วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาเศียรวาทภูมิพลมหาราชา


 

.

 

...
อาเศียรวาทเทิดไท้............มหารา...ชาแฮ
แปดสิบห้าชันษา.................พร่างแพร้ว
พระคุณแผ่เหนือนภา......ปกเกศ...ชนเฮย
เศรษฐกิจพอเพียงแผ้ว........ผ่านฟ้าธราดล
.

.
บังคลผองพสกล้วน................เทียมกัน
ฉายส่องราวรวีวรรณ.............แจ่มแจ้ง
พระราชดำริสารพัน............ประโยชน์ก่อ
น้ำท่วมแลฝนแล้ง..........พรั่งพร้อมโครงการ
.

.
ศุภวารทวยราษฎร์ล้วน............สดุดี
เอกกษัตริย์วงศ์จักรี................แห่งเกล้า
อัญเชิญเทพเทวี.....................เสริมส่ง
พระจริยาวัตรอะคร้าว.........เลิศล้ำปรีชา
.

.
ดังบิดาทรงโอบเอื้อ................ราษฎร
เสมอพ่ออันอาทร..................บุตรน้อย
ประชาสุขสโมสร....................ทุกเมื่อ
กอรปกิจพระเสโทย้อย......เสกสร้างไทยสมาน
.

.
ศิระกรานพระฉัตรแก้ว.............ภูมิพล
อุดมพรรษเฉลิมพระชนม์.........เกริกฟ้า
ธันวามาศภูวดล......................เรืองรุ่ง
พระเกียรติกำจายหล้า......พระชีพไซร้พรรวษา
..

.

.

.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย อธิฏฐาน

 

กลับไปที่ www.oknation.net