วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธีระสันต์ พันธศิลป์เป็นนามปากกาของ นายธีระ มูลธิยะ ครูอีสานบ้านนอก แห่งอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองข่า อำเภอวาปีปทุม ซึ่งเป็นบ้านเกิด 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ บรรจุเป็นครูด้วยวุฒิประกาศนีบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.)สมัยนั้นเรียกว่า ป.กศ.เตี้ย ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา เริ่มต้นเงินเดือน ๑,๐๘๐ บาท โรงเรียนอยู่ ห่างจากบ้านเกิดประมาณ ๕ กม. เป็นครูประจำชั้น ป.๔ มีนักเรียนเกือบ ๓๐ คน
สอนนักเรียนชั้น ป.๔ อยู่ ๒ ปี ลาศึกษาต่อปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อครั้งยังเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จบปริญญาตรี กลับสังกัดเดิมไปสอนภาษาอังกฤษนักเรียน ป.๕ ป.๖ อยู่อีก ๒ ปี ลาศึกษาต่อปริญญาโท วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนวที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ จบปริญญาโท กลับสังกัดเดิมไปสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านนอกที่เดิม
ต่อมาถูกดึงตัวมาช่วยงานนิเทศการศึกษาที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ เปลี่ยนจากการสอนนักเรียนมานิเทศติดตามผลการสอนของครู

ด้วยความที่ชอบอ่าน ชอบเขียนบันทึก ไม่ว่าจะเป็นไดอารี่สีใดปีไหนก็ตาม ทำให้ติดนิสัยชอบเขียน ครั้งเมื่อเรียนมัธยมก็เป็นตัวตั้งในการจัดทำจุลสารรายสะดวกติดบอร์ดของห้อง เมื่อเป็นครูบ้านนอกก็ได้ออกจุลสารรายเดือน “ร่มโพธิ์” ของโรงเรียน ทำหน้าที่บรรณาธิการ คอลัมน์นิสต์ บางครั้งเป็นทั้งคนโรเนียว เมื่อมาอยูงานนิเทศการศึกษา ได้ออกจุลสารรายเดือน “สปอ.สาร” ของอำเภอร่วมกับเพื่อนครูผู้รักการอ่านการเขียน
สู่โลกการเขียน
เริ่มเข้าสู่โลกการเขียนเมื่อเรียนมัธยม ด้วยการเขียนขำขัน บทกลอนไปลงในนิตยสาร “ชัยพฤกษ์” ได้รับค่าตอบแทน ๕๐ บาท ดีใจไปหลายเดือน
สมัยเมื่อครั้งเรียนที่ มศว.มหาสารคาม บทกวีก็ได้รับการตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมติชน สกุลไทย และเคยได้รับรางวัลชนเลิศประกวดบทกลอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงฯของจังหวัด
มีบทกวีรวมเล่มเล็ก ๆ มาแล้วสองเล่ม “เปลวเทียน ชอล์คร้าว และลมร้าย” และ “คือรักอันอบอุ่น”

ช่วงหนึ่งของชีวิตห่างหายไปจากการเขียนหลายปี ไปทุ่มเทให้กับการท่องเที่ยวและถ่ายภาพอยู่เป็นสิบ ๆ ปี 
สุดท้ายด้วยมนต์เสน่ห์ของอักษรและอำนาจของวรรณกรรมทำให้กลับมาขีด ๆ เขียน ๆ อีกครั้ง โดยทุ่มเทไปที่การเขียนเรื่องสั้น ชอบการเขียนร้อยแก้วมากกว่าร้อยกรอง เพราะสามารถเขียนได้ตามใจปรารถนา ไม่มีกฎเกณฑ์ แบบแผนของฉันทลักษณ์บังคับ แต่เรื่องสั้นส่วนมากยังไปไม่ถึงดวงดาวในเวทีการประกวด ได้เพียงตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารเท่านั้น
แต่บทร้อยกรองกลับได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด
“เสียงสั่งจากอีสาน” บทกวีรางวัล คำผา เพลงพิณ ปี ๒๕๕๓
“ ณ ขณะเวลาหนึ่ง” บทกวีรางวัลนายอินทร์อวอร์ด ปี ๒๕๕๔
แต่บทกวีที่ตัวเองชอบ กลับเป็นบทกวี “สาวนาลุ่ม หนุ่มนากระดาษ” ที่พึ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร เนชั่นฯสุดสัปดาห์ เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพราะว่ามันสะท้อนชีวิตของคนอยากเป็นนักเขียนและเข้ากับชีวิตเจ้าของเหลือเกิน
นักเขียนในดวงใจของธีระสันต์ พันธศิลป์ มีหลายท่าน แต่หนึ่งในนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ’รงค์ วงษ์สวรรค์(หนุ่ม)

สุดท้ายของชีวิตก็คงอุทิศให้กับการอ่านและเขียน คงสิ้นใจอยู่ใกล้ ๆ กองหนังสือนี่แหละครับ

โดย numalee

 

กลับไปที่ www.oknation.net