วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไข้หวัดใหญ่ระบาดที่สหรัฐอเมริกาแล้ว


ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในปีนี้สูงถึงระดับที่เป็นการระบาด

แอนดริว คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ค ออกแถลงเรื่องการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีรายงานแล้ว 19,128 ราย(http://www.governor.ny.gov/press/01122013Severe-Flu-Season) มากกว่าปีที่แล้วที่มีเพียง 4,404 ราย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในสหรัฐในปีนี้ สายพันธุ์ที่ผลิตวัคซีนก็ตรงกับเชื้อที่ตรวจพบในผู้ป่วย โดยสายพันธุ์ A ตรงกันทั้งหมด และสายพันธุ์ B ตรงกันร้อยละ 69

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องผลิตปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ตามเชื้อที่ก่อโรคในแต่ละปี ผลการประเมินเบื้องต้นในปีนี้ (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm62e0111a1.htm?s_cid=mm62e0111a1_w) พบว่า วัคซีนในสหรัฐมีประสิทธิผลร้อยละ 62 หมายความว่า กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนป่วย(มีอาการ)ไข้หวัดใหญ่น้อยกว่าผู้ไม่ได้รับวัคซีนร้อยละ 62 หรื่อกล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับวัคซีนทุกคน จำนวนผู้ป่วยจะลดลงถึงร้อยละ 62 เปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการฉีดวัคซีนเลย

ระดับประสิทธิผลของวัคซีนนี้ ถือว่ายอมรับได้ อาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างต่ำในสายตาของคนทั่วไป แต่ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ ยืนยันว่าวัคซีนใช้ได้ดี

รัฐนิวยอร์คเร่งรัดเรื่องนี้โดย อนุญาตให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่เด็กอายุ 6 เดือนถึง 18 ปีที่ร้านขายยาได้ (ปกติ สหรัฐมีมาตรการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ใหญ่ในร้านขายยาได้อยู่แล้ว)
ขอบคุณภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

ต้องติดตามความก้าวหน้าต่อไป

โดย สรร

 

กลับไปที่ www.oknation.net