วันที่ พฤหัสบดี มกราคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โกเมศ มาสขาว


โกเมศ มาสขาว

            เกิดวันที่ 31 มกราคม 2518 เป็นชาวตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เคยเรียนในสถาบันศิลปะหลายแห่งก่อนจะลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตที่สถาบันปากมูน ร่วมต่อสู้ เรียกร้อง เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและธรรมชาติซึ่งล่มสลายลงเพราะโครงการพัฒนาของรัฐ และเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดิน - สายน้ำ เบ้าหลอมทางความคิดซึ่งน้อมนำชีวิตและวิญญาณให้ดำเนินไปอย่างมั่นคง

            ร่วมกับเพื่อนพ้องก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรมตะวันแดง อำเภอกุดชุม ในปีพ.ศ.2540 และทำงานการศึกษาทางเลือกร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก - มูลนิธิเด็ก จัดตั้งโรงเรียนแม่มูนมั่นยืนขึ้นที่ปากแม่น้ำมูล ทำกิจกรรมและให้การศึกษา ให้เด็กกลุ่มหนึ่งเติบโตขึ้นมาและรู้จักชีวิต ทั้งยังร่วมกับเพื่อนพ้องก่อตั้งกลุ่มลำนำอีเกิ้ง ฝึกฝนให้เด็กคิด-เขียน เรียนรู้ชีวิตและรับใช้หมู่บ้านค่ายรบ แม่มูนมั่นยืน ในฐานะนักเขียนน้อยแห่งปากมูน ( 23 มีนาคม 2542 – 6 มกราคม 2546 ) จัดพิมพ์หนังสือสารพระจันทร์ “ แนวรบด้านวรรณกรรม สร้างสรรค์เพื่อมวลประชา ”  ออกมาอย่างต่อเนื่อง

            ขณะเดียวกัน เสียงเรียกร้องของหัวใจก็นำพาให้กลับบ้าน - ผืนแผ่นดินซึ่งบรรพชนจัดวางไว้ให้ในอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จัดตั้งแหล่งเรียนแสงตะวัน ทำกิจกรรมกับเด็กในพื้นที่ให้เรียนรู้ชีวิตผ่านกระบวนการค่ายในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านศิลปะและอาชีพ , จัดตั้งเครือข่ายคนหนุ่ม-สาว จังหวัดยโสธร ทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ , ทำงานวิจัยท้องถิ่นการศึกษาเส้นทางอาหารในพาข้าวเพื่อฟื้นฟูวิถีการพึ่งตนเองของชุมชนฯ  งานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคอีสานตอนล่าง คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนจังหวัดยโสธรสู่จังหวัดน่าอยู่ที่สุด ผลักดันงานอ่าน คิด และเขียนในโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งจังหวัดยโสธร

            ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองยศ สาขาภาษาและวรรณกรรม ประจำปี 2553  เรื่องสั้นเรื่องแรก บัวตอง ตีพิมพ์ในนิตยสารดิฉัน ปี 2541 เขียนทั้งเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย บทกวี และบทความ มีผลงานรวมเล่มออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทั้งชื่อจริงและนามปากกา เสือ นาลานฯ ณ ลุ่มน้ำ / ธารคำ สุธาวัจน์ เช่น... สัมพันธภาพ (บทกวีแนวทดลองประเภทกลอนเปล่า 2541) , แรรุ้งในราวไพร (รวมบทกวีทำมือ2542) , เสียงแห่งรัตติกาล (ค่ายรบและหมู่บ้านริมฝั่งสายน้ำไม่ไหลคืน 2544) , ถามถึงความใฝ่ฝัน (การเดินทางของวัยหนุ่ม 2545) , วันที่สายน้ำไร้พันธนาการ (เรื่องเล่าจากหมู่บ้านริมมูน 2545) , หมู่บ้านและแม่น้ำชื่อฝันสลาย (รวมบทกวีนิพนธ์ 2548) , ความตายไม่รู้ตัว (รวมเรื่องสั้น2548) , รอยเท้าคนทุกข์...บนขอบฟ้า (บันทึกการเดินเท้าทางไกลของสมัชชาคนจน 2549) , พรม บูรณชน..สหายกาล (สารคดีชีวประวัติสามัญชน 2554)          

 

ปัจจุบันยังคงเป็นลูกชายชาวนา ทำกิจกรรมกับชุมชน , ค่ายเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการอ่านการเขียน... และเขียนหนังสือใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นกิจของชีวิต

โดย numalee

 

กลับไปที่ www.oknation.net