วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รถหาย ไม่จ่าย ติดบูโร


 ผมได้ขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด แต่มีข้อสงสัย ดังนี้ เนื่องจากผมซื้อรถจักรยานยนต์ ผ่อนชำระตามสัญญา 24 งวด หลังจากชำระ 16 งวด เมื่อเดือนเมษายน รถจักรยานยนต์หาย จึงไปลงบันทึกประจำวันและแจ้งความ ซึ่งรถมีประกันรถหายอยู่ และมีการเคลมประกัน  ซึ่งบริษัทสินเชื่อ ไม่ได้ทวงถามการค้างชำระ แต่โทรถามเรื่องการแจ้งความและเอกสารในการแจ้งความ จึงทำให้ผมคิดว่าไม่ต้องชำระ เพราะประกันรถหาย เงินที่ได้เกินจำนวนเงินสินเชื่อ โดยบริษัทประกันโอนเงินส่วนเกินคืนเข้าบัญชีมาให้ผมในเดือนสิงหาคม

 แต่ในรายงานข้อมูลเครดิตบูโรของผม ปรากฏว่าผมค้างชำระ 91-120 วัน ตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่รถหาย และผมหยุดชำระค่างวด (เดือนสิงหาคม เมื่อประกันรถหายจ่ายเงินให้แก่บริษัทสินเชื่อ) ซึ่งทางบริษัทไม่ได้ทวงถามการค้างชำระ และผมไม่ได้รับเอกสารการค้างชำระอะไรทั้งสิ้น ถ้าเป็นกรณีนี้ ผมสามารถตรวจสอบแก้ไขข้อมูลเครดิตบูโรได้เองหรือไม่ และต้องมีเอกสารอะไรบ้าง เช่น ใบแจ้งความ (ใบแจ้งความได้ส่งบริษัทสินเชื่อไปแล้ว) หรือเปล่า
สุบิน

ตอบ
 นายพิชัย ศรีเสาวภาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร แนะนำว่า กรณีรถหาย กระบวนการภายหลังจากผู้เช่าซื้อแจ้งความแล้ว บริษัทที่ให้สินเชื่อจะแจ้งบริษัทประกัน เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบว่ารถหายจริงหรือไม่ ซึ่งระยะเวลาในการตรวจสอบขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน

 หากบริษัทประกันตรวจสอบแล้วพบว่า รถหายจริง และจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามกรมธรรม์ หากค่างวดที่ผ่อนชำระกับเงินค่าสินไหมทดแทนรวมกันแล้วมากกว่ายอดเงินสินเชื่อคงเหลือตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อจะได้รับเงินส่วนต่างคืน แต่กรณีรวมแล้วไม่เพียงพอกับยอดสินเชื่อคงเหลือ ผู้เช่าซื้อต้องชำระเงินส่วนต่างนั้นให้แก่บริษัทที่ให้สินเชื่อ

 แต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อยุติว่าบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้หรือไม่นั้น ผู้เช่าซื้อมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าซื้อต่อไป เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อยังไม่ยุติ กรณีรถหายดังกล่าวเป็นปัญหาที่ผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า รถหายไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องชำระค่างวด ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อยังมีผลอยู่

 ดังนั้นเมื่อผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญา รายงานข้อมูลเครดิตบูโรที่บริษัทให้สินเชื่อส่งเข้ามายังเครดิตบูโร จึงแสดงสถานะค้างชำระดังกล่าว

 การตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อมูลเครดิต ทำได้โดยส่งรายงานข้อมูลเครดิตที่คุณมี สำเนาใบแจ้งความ สำเนาหนังสือบริษัทประกัน มายังเครดิตบูโร ติดต่อช่องทางการจัดส่งเอกสารได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 0-2643-1250 หรือติดต่อด้วยตนเอง ที่ ส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด อาคาร 2 ชั้น 2  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ถนนพระราม 9 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. หลังจากเครดิตบูโรได้รับคำร้องพร้อมหลักฐาน จะประสานไปยังบริษัทที่ให้เช่าซื้อเพื่อให้พิจารณาแก้ไขข้อมูลเครดิตบูโรย้อนหลังให้

---------------

ติดตามชม ลุงแจ่มออนแอร์ ตอน เครดิตเงิน เครดิตบูโร พร้อมตอบทุกปัญหากับผู้บริหารเครดิตบูโร ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00-12.00 น. คมชัดลึกทีวี, www.rawangpai.com

โดย ลุงแจ่ม

 

กลับไปที่ www.oknation.net