วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กู้ร่วม มีประวัติในเครดิตบูโร


 ดิฉันเคยเป็นหนี้ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยกู้ร่วมกับพี่สาว เงินที่ได้มาพี่สาวนำไปใช้จ่ายคนเดียว ดิฉันไม่ได้มีส่วนในเงินก้อนนี้ ต่อมาดิฉันมีความจำเป็นต้องใช้เงิน จึงขอกู้เงินกับธนาคาร แต่ธนาคารไม่อนุมัติ และไม่แจ้งเหตุผลที่ไม่อนุมัติให้ทราบ ดิฉันไม่แน่ใจว่าการกู้ร่วมกับพี่สาวครั้งนั้นจะเป็นสาเหตุหรือไม่ หากพี่สาวไม่จ่ายหนี้ จะทำให้ดิฉันมีชื่อติดเครดิตบูโร ทำให้ธนาคารปฏิเสธ ดิฉันต้องการตรวจสอบว่าตัวเองติดเครดิตบูโรหรือไม่ ต้องติดต่อที่ไหน และการค้ำประกันเงินกู้ คนกู้ไม่จ่ายหนี้ คนค้ำจะมีปัญหาติดเครดิตบูโรหรือไม่

อนงค์

 ปลายปี 2554 ดิฉันประสบปัญหาน้ำท่วมบ้าน ทำให้ค้างชำระบัตรเครดิต หลังจากนั้นได้ทำเรื่องปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทบัตรเครดิตประมาณ 2 เดือน จึงชำระหนี้ปิดบัญชีมาแล้ว 6 เดือน   ดิฉันมีเงินเดือน 25,000 บาท มีโครงการซื้อบ้านหลังแรก ต้องการกู้ซื้อบ้านราคา 1.6 ล้านบาท ดิฉันไม่มีภาระหนี้สินใดๆ หากดิฉันยื่นขอสินเชื่อประวัติเครดิตบูโรของดิฉันมีปัญหาหรือไม่

ดวงดาว

ตอบ

 นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร แนะนำว่า กรณีคุณอนงค์ การกู้ร่วม เมื่อคุณอนงค์ลงชื่อในสัญญากู้เงินในฐานะผู้กู้ ก็ถือว่าคุณอนงค์เป็นลูกหนี้ร่วมกับพี่สาว มียอดหนี้และเจ้าหนี้เดียวกัน หลังจากสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อ ยอดหนี้ที่สถาบันการเงินอนุมัติจะถูกส่งเข้ามายังเครดิตบูโร และจะแสดงในประวัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม 

 ถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนในหนี้ แต่ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ เมื่อมีการผิดนัดชำระ เจ้าหนี้มีสิทธิ์ติดตามทวงถามได้ทั้งผู้กู้และผู้กู้ร่วม

 ในส่วนของข้อมูลเครดิตบูโร หากมีการค้างชำระหรือผิดนัดชำระ รายงานที่สถาบันการเงินส่งเข้ามายังเครดิตบูโรก็จะแสดงสถานะดังกล่าว โดยส่งเข้ามายังประวัติเครดิตบูโรของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทั้งคู่ แต่หากเป็นผู้ค้ำประกัน จะไม่บันทึกข้อมูลในเครดิตบูโร 

 หากต้องการทราบว่าพี่สาวมีการชำระล่าช้าหรือผิดนัดชำระจนส่งผลมาถึงคุณ หรือประวัติเครดิตบูโรของคุณ ติดต่อที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา หลังจากเครดิตบูโรได้รับคำร้อง ภายใน 7 วัน จะส่งรายงานเครดิตบูโรทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้าน หรือสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์ เครดิตบูโร โทร.0-2643-1250 

 กรณีของคุณดวงดาว ในอดีตเคยค้างชำระ ปัจจุบันปิดบัญชีแล้ว ข้อมูลเครดิตบูโรแสดงสถานะปิดบัญชี แต่ประวัติค้างชำระยังคงแสดงอยู่ต่อไปอีก 3 ปี ข้อมูลจึงจะถูกลบออกไป 

 แนะนำว่า ให้พูดคุยพร้อมยอมรับความจริงกับสถาบันการเงินที่ขอกู้ ว่า ในอดีตเคยค้างชำระและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปัจจุบันไม่มีภาระหนี้สิน ถามสถาบันการเงินว่าต้องผ่านระยะเวลากี่เดือนจึงยื่นกู้ได้ และภายในระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่ก่อหนี้เพิ่ม นำเงินเข้า-ออกบัญชี เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบ ไม่หนีหนี้ มีเงินออม สถาบันการเงินจะได้รับพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้คุณ

ลุงแจ่ม

-------------------

ติดตามชม ลุงแจ่มออนแอร์ เครดิตเงิน เครดิตบูโร พร้อมตอบทุกปัญหากับผู้บริหารเครดิตบูโร ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00-12.00 น. ช่องคม ชัด ลึก ทีวี

โดย ลุงแจ่ม

 

กลับไปที่ www.oknation.net