วันที่ พุธ มกราคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรวันเด็ก


             สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวรธัมโมวาท วันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 ความว่า เด็กย่อมเป็นที่หวังของพ่อแม่ ครอบครัวและสังคมว่า   จะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้า และทำให้ครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

             แต่การที่เด็กจะเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าได้ตามที่ทุกคนปรารถนาต้องการนั้น ผู้ใหญ่ในครอบครัว สังคม และชาติบ้านเมืองก็จะต้องทำดี เป็นคนดี และเป็นตัวอย่างที่ดี ให้เด็กได้เห็นเป็นแบบอย่างให้เด็กได้ทำตามเป็นบทเรียนให้เด็กได้รู้และเข้าใจจากการกระทำจนเกิดเป็นนิสัย หรือความเคยชินประจำตัว
         
           สิ่งดีๆดังกล่าวนี้ ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่ความปรารถนาต้องการเท่านั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับที่สำคัญต้องเป็นการกระทำบนพื้นฐานของความปรารถนาดีหรือเมตตาอย่างแท้จริง
         
            เมื่อทำได้เช่นนี้ เด็กก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ได้แต่สอน แต่ได้ทำและเมื่อทำได้เช่นนี้ เด็กก็คงยอมรับและยอมตาม ทำตัวให้เป็นคนดีได้สมปรารถนาของผู้ใหญ่ ทั้งได้ประสพสิ่งที่เด็กเองปรารถนา เป็นความดีของชีวิตสำหรับตนตลอดไป ขออำนวยพร

ขอบพระคุณ หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net