงปฏิบัติ หนังสือปฏิวัติจากเขตงานอีสานเหนือ โดยสำนักพิมพ์ 74  และ เพลิงธรรม” หนังสือปฏิวัติจัดทำโดยนักศึกษาปัญญาชนในเขตงานภูพาน สกลนคร

ธงปฏิวัติ” หนังสือปฏิวัติในเขตป่าจากแดนอีสานเหนือ ก่อตั้งในปี 2515 โดย “สำนักพิมพ์ 74” ผลิตเอกสารทางการเมืองและพิมพ์หนังสือพิมพ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่งานนโยบายของพรรค ทฤษฎีทางการเมือง การทหาร ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง ครบเครื่องสำหรับกรรมกรชาวนาและทหารในฐานที่มั่น ได้ทราบสถานการณ์ความเคลื่อนไหว การพิมพ์ในระยะแรกเป็นหนังสือพิมพ์รายสะดวก

“ธงปฏิวัติ” ปิดตัวเองชั่วคราวเนื่องจากบรรณาธิการย้ายไปเขตงานอื่่น จนในปี 2518 จึงถูกดำเนินการอีกครั้ง หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จึงได้มีการปรับเนื้อหาให้มีเนื้อหาที่ทันกับเหตุการณ์ โดยทีมปัญญาชนจากเขตเมืองเข้ามาเสริมทัพ และปรับโฉมใหม่ในกลางเดือนเมษายน 2520

       
"เพลิงธรรม” จัดทำโดยนักศึกษาปัญญาชนในเขตงานภูพาน สกลนคร ประกาศจุดยืน “จะรับใช้การปฏิวัติจนถึงที่สุด เลือดทุกหยด ชีวิตทุกชีวิตคือการปฏิวัติ” เนื้อหาภายในเล่มนอกเหนือจากการนำเสนอนโยบายของ พคท. แล้ว ยังมีคอลัมน์หลากหลายเช่นเดียวกันหนังสือทั่วไป อ่านได้ทุกชนชั้น ทั้งบทสัมภาษณ์ กวี เรื่องสั้น สารคดี บทความ วิเคราะห์วรรณกรรม ซึ่งจะมีเนื้อหาพิเศษตามแนวทางของแต่ละฉบับ

“อธิปัตย์ ในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวัติ” โดย ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในเขตฐานที่มั่น 2 จังหวัดภาคเหนือเป็นหนังสือที่ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2520 มีจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นบรรณาธิการ บุญส่ง ชเลธร เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ เน้นการวิเคราะห์สังคม การเมือง และสื่อสารกับนักศึกษาในเขตป่าเป็นหลัก ภายหลังได้แยกขบวนมาอยู่ที่ “สำนัก 61” เขตชนชาติลั๊วะ มี “สหายกิจ” เป็นเจ้าสำนัก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) กับ อธิปัตย์ อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนการเมืองการทหาร ภายหลังมีนักเขียนที่มีชื่อเข้ามาร่วมงาน เช่น ประเสริฐ จันดำ, พิทยา ว่องกุล, เสถียร จันทิมาธร             

อธิปัตย์ หนังสือปฏิวัติ โดย ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ในเขตฐานที่มั่น 2 จังหวัดภาคเหนือ

      


วรรณกรรมเพื่อชีวิต” โดย “กลุ่มนักเขียน-นักหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน” โดยมีประเสริฐ จันดำ เป็นบรรณาธิการ

วรรณกรรมเพื่อชีวิต” จัดทำโดย “กลุ่มนักเขียน-นักหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน” มีประเสริฐ จันดำ เป็นบรรณาธิการ เนื้อหาในเล่มจะเป็นการวิเคราะห์วรรณกรรม เรื่องสั้น บทกวี จากนักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคก่อน เช่น นายผี รวมทั้งข้อเขียนจากนักเขียนแห่งยุคสมัย เช่น เสถียร จันทิมาธร, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ชัชวาล ประทุมวิทย์, วิสา คัญทัพ, พิทยา ว่องกุล, สุรชัย จินทิมาธร, สมคิด สิงสง เป็นต้น

นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักคิด นักเขียนในเขตป่าส่งผลงานบทกวี เรื่องสั้น บทวิเคราะห์วรรณกรรมมาร่วมตีพิมพ์ หนึ่งในจำนวนนั้นมีบทความ “ฤดูฝนกับเรื่องราวของนกบินหลา” ของ จิระนันท์ พิตรปรีชา เมื่อเดือนสิงหาคม 2521


           

“ตะวันแดง” หนังสือปฏิวัติ จัดทำโดยนักศึกษาปัญญาชนเขตงานพัทลุง ตรัง และสตูล

ตะวันแดง” จัดทำโดยนักศึกษาปัญญาชนในเขตงานพัทลุง ตรัง และสตูล พิมพ์ครั้งแรกที่โรงพิมพ์ตะวันแดงในเขตงาน 2 บ้านในตระ มีการจัดตั้งหน่วยเอกสารสิ่งพิมพ์ลาร้างโรงพิมพ์ขึ้น โดยใช้เครื่องโนเนียวแบบสนาม พิมพ์จำนวนจำกัดในกองทัพและเขตงาน มีเนื้อหาข่าวสารทางการเมือง และศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เป็นหลัก มีการเขียนการ์ตูนบันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของชาวใต้ผ่านตัวละครหนังตะลุง มาเป็นตัวละครเดินเรื่อง เช่น ยอดทอง นายเทิง หนูหนุ่ย ศรีแก้ว ขวัญเมือง สะหม้อ และศรีพุฒิ

“ตะวันแดง” ฉบับที่ 2 ตีพิมพ์ในเดือนมกราคม 2520 โดยมี “คุณวันดี” บัณฑิตด้านวารสารศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมีชื่อเป็นบรรณาธิการ กองบรรณาธิการล้วนแต่เป็นนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และผู้ปฏิบัติงานที่เคยเป็นข้าราชการจากภาคอีสาน จัดพิมพ์เรื่อยมาจนต้นปี 2524 ได้ยุติการพิมพ์เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ล้มทับโรงพิมพ์ กลุ่มผู้อ่านของตะวันแดง มีทั้งในเขตป่า หมู่บ้านริมเขา ในเขตเมือง ว่ากันว่ามียอดจำหน่ายถึง 3,000 ฉบับ ต่อเดือน

นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายในเขตสามจังหวัดแล้วยังกระจายไปยังเขตงานสงขลา, นครศรีธรรมราช รวมทั้งกรุงเทพฯ

ศึกษา” จัดพิมพ์ราวปี 2522-2523 โดยผู้ปฏิบัติงาน พคท. กลุ่มหนึ่ง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในขบวนการปฏิวัติไทย ปฏิวัติสากล โดยความเห็นส่วนตัว จนในบางครั้งทำให้ผู้นำระดับสูงของพรรคสั่งเก็บ พร้อมชี้แจงว่าเป็นหนังสือที่จัดทำโดยกลุ่มคนที่คัดค้านทฤษฎีมาร์กซ-เลนิน, เหมาเจ๋อตุง โดยเฉพาะบทความ “ข้อบกพร่องของขบวนการของเราในทัศนะของข้าพเจ้า” ซึ่งเคยตีพิมพ์ในหนังสือศึกษาไปตีพิมพ์ใน “ผู้บุกเบิก ฉบับมิติใหม่” แต่ก็จัดพิมพ์ได้ 2 ฉบับก็ยุติการพิมพ์เวลาต่อมา

“ไฟลามทุ่ง” เป็นหนังสือพิมพ์ประจำเขตงานช่องช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในกลางปี 2521 มีนักศึกษาปัญญาชนเข้าไปในเขตงาน จึงก่อตั้งเป็นหน่วยข่าวกลางระดับจังหวัดในเขตงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี มีภารกิจในการจัดทำหนังสือพิมพ์ “ไฟลามทุ่ง” เผยแพร่เดือนละฉบับ โดยจัดพิมพ์ครั้งแรกประมาณเดือนสิงหาคม 2521

วารสาร “สู้รบ” จัดพิมพ์โดย “กลุ่มเยาวชนไทยเพื่อประชาธิปไตย” ราวเดือนกรกฏาคม 2520 มีเนื้อหาน่าสนใจในฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2520 จัดพิมพ์ในวาระครบรอบ “12 ปี วันเสียงปืนแตก 7 สิงหาคม” มีบทนำ “ยืนหยัดสงครามประชาชน” บทกวี “รำลึกวันเสียงปืนแตก 7 สิงหาคม 2508” “7 สิงหา วันแห่งชัย” “เชิดชูจิตใจ 7 สิงหา” มีบทความที่น่าสนใจ คือ เพลิงสงครามประชาชนลุกโชติช่วง, ศึกษาจิตใจวีระชนปฏิวัติ สหายกิต นักรบที่ดีเลิศของประชาชน, บทเพลง “รำวง 7 สิงหา” และ “คำแถลงของกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทย เนื่องในวันระลึกการต่อสู้ด้วยอาวุธครบรอบ 11 ปี”


อ้างอิงเรื่อง ภาพ จาก :

4 ปีของเรื่องสั้นในขบวนการปฏิวัติไทย พ.ศ. 2519 – 2522. กลุ่มนักเขียน – นักหนังสือพิมพ์เพื่อประชาชน, วารสารภาษาและหนังสือ ปีที่ 29 (พ.ศ.2541)

ธิกานต์ ศรีนารา. หลัง 6 ตุลาฯ ว่าด้วยความขัดแย้งทางความคิดระหว่างขบวนการนักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. สำนักพิมพ์ 6 ตุลารำลึก, 2552.

โดย เจนอักษราพิจารณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net