วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โครงการจัดรูปที่ดิน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


โครงการจัดรูปที่ดิน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ความเป็นมา
ด้วยเจ้าของที่ดินในเขตตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้องขอให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองคายดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำการเกษตร สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้กำหนดแผนงานจัดรูปที่ดินในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ปี 2555 โดยใช้เงินงบประมาณจากเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อก่อสร้างจัดรูปที่ดินซึ่งเป็นการกระจายน้ำถึงที่ดินทุกแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรได้รับประโยชน์สำหรับดำเนินการกิจกรรมทางด้านการเกษตรอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้พื้นที่เกษตรกรรมมีการกระจายน้ำทั่วถึงทุกแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องดำเนินการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ประเภทพัฒนาบางส่วน เกษตรกรจะได้รับประโยชน์ในการดำเนินการกิจกรรมทางด้านการเกษตรอย่างสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการเพาะปลูกตลอดเวลา การนำเครื่องจักร เครื่องมี อุปกรณ์หรือวัสดุเพื่อการเกษตร เข้าหรือออกจากแปลงเพาะปลูกได้สะดวก รวมถึงการลำเลียงผลผลิตออกจากแปลงเพาะปลูกได้โดยไม่ต้องผ่านแปลงเพาะปลูกของคนอื่น สามารถทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนผลผลิตทางการเกษตรได้มาก

รูปแบบโครงการ
ประกอบด้วยงานก่อสร้างคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ ถนนและอาคารประกอบ ในเขตพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน เนื้อที่ประมาณ 1,900 ไร่

 ขอบคุณข้อมูลจาก==> ข่าวท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

 

โดย หนอนกระทู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net