วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธุรกิจครอบครัวสร้าง และออกแบบให้เป็นมืออาชีพได้..


               วันนี้ผมมีโอกาสมาเป็นที่ปรึกษาด้าน HR ให้กับ สสว. ในงาน Thailand SME Expo 2012 

จัดที่เืมืองทองธานี  โดยมีการตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาเป็นด้าน ๆ ผมรับผิดชอบในด้านบริษัททรัพยากรบุคคล

ส่วนใหญ่ผมก็จะให้คำปรึกษากับศูนย์ภาคลูกค้าที่เจอส่วนใหญ่ ก็จะเป็น SMEs ธุรกิจโตมาจากครอบครัว

ส่งต่อมาถึง รุ่นลูก รุ่นหลาน  และโครงสร้างก็จะเป็นเครือญาติ ก็ที่เป็นเครือญาติทำงานก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

ข้อดีคือ รู้นิสัยใจคออยู่แ้ล้ว ไว้วางใจได้ระดับหนึ่ง (ถ้าเปรียบกับคนนอก)  แต่อีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

และมักพบเจอบ่อย ๆ คือทำงานยังไม่เป็นมืออาชีพ สร้างบารมี ใช้อำนาจแสดงพฤติกรรมในทางที่ผิด

ก็มีให้เห็นลูกจ้างที่มีศักยภาพก็ลาออกหมด ...ผมขอยกตัวอย่างสักประมาณ  3  Case นะครับ

 

           Case ที่  1  ที่ผมให้คำปรึกษาในวันนี้ ผมสอบถามให้อธิบายธุรกิจแล้วก็สอบถามความต้องการ

และความคาดหวังว่าต้องการรับคำปรึกษาเรื่องอะไร  ทางผู้ประกอบการแจ้งว่าเรื่องการประสานงานใน

หน่วยงาน การติดตามงาน ทำให้งานผิดพลาด  เนื่องจากธุรกิจกำลังโต คนกับระบบต้องไปด้วยกัน

ผมก็แนะนำว่า ควรจัดโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน  มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน ให้เขามีอำนาจตัดสินใจ

เพิ่มทักษะบทบาทหน้าที่ ในด้านการวางแผนงาน  การสั่งงานมอบหมายงาน การติดตามงาน การจูงใจ

การแก้ปัญหาในงาน เป็นต้น จะคัดเลือกจากพนักงานที่ทำงานเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องคัดเลือกจาก

ทั้งเก่งงาน และเก่งคนด้วย ...ผู้ประกอบการก็นั่งฟัง ก็แจ้งมาว่า คนที่ดูแลเป็นลูกสาวตนเอง

บริหารคนไม่เป็น ทำให้งานผิดพลาด ...ได้เคยสอนแล้ว แต่ไม่รู้ใครเป็นแม่เป็นลูก (ผมก็ขำอยู่ในใจ)

ลูกน้องก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะเป็นลูกสาวเจ้าของ   ....อย่าง Case นี้  ผู้ประกอบการเปิดใจ

ที่จะส่งลูกสาวไปพัฒนา  แต่ถ้าพัฒนาแล้วไม่ดี ก็ต้องเปิดโอกาสให้มืออาชีพ คนที่มีศัยภาพเข้ามา

จึงจะทำให้การบริหารจัดการธุรกิจเติบโตได้อย่างยังยืน  ...คนข้างในใกล้ตัวก็ไม่ควารมองข้าม

ควรต้องเพิ่มทักษะ และปรับโครงสร้างให้เหมาะสม มิฉะนั้น คนที่เป็นลูกน้องที่เป็นคนนอก

ที่มีศักยภาพต้องเป็นฝ่ายออกเสียเอง ...ผู้ประกอบการที่เป็นรุ่นพ่อ รุ่นแม่ ต้องไม่มองข้ามเรื่องนี้

นะครับ...   

         อีก 2  Case ต่อครั้งหน้าครับ

 

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net