วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มารู้จักเทคนิคใหม่ Non-violence Communication โดยนายแพทย์ชื่อดัง


สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

การอบรมหลักสูตร Leadership Development เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำของระดับผู้จัดการฝ่ายตาม Leadership Competency ของบริษัทในปี 2012 นั้น เราเน้นไปที่ “การสื่อสารอย่างสันติ” หรือ Non-violence Communication ครับ โดยได้รับเกียรติจากแพทย์เจ้าของบทประพันธ์ชื่อดังหลายๆ เรื่อง เช่น กี่เพ้า, รอยไหม, สาปภูษา นั่นคือ นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ และทีมงานของท่านครับ

“การสื่อสารอย่างสันติ” หรือ Non-violence Communication คือ การสื่อสารที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยสื่อสารกับข้อเท็จจริงและเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่าย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือกันในที่สุด โดยมุ่งเน้นที่การสานสัมพันธ์ ผ่านการฟังอย่างตั้งใจ วิธีนี้จะเอื้อให้เราสามารถสร้างความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งกับผู้อื่นและตนเองโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง สามารถนำไปใช้ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือกับครอบครัว

นพ. พงศกร จินดาวัฒนะ ได้ใช้เทคนิคการ counseling ทางการแพทย์ผสมผสานกับความสามารถในการแสดงของทีมงาน ได้แก่ คุณดุจดาว, คุณซองทิพย์ และคุณพรรณี สร้างสรรค์เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อใช้ในบริษัทของเรา นั่นคือ “การสื่อสารอย่างสันติ” หรือ Non-violence Communication ด้วยวิธีการ Role Play เพื่อแสดงให้เห็นชัดๆ ถึงวิธีการสื่อสารแบบต่างๆ และท้ายที่สุด “การสื่อสารอย่างสันติ” ที่ไม่ใช้ความรุนแรงและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  การสื่อสารอย่างสันติมี 4 องค์ประกอบหลัก คือ การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง

1)    การสังเกต เวลาเราไม่พอใจใครสักคนแล้วเราอยากจะบอกเขา บ่อย ๆ ครั้งคำพูดแรกที่พูดออกมาคือ การว่าว่าเขาทำไม่ดีอย่างไรบ้าง ซึ่งนี่จะทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ และเกิดอาการไม่อยากฟัง การสื่อสารอย่างสันติเสนอให้คุณกล่าวอ้างถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้อีกฝ่ายได้รับทราบ โดยพยายามบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เฉพาะเจาะจง และเป็นกลาง และที่สำคัญคือ ไม่ใส่คำตัดสิน การประเมิน หรือการตีความลงไปด้วย

2)    ความรู้สึก บอกความรู้สึกของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้ด้วย ความรู้สึกในการสื่อสารอย่างสันติ หมายถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางกายและใจเกี่ยวเนื่องกับความต้องการที่ได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบสนอง ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเป็นความรู้สึกในเชิงบวก เช่น ดีใจ อบอุ่น สบายใจ โล่งใจ แต่ถ้าความ ต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะออกมาในเชิงลบ เช่น เสียใจ กระวนกระวายใจ เศร้า เบื่อ กังวล เจ็บ สิ่งที่เราจะทำในขั้นตอนนี้ก็คือ จับความรู้สึกและให้ชื่อความรู้สึกนั้น กุญแจหลักในการแสดงความรู้สึกคือ ใช้คำที่แสดงความรู้สึกของเรา ไม่ใช่คำตีความการกระทำของผู้อื่น

3)    ความต้องการ ในการสื่อสารอย่างสันติ ความต้องการหมายถึง สิ่งที่มีชีวิตชีวาที่สุดในตัวเรา เป็นคุณค่า และความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดที่มนุษย์มีร่วมกัน กุญแจหลักในการระบุและแสดงความต้องการก็คือ เน้นคำพูดที่บรรยายความต้องการร่วมของมนุษย์ โดยไม่ใช้คำพูดที่บรรยายวิธีการหรือแผนการเฉพาะเจาะจงที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของเรา

4)    การขอร้อง การขอร้องเป็นการบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่า อะไรจะทำให้ความต้องการของเราได้รับการตอบสนอง บ้าง การที่อีกฝ่ายจะตอบสนองความต้องการของเราหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเป็น อย่างไร หัวใจของการขอร้องก็คือ เราเต็มใจเปิดรับการปฏิเสธ และยังพร้อมที่จะดำเนินการสนทนาต่อไป เพื่อหาหนทางให้ความต้องการของทุกฝ่ายบรรลุผล

อาจารย์ให้เราฝึกตั้งแต่การสังเกตและรับรู้อารมณ์และความรู้สึกแบบต่างๆ ของคนเรา และแยกแยะให้ให้ เพื่อที่เราจะได้สื่อสารความต้องการและขอร้องได้อย่างถูกต้องตามวิธีการสื่อสารอย่างสันติ พร้อมทั้งเปรียบเทียบให้เห็นการสื่อสารแบบต่างๆ รวมทั้งแบบที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และเลือกวิธีการสื่อสารที่สันติและสานสัมพันธ์ด้วย

ผู้จัดการฝ่ายที่มาเข้าอบรมได้มาทุกบริษัทในเครือข่ายของเรา จำนวนกว่า 200 คนครับ ได้รับทั้งสาระและความบันเทิง และได้ฝึกการสื่อสารและการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง ซึ่งมีผลอย่างมากกับการสื่อสารของเรา หวังว่าจะกลับไปสื่อสารอย่างสันติได้อย่างถูกต้องครั้บ

นอกจากนั้น เรายังได้รับเกียรติจาก รศ. สุขุม นวลสกุล มาบรรยายในหัวข้อ “The Ideal Leadership” เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายให้เห็นมุมมองการเป็นผู้นำที่แท้จริงจากมุมมองและประสบการณ์อันโชกโชนของท่านอาจารย์สุขุม ซึ่งท่านบรรยายดีมากครับ ชัดเจน ตรงประเด็น ยกตัวอย่างให้เห็นจะๆ แม้จะอ้างอิงทางการเมืองบ้าง แต่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพครับ

เช่นเดียวกันครับ เราได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารในเครือให้เกียรติมาบรรยายเพื่อให้ข้อคิดกับผู้จัดการฝ่ายด้วย

ผู้นำต้องสื่อสารให้เป็น นอกจากจะเป็นเสน่ห์แล้ว ยังทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย

เรามาสื่อสารแบบสันติกันเถอะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก ... Mr.MONK

โดย Pretender

 

กลับไปที่ www.oknation.net