วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ในหลวงพระราชทานผ้าไหมแพรวาแก่สตรีหมายเลข 1 (นางมิเชล โอบามา)


 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทานผ้าไหมแพรวาแก่สตรีหมายเลข 1 นางมิเชล โอบามา ภริยาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากการมาเยือนประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวกาฬสินธุ์ เป็นอย่างยิ่ง

ตามที่นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีมายาวนานเกือบ 180 ปี และประธานาธิบดีบารัค โอบามา และนางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ ได้เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ในช่วงระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา และแสดงความปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนำประเทศไทยสู่ความเจริญ ความมั่นคง และทรงเป็นที่เคารพรักของพสกนิกรโดยถ้วนหน้า ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จำนวน 3 เล่ม และพระราชทานผ้าไหมแพรวา สำหรับนางมิเชล โอบามา ภริยาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งผ้าไหมแพรวาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั่นก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ปลาบปลื้มใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างที่สุด สตรีหมายเลข 1 ของโลก จะได้สวมใส่ผ้าไหมแพรวาในต่างประเทศและเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ้าไหมแพรวาให้กับชาวต่างประเทศได้ชมถึงความงดงาม

สำหรับผ้าแพรวา เป็นชื่อเฉพาะที่เรียกผ้าชนิดหนึ่ง ที่ใช้สำหรับคลุมไหล่หรือห่มสไบเฉียงของชาวผู้ไทย ซึ่งใช้ในงานเทศกาล บุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆ เป็นผ้าที่ทอด้วยมือ แพร หมายถึง ผ้า วา หมายถึงความยาวของผ้า 1 วา คำว่า แพรวา จึงมีความหมายว่า ผ้าที่มีความยาวประมาณ 1 วา ซึ่งผ้าไหมแพรถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างแท้จริง เพราะเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2520 สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมพสนิกรในอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวผู้ไทยแต่งชุดพื้นเมือง ห่มสไบเฉียงแพรวาสีแดง จึงได้ถามชาวบ้านว่า “ผ้านี้มาจากไหน” ชาวบ้านกราบทูลว่า “ทำกันเอง” สมเด็จฯ ตรัสต่อว่า “อยากได้...สวย..มีไหม..จะทำให้...ได้ไหม” ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลได้ทรงพระราชทานเส้นไหมให้แก่ชาวบ้านโพนเพื่อทอผ้าแพรวาถวาย และโปรดรับงานทอผ้าแพรวาของชาวผู้ไทย อำเภอคำม่วงเข้าไว้ในโครงการศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์และทรงโปรดให้มีการพัฒนาการทอผ้าไหมแพรวา จนทำให้ผ้าแพรวาเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป

ผ้าไหมแพรวา เป็นผ้าทอมือ มีกรรมวิธีการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายที่มีลักษณะผสมกันระหว่างลายขิดกับลายจก ลักษณะเด่นของการทอผ้าแพรวาจะต้องมีหลาย ๆ รายอยู่ในผืนผ้าเดียวกัน ผ้าแพรวาแยกเป็น 2 รูปแบบคือ ผ้าสไบหรือผ้าคลุมไหล่ และผ้าผืนหรือผ้าชิ้น โดยผ้าแพรวามีลายมาตรฐานหรือลายดั้งเดิม จำนวน 60 ลาย

ด้านนายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผ้าไหมแพรวา เป็นมรดกตกทอดจากผลงานการประดิษฐ์ที่กลุ่มชนชาวผู้ไทยในท้องถิ่นอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้สืบทอดภูมิปัญญาตามความเชื่อทางวัฒนธรรม ประเพณี อย่างมีศิลปะ โดดเด่น เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นของดีที่สามารถแสดงฝีมือให้ประจักษณ์ไกลไปทั่วโลก และจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้พระราชทานผ้าไหมแพรวาเป็นของขวัญให้กับภริยาของประธานาธิบดีบารัค โอบามา สตรีหมายเลข 1 ของโลก ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และชาวไทยทั้งประเทศ จากนี้ผ้าไหมแพรวาก็จะไปโชว์ให้กับชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของลวดลายผ้าไหมแพรวา ที่สื่อให้เห็นถึงศิลปะ วัฒนธรรมของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างแท้จริง

แพรวา...ราชินีแห่งไหม
ผ้า วิจิตรค่าล้น ควรเมือง
ไหม ส่วิถีเรือง รุ่งฟ้า
แพร พรรณรายนองเนือง นับมาก
วา ไป่ไหนเทียบผ้า ว่านี้ “ราชินี”
(ภาพที่ใช้ประกอบเพื่อสื่อให้เห็นถึงลักษณะของผ้าไหมแพรวาเท่านั้น)

Credit ภาพและข้อมูลจาก http://www.facebook.com/livekalasin

 

โดย PhutaiKaowong

 

กลับไปที่ www.oknation.net