วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธุรกิจครอบครัวสร้าง และออกแบบให้เป็นมืออาชีพได้ ตอน 2


 

            เมื่อตอนที่แล้วผมได้ยกตัวอย่าง Case ผู้บริหาร SMEs ที่เติบโตมาจากครอบครัวแล้วมัก

จะมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการคนภายในครอบครัวเอง โดยเฉพาะเครือญาติที่เข้ามาบริหาร

 อีก Case หนึ่งที่ผมขอนำเสนอคือ

            Case 2   บริษัทแห่งหนึ่งที่กำลังเติบโตมีพนักงานเข้าออกบ่อย แล้วผู้จัดการป้ายแดง

คนใหม่ก็ต้องจรลีออกภายใน  1  เดือน  ผู้จัดการป้ายแดงที่ผมว่าก็เป็นทีมงานรุ่นน้องผมเอง

ที่เคยทำงานร่วมกัน  แล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโต  และได้มาเติบโตกับบริษัทนี้  ผู้จัดการคนนี้

มีความเที่ยงตรง  แต่ก็ต้องเจอกับปัญหาในการบริหารของบริษัทที่เติบโตมาจากครอบครัว  

ซึ่งในส่วนของการบริหารยังไม่ชัดเจน ขึ้นตรงทั้งแม่และลูก ลูกจะเอาอย่างให้เอาพนักงาน

ที่ทุจริตลาออก  ส่วนแม่ไม่ให้ออก  จนกระทั่งพนักงานทำผิดก็ได้สอบสวนพบหลักฐานทำผิด

ผู้จัดการป้ายแดงจึงให้ออก   พนักงานไปฟ้องแม่ (ซึ่งสนิทกัน)  สุดท้ายคนที่ออก

คือผู้จัดการป้ายแดง ผมก็เชื่อว่าหลาย ๆ แห่งที่เป็น SMEs  เหตุที่หาคนยากเพราะการบริหาร

ที่ไม่เป็นมืออาชีพพอ  จึงต้องปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ จึงจะทำให้งาน

ต่อเนื่องอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

             Case 3    เจ้าของก็เติบโตมาจากลูกจ้างเป็นอู่รถ ทำทุกอย่าง  จนสามารถ

สร้างธุรกิจของตนเองได้ก็น่าชื่นชมนะครับ...ในเมื่อธุรกิจเติบโตรูปแบบการบริหารจัดการ

ก็ต้องให้สามารถวางมือได้บ้าง  กรณี Case นี้ลูกชายเก่ง  แต่พ่อไม่ยอมปล่อยวาง

 มีการแต่งตั้งหัวหน้างานแต่ละตำแหน่ง  แต่หัวหน้างานไม่มีอำนาจตัดสินใจ

ในการทำงานทุกอย่างต้องขึ้นตรงกับเขาคนเดียว  ลงไปในงานลูกน้องทุกงาน

หากลูกน้องทักว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น  ...เจ้าของท่านนี้ก็พูดขึ้นว่า

 ใครจ่ายเงินเดือนมึง ...ลูกน้องเงียบ..จบ  เวลาเกิดปัญหาตามที่ลูกน้องทักเถ้าแก่

คนนี้ก็เงียบครับ....นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งถ้าท่านคัดเลือกคนดี มีความรู้ความสามารถแล้ว

แบ่งงานส่วนหนึ่งให้ลูกชายบริหาร  มีการบริหารงานตามลำดับชั้น มีการแบ่งอำนาจ

การตัดสินใจ ผมก็เชื่อว่าลูกน้องจะมีความสุขและสนุกกับการทำงาน ไม่ต้องรองรับอารมณ์

เถ้าแก่ทุกวัน...สุดท้ายก็จะสูญเสียคนดีคนเก่งไป  มีผลต่อธุรกิจอีก

 

              ผมก็ยกกรณีที่เคยเข้าไปให้คำปรึกษาแล้วเจอ  ถ้าผู้ประกอบเปิดใจยอมรับ

ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวก็สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน...

                                  

โดย มือทอง

 

กลับไปที่ www.oknation.net