วันที่ พุธ ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"กล้าหาญและเสียสละ...ในหลวงในดวงใจ" และส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์บันทึกประจำวัน


 

หากช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย และโศกเศร้า ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ความเข้มแข็ง และเสียสละแล้ว เราจะสามารถเห็นถึง "ความเสียสละ และกล้าหาญ" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตั้งแต่ยังทรงเป็น "พระเจ้าน้องยาเธอ"

ในห่วงเวลาแห่งการโศกเศร้าของประชาชนทั้งแผ่นดิน ช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย "พระมหากษัตริย์อันทรงเป็นที่รัก และศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ" ในช่วงเวลานั้น กลับเป็นช่วงเวลาแห่งการ "ตัดสินพระทัยอันยิ่งใหญ่" ของ "พระเจ้าน้องยาเธอ" ที่จะต้องตัดสินพระทัยที่จะทรงรับ "พระราชภาระต่อแผ่นดินไทย" จากพระเชษฐาที่เพิ่งถูก "ลอบปลงพระชนต์" ไปหรือไม่

ในการตัดสินพระทัยที่ทรงรับพระราชภาระจากสมเด็จพระบรมเชษฐาในครั้งแรก คงจะทรงรับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะพระพักตร์ในเวลาอันรวดเร็ว ที่จะต้องตัดสินพระทัยด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครที่จะถวายความเห็นได้ หันพระพักตร์ไปทางไหนก็ทรงพบแต่ความโศกเศร้า

สมเด็จพระราชชนนีได้แต่ทรงพระกันแสง ไม่เสวย ไม่บรรทม แม้พระองค์เองก็แทบจะหมดพระสติ สิ่งที่ทรงรำลึกถึงคือ จะต้องทรงจัดงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาให้สมพระเกียรติ อย่างไรก็ดี แม้จะทรงตัดสินพระทัยขึ้นครองราชย์ตามการกราบบังคมทูลเชิญของรัฐสภา แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ นั่นคือ การเสด็จฯกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ขณะนั้นจิตใจของประชาชนตกอยู่ในความเสียขวัญ ทรงถือเป็นมิ่งขวัญพระองค์เดียวที่ประชาชนจะยึดมั่นได้ พระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันเสด็จฯ จากสยามสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คงพอจะสะท้อนให้เห็นถึงความรักของประชาชน ที่พร้อมใจส่งเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดิน

 

"...วันที่ 19 สิงหาคม 2489 วันนี้ถึงวันที่เราจะต้องจากไปแล้ว พอถึงเวลาก็ลงจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้ว ก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อนมัสการลาพระแก้วมรกต และพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและฝรั่ง แล้วก็ไปขึ้นรถยนต์

พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง 200 เมตร มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบ ราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด เมื่อมาเปิดดูภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมาก ตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริง ๆ ที่ถนนราชดำเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่เรานั่ง กลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับแข้งทับขาใครเข้าบ้าง

รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้าง ตามทางที่ผ่านมา ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่า “อย่าละทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชนไม่ “ทิ้ง” ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะ “ละทิ้ง” อย่างไรได้ แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว..."

ตลอดเวลากว่า 6 ทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ทรงกล้าหาญเพียงใด ที่ทรงรับพระราชภาระต่าง ๆ ต่อจากพระเชษฐา นอกจากความกล้าหาญ ที่ต้องต่อสู้กับความหวาดกลัวภัยอันจะมีต่อพระองค์ผู้เป็น "กษัตริย์ที่มีพระชนม์มายุน้อย" เฉกเช่นพระเชษฐา

อีกทั้งการเมืองในยุคหลังเปลียนแปลงการปกครอง และหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ นั้น ได้สร้างความเสียหายให้แก่ระบบกษัตริย์และความน่าเชื่อถือแก่พระราชวงศ์เป็นอย่างมาก มีการแทรกแทรงทางการเมืองหลายต่อหลายครั้ง ดังที่ได้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย  แต่พระองค์ก็ทรงวางพระองค์และใช้ความกล้าหาญในการก้าวผ่านภาวะการณ์เหล่านั้น และนำพาประเทศไทยก้าวข้ามความทุกข์ยากมาได้จนถึงปัจจุบัน

พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์อันจะทรงหาได้จากตำแหน่ง "ประมุขของประเทศ" แต่พระองค์กลับนำเวลาแห่งความสุขส่วนพระองค์มาใช้ในการแสวงหาความสุขให้แก่ "พสกนิกรของพระองค์" อย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน ตลอดเวลากว่า 60 ปีแห่งการครองราชของพระองค์ได้พิสูจน์ให้ชาวโลกได้ประจักษ์แล้ว ดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่พสกนิกรชาวไทยว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ปฐมพระบรมราชโองการแห่งพระองค์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ในนามของ Blogger สายลมที่ผ่านมา และ ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี ขอตั้งปณิธารเดินตามรอยเท้าของพระองค์ ที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น เท่าที่ความสามารถของข้าพระพุทธเจ้าจะกระทำได้ โดยน้อมนำพระราชดำรัสแห่งพระองค์เป็นคำสอนเตือนใจ และขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอบคุณ Blogger srdtrue  ที่ให้เกียร์ติส่ง Tag ในหลวงในดวงใจนี้มาให้ http://www.oknation.net/blog/srdtrue/2012/12/02/entry-1 ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลบางส่วนจาก Internet และ เจ้าพระยา นิวส์ ยูทูป และวิกิพีเดีย

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net