วันที่ พุธ ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ในหลวงพระราชทานพระราชดำรัสขอบใจคนไทยทุกเหล่า


ในหลวงพระราชทานพระราชดำรัสขอบใจคนไทยทุกเหล่า

 

  ในการออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานพระราชดำรัส มีใจความว่า " คำอวยพร และคำปฏิญาณสัญญาที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นเป็นที่ประทับใจมาก ขอขอบใจและท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกัน มาด้วยความปรารถดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดีและความพร้อมเพียงกันของทุกท่าน อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกำลังใจมากขึ้น มีความเชื่อเสมอว่าความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญ ที่จะทำให้ความพร้อมเพียงให้เกิดขึ้น ดีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง

      แต่ถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธรรมธำรงมั่นคงปลอดภัย ได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิ่งทรงคุ้มครองรักษาท่าน และชาติไทยให้มีแต่ความผาสุก ร่มเย็นยั่งยืนตลอดไป

       หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานพระดำรัสเสร็จสิ้น ประชาชนพสกนิกรที่รอชื่นชมพระบารมีต่างได้ตะโกนเปล่งเสียง"ทรงพระเจริญ"อย่างกึกก้องและยาวนาน

 

โดย รัฐศิริ

 

กลับไปที่ www.oknation.net