วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระปฐมเจดีย์.. ถึงจะไปมาแล้วหลายครั้งก้อไปอีกได้...


 

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

วันที่อากาศร้อนมาก แทบแผดเผาผิวให้เกรียมได้ แต่บ้านเราไม่เคยจะย่อท้อ

ต่อการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของประเทศไทย กระทำการให้สมกับเกิดในประเทศนี้

มีโอกาสเวลาว่าง แม้เพียงน้อยนิดในเวลาช่วงบ่าย เราก้อออกทำบุญกันได้ไม่หวั่นต่อแสงแดที่ร้อน

เพราะเราสุขใจที่ได้ทำ...เก็บภาพบรรยากาศ ของพระปฐมเจดีย์ มาฝากเหมือนเช่นเคยที่เวลาไปวัดต่าง ๆ

ก็จะเก็บภาพมาให้ชม..ใระลึกนึกถึงเผื่อว่าเพื่อนๆ พี่ ๆ จะจดจำได้ว่าครั้งหนึ่งอาจเป็นสถานที่ ๆ

เคยไปกันมาแล้ว หรือ ยังไม่เคยไป...

.

 

 

.วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร แต่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่า "วัดใหญ่"

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ประเภทมหานิกาย

แต่เดิมมา วัดนี้ในสมัยโบราณมีชื่อว่า "วัดพระประธม" บ้าง มีชื่อว่า "วัดพระบรรทม" บ้าง มีชื่อว่า "วัดพุทธปรมธาตุ" บ้า'ง

ครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ในยุคที่ทรงริเริ่มการปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ครั้งใหญ่ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นต้นมา พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ได้พิจารณาเห็นลักษณะการก่อสร้าง และสภาพโดยทั่วไป

ทรงพิเคราะห์เห็นว่า น่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดียยุคโบราณที่ได้

มีการส่งพระสมณทูตมีพระโสณะและพระ อุตตระเป็นต้นเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในพื้นที่แถบนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

ดิน แดนสุวรรณภูมิสมัยนั้นประมาณพ.ศ.๒๓๕- ๓๐๐และมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้บรรจุพระ บรมสารีริกธาตุเป็นหลักฐาน

แล้วทรงเห็นว่ามีรูปทรงเป็นเหมือนอย่างเดียวกับพระสถูปารามเจดีย์ในเมืองอนุราชบุรี เกาะสิงหลทวีป หรือประเทศศรีลังกา

ในบัดนี้ทรงเชื่อมั่นว่าเป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในพื้นที่แถบนี้ และเป็นวัดแรกด้วย พระองค์จึงได้พระราชทานนาม

และสถูปเจดีย์แห่งนี้ว่า "พระปฐมเจดีย์" และพระราชทานนามวัดว่า "วัดพระปฐมเจดีย์"

เปิด..ชมประวัติของพระปฐมเจดีย์..

 

.ขอบคุณ Youtube

.

.พระปฐมเจดีย์.

พระพุทธนรเชษฐ์ (พระศิลาขาว)

เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี สร้างด้วยศิลาขาว กรมศีลปกรร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์

อัญเชิญมาประดิษฐานไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐

ณ. มณฑลลานชั้นลด ด้านทิศใต้ องค์พรปฐมเจดีย์

.

อุโบสถ..ภาพจิตรกรรมผนัง พระปฐมเจดีย์

ประวัติต่าง ๆ ถูกวาดลงบนผนังในวิหารแห่งนี้

ส่วนด้านใน ระเบียงคต

เดินเวียนรอบพระปฐมเจดีย์

ตุ๊กตาหินศิลปะจีน มีประดัยอยู่รอบ ๆ ตามประตูทางเข้าพระวิหารรคตระเบียง

 

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน)

ประดิษฐานในพระวิหารทิศตะวันตก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้

พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร

.

.

อุโบสถ พระพุทธรูปปางประทานปฐมเทศนา (สมัยทวารวดี)

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 น-16.00 น. เปิดปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป

.

พระปฐมเจดียพิพิธภัณฑ์สถาน

อุโบสถพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา

...มาทำบุญ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนากัน..ครับ

.

พระพุทธนรเชษฐ์ เศวตอัศมมัยมุนี ศรีทวารวดีปูชนียบพิตร

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระปฐมเจดีย์

.

โดย สตังค์

 

กลับไปที่ www.oknation.net