วันที่ อังคาร ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ในหลวงในดวงใจพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ในทุกๆด้าน

โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น

เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า

"ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง"

 ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ธุรกันดารต่างๆ ทุกครั้ง

พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์

ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ

และแพทย์อาสาสมัครซึ่งมีความชำนาญหลายๆด้าน

โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที

นอกเหนือจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงริเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้

 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน 
 โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน 
โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์ 
 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน 
 โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
 โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน 
 หน่วยงานฝ่ายคนไข้ ในกองราชเลขานุการ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ศาสตร์ตอนหนึ่งว่า

"จึงใคร่ขอร้องให้ทุก ๆ คนตั้งใจ และพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลสมบูรณ์จริง ๆ อย่าปล่อยให้กำลังของชาติต้องเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นที่จะสืบทอดพระราชปณิธาน

ของสมเด็จพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย

และสมเด็จพระบรมราชชนนี พระมารดาของการแพทย์ชนบทของไทย

ในการที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นพสกนิกรของพระองค์ฯ

และเป็นข้าราชการรับใช้ราชการภายใต้เบื้องพระยุคลบาท

ธ.ซึ่งทรงเป็นในหลวงในดวงใจ

 

ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี

มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่น แน่วแน่

แก้ปัญหาประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์

แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิต โดยยึดมั่น คำสอนแห่งศาสนา

และแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า บล๊อกเกอร์ บอมซ่า

 

 ตอบ TAG บล๊อกเกอร์ภาษาไทยค่ะ

โดย bomza

 

กลับไปที่ www.oknation.net