วันที่ อังคาร ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๕ ธันวามหะราช อาศิรวาทฉันทะพจน์....!!


๏ ห้าธันวามหะราช วิภาส หทยะชน

มิ่งขวัญและมงคล.....สมัย

๏ ปวงข้าฯอาศิรวาทวิภู สิริไผท

แซ้ซ้องพระพรชัย.....ขจร

๏ พร้อมพากย์ฉันทะถวาย พยัตตะอดิศร

เบื้องสีหบัญชร.....รุจี

๏ สรวมอํานาจวรภาส พระพุทธะชินะสีห์

เสริมฉัตรสวัสดี.....อําไพ

๏ สรวมพุทธา พระมหามณีรตนะไตร

ปกภูมิพลไท้.....นิรันดร์

๏ ยอยศยิ่ง ศุภะยศ เพราะทรงพิริยะสรร

คุณค่าอนันต์นั้น.....พิมล

๏ ทรงสร้างหยดวุฐิ หยาดโพยม อปร-ยล

ล้วนเพื่อเจริญหน.....นิกร

๏ เปล่งบุญญา ปริสุทธิราชสิรินคร

ธรรมาสถาวร......กําดาล

๏ คือเลิศหลักอจลา คุณาศิลปการ

คือโอบมหาธาร......ประเทศ

๏ คือยอดมังคละเกล้าประดับ ชุติเศวต

รัดช้องฉลองเกศ......ประภัสร์

๏ ล่วงรอบกาละเฉลิมพระชนม์ วรกษัตริย์

ยิ้มไทยประไพชัด......ฤดี

๏ ปวงราษฏร์น้อมมนะกราน ถวายปิติพจี

ขอทรงเจริญศรี.......พระชนม์

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า เพลงผ้า ปรพากย์

(( สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ ๑๙ )


๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net