วันที่ ศุกร์ มกราคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เหยียบย่ำข้าว.. เข้าพรรษา จริงแท้หนอ...


เล่าสู่กันฟัง.......
.

เช้านี้อ่านบทความ ที่เคยอ่านในวิทยุ ตอนปี 2513ของ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์
เห็นว่าดีเลยสรุปมาให้อ่านกัน สำหรับฉันเองเคยคิดเหมือนกันว่า เหตุผลที่ต้องมี
วันเข้าพรรษา ตอนช่วงหน้าฝน เพราะว่าพระสงฆ์ จะได้ไม่ไปเหยียบย่ำ "ต้นข้าวของชาวนา"
อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชาวนาได้ซึ่งบอกจริงก้อ งงเหมือนกันกับว่า พ.อ.ปิ่น
ว่า เป็นเพราะเหตุนีจริงหรือ พระท่านทำไมต้องเดินในนาคันนาไม่มีหรือ หรือ ที่อื่นที่ไม่ได้ปลูกข้าว
ก้อน่าจะมีทางให้เดินเพื่อจาริกกันบ้างสิแต่ได้รับคำตอบแบบนี้มา ตั้งแต่ยังเด็ก
ไม่มีผู้ใดได้เคยขยายความแต่วันนนี้ ได้อ่านเรื่องเมื่อปี 2513 ที่ท่านลงไว้ในหนังสือ
"มุมสว่าง" ว่า ตอนท่านไปอินเดีย ท่านได้ไปในเมืองเดราดูน อยู่ในรัฐอุตรประเทศ เมืองนี้เป็นอู่ข้าว
อู่น้ำของอินเดีย และเป็นเมืองที่ได้ทำการปลูกข้าว
มาตั้งแต่ยุคแรก ท่านได้ถามอาบังคนนั้น เรื่องการการทำนา

.

.

ในสมัยนั้น การทำนามีมากจนไม่มีที่ให้เดิน จนพระสงฆ์
จึงจะต้องเหยียบย่ำข้าวของชาวนา
อาบัง แกสวนกลัยว่า
"ท่านรู้จักคนเหยียบย่ำกฎหมายไหม ?"
พ.อ. ท่านก้อบอกว่ารู้จัก
อาบัง "เขาใช้เท้าเหยียบบนกฎหมายหรือ ?"
พ.อ. ท่านบอกว่า เปล่า
อาบังแกเลยอธิบายต่อว่า


"การเหยียบย่ำข้าวของชาวนาก้อเหมือนกัน ไม่ใช่เอาเท้าไปเหยียบต้นข้าว แต่หมายความว่า การจาริกของพระสงฆ์

ในฤดูทำนา จะทำให้การทำนาได้ผลไม่เต็มที่ เพราะคนต้องเป็นกังวลต้อนรับและปฏิบัติพระ การทำให้ผลของ


การทำนาเสียไป อย่างนี้เรียกว่าเหยียบย่ำข้าวของชาวนา"

พ.อ. แก สาธุ ขอบคุณท่านอาจารย์บัง ทันที

และการที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา ณ ที่แห่งเดียวนาน ๆ อาจจะทำให้เป็นภาระแก่ชาวบ้านกลุ่มเดียว ที่ท่าน
จำพรรษาอยู่ จะทำให้เศรษฐกิจของเขายิ่งทรุดไปอีกแต่ในพระวินัย ก้อมีบังคับไว้เหมือนกันว่า
ให้พระเลือกจำพรรษาในหมู่บ้านที่มี โคจรคาม คือข้าวปลาอาหารสมบูรณ์พอควร พระองค์ทรงผ่อนผัน
ให้พระแสวงหาอาราม จำพรรษาเวลาถึงครึ่งเดือนต้นฤดูฝน ถ้าพิจารณาเองพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้
ภิกษุสงฆ์บำเพ็ญตนเป็น คนเลี้ยงง่าย ไม่รบกวนชาวบ้าน เห็นได้ว่าทรงคิดหาทางป้องกันไว้ดีที่สุดแล้ว....

...............................

แต่กาลเวลาล่วงมา 2500 ปี สถานที่เริ่มเปลี่ยนไป ผลผลิตทางการเกษตรออกมามากมายหลายฤดูกาล
ผลผลิตไม่ใช่แต่ ข้าว เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้น จึงมองว่า กลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติ
สืบต่อ ๆ กันมา เพียงแค่นั้นถึงอย่างไร พระพุทธองค์ก้อทรงสั่งสอนพระสงฆ์
ให้เป็นผู้บำเพ็ญเป็น คนเลี้ยงง่าย อยู่แล้ว...
ในตรรกะก้อยังมีตรรกะอยู่ เป็นอกาลิโก...แท้หนอ


 สงสัยเช่นนี้มานานค่ะ
ว่า เหตุที่พระท่านต้องเข้าพรรษา ในหน้าฝน ช่วงฤดูทำนา
แต่พอมาเห็นตรรกะ แบบนี้ รู้สึกว่า ไม่ได้ยึดติดที มมังการ์ อหังการ์ (ตัวกู ของกู)
และเป็นเหตุผลที่น้อมรับได้...ถึงการอยู่ร่วมกัน ว่าต้องถ่อยทีถ่อยอาศัยกัน
ถึงเวลาจะผ่านมานาน ถึง 2500 ปี แต่ยังมีมาให้เห็นถึง ยุคปัจจุบัน
ที่วิวัฒนาการเปลี่ยนไป แต่ มนุษย์ เราไม่ได้ความคิด ความรู้สึก เปลี่ยนไปเลย.....

โดย สตังค์

 

กลับไปที่ www.oknation.net