วันที่ พุธ มกราคม 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท้องถิ่นชายแดนใต้ กับการปูทาง ก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน แบบฉบับเบตง


            ก้าวเล็กๆที่มั่นคง    

                29 ม.ค.56 สภาสันติสุขตำบลอัยเยอร์เวง นำโดย นายมนเทียร แตปูซูกำนันตำบลอัยเยอร์เวง และนายแวมะยูโซ๊ะ ตุสาตู นายก อบต.อัยเยอร์เวง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของต่วน มูฮำหมัดตาเฮย์ บิน อุสมาน นายอำเภอกริ๊ก รัฐเปรัค มาเลเซีย และ (B) SHAHARUDIN BIN HAJI NAZARI ราชเลขา ขององค์สุรต่านรัฐเปรัค สหพันธรัฐมาเลเซีย ที่เดินทางมาดูงานที่เทศบาลเมืองเบตง และแวะมาเที่ยวชมต้นไม้ยักษ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒน่า10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ อันมีประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์ร่วมกันมาอย่างยาวนาน และเพื่อประโยชน์ความร่วมมือ ในโอกาสที่ ปี 2558 เราจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยกันอย่างมั่นคง.. ศณีรา รายงาน

 

 


(B) SHAHARUDIN BIN HAJI NAZARI ราชเลขา ขององค์สุรต่านรัฐเปรัค

 

(ซ้าย) ผอ.สพท.ยะลาเขต 3 , นายอำเภอกริ๊ก,นายกเทศเบาลเมืองเบตง,ราชเลขาฯองค์สุต่านเปรัค

และนายก อบต.อัยเยอร์เวง

 

บรรยากาศ ระหว่างกำนันกล่าวต้อนรับ ทางการเล็กๆ

 

ระหว่างฟังบรรยาสรุป

เราเสริฟข้าวหลามบาซูก้าต้อนรับ เล่นเอามาเลย์ขอ ขนกลับบ้านเลย 

 

ต่วน มูฮำหมัดตาเฮย์ บิน อุสมาน นายอำเภอกริ๊ก รัฐเปรัค มาเลเซียมอบของที่ระลึกแก่กำนันมนเทียร

 

นายแวมะยุโซ๊ะ ตุสาตู นายกอบต.อัยเยอร์เวง กับนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศบาลเมืองเบตง 

 

 

สองชาติ สัมพันธ์ สายใย มั่นคง

 

 


ระหว่างนำไปชมพิพิธภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐


                 จากที่พรรคคอมมิวนิสต์ ได้ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธและสลายกองทัพเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตามข้อตกลงนามสัญญาสันติภาพ ๓ ฝ่าย เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ กองทัพภาคที่ ๔ โดยพลทหารราบที่ ๕ ได้จัดทำโครงการรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยขึ้น เพื่อรองรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยมีระยะเวลาของโครงการ ๖ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๓ – ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเป็น ๔ หมู่บ้าน เรียกว่า หมู่บ้านรัตนกิตติ ๑,๒,๓, และ ๔ ตามลำดับ
                    ต่อมา ศาสตราจารย์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระประสงค์จะทำการพัฒนาโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และ ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนจึงได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับหมู่บ้านรัตนกิตติทั้ง ๔ หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และทรงพระราชทานชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๙,๑๐,๑๑,๑๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๖
                ปัจจุบันหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามประกาศของกรมการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยแยกจากหมู่ที่ ๘ บ้านอัยเยอร์ควีน เป็นหมู่ที่ ๑๐ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีตัวแทนเป็นสมาชิก อบต.และมีผู้ใหญ่ เป็นของตนเองครั้งแรก โดย นายเอกชัย วาฑิตศุภผล คือผู้ใหญ่คนแรกของหมู่บ้าน
              ส่วนจำนวนประชากรขณะนี้มีทั้งสิ้น ๑๙๔ คน แบ่งเป็นเพศชาย ๑๐๐ คน และเพศหญิง ๙๔ คน โดยมีอายุสูงกว่า ๖๐ ปี เกินกว่าครึ่ง
             สำหรับจุดแข็งของหมู่บ้านนี้นั้น คือ การที่ผู้คนในหมู่บ้านนี้ ล้วนเป็นอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางอุดมการณ์ในป่ากว่า 40 ปี จึงเป็นสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฯ, อนุสรณ์สันติภาพ, สมุนไพรป่า, น้ำตกจุฬาภรณ์ฯ และต้นไม้ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีรีสอร์ทที่พักมาตรฐานที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเป็นคณะกว่าร้อยคนโดยเทศกาลที่สำคัญคือ งานตรุษจีน และตรุษเผ่าอัสรี(ซาไก) ที่จะมีชาวมาเลย์ และสิงคโปร์ มาร่วมฉลองโต๊ะจีนกว่า ๗๐๐ คนทุกปี


บรรยายเป็นภาษามาลายูกลาง

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ หมุ่บ้านจุฬาภรฑ์พัฒนา 10

               ด้วยงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านในสามจังหวัดชายแดนใต้ (พนม.) จำนวนสองแสนกว่าบาท สมทบกับทุนจากสมาชิกหมู่บ้าน และอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศเพื่อบ้านอีกกว่าหกแสนบาท รวมกว่าล้านบาท เพื่อก่อสร้างและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เพื่อรำลึกประวัติการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ สำหรับรองรับการท่องเที่ยวในหมู่บ้านและเพื่อการศึกษาของอนุชนรุ่นหลัง


ความสูง..ไม่ใช่ปัญหา แต่มายาคติ คือปัญหาค่ะ

 


มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำไปชมต้นไม้ยักษ์

 

เด็ก ร.ร.บ้านอัยเยอร์เวงกับต้นไม้ยักษ์

ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

   
             ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นต้น “สมพง” ไม้เนื้ออ่อนขนาดใหญ่ มีความกว้างของตรงโคน ถึง ๒๗ คนโอบ  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ ๑๐ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา โดยสามารถเดินเท้าจากหมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ ๑๐ เข้าไปเพียง ๑,๐๐๐ เมตร


เอาจริง..นายอำเภอ ถอดสูทเดินป่าเลย

 

ถ่ายทอดความรู้ สมัยดำรงชีพในค่ายกลางป่าดงดิบกว่า 40 ปี

 

ร.ร.คอมมิวนิสต์จำลอง กับ เจ้าลัทธิทั้ง 5 

ราก..นี้สำคัญ เป็นส่วนสำคัญให้ยืนหยัด อย่างมั่นคง

คนมาเดินร่วมวันนี้ เยอะจริงๆ

แบกีร์ ล่ามและพิธีกร คนเล็กๆแต่สำคัญในงานนี้

นายอำเภอกริ๊ก ลองใช้เครื่องปลอกทุเรียนของไทยเรา

  

ของดี จุฬาภรณ์พัฒนา 10 ไม่ลองไม่รู้

 คำเตือน อย่าบริโภคเกินคนละ 1 กิโลกรัม เพราะ มันไม่พอ (อร่อยมาก)


กลุ่มแม่บ้าน อำเภอเบตง มามอบของฝากด้วย        


 

ของดีเมืองเบตง

รสชาติแท้ กาแฟโบราณ..

 

 

ผู้ใหญ่โก๊ะ ถ่ายทอด วิชาสมุนไพร

ต้าลี่หวัง ยอดสมุนไพร

 ว่านลูกไก่ สมุนไพรหายาก

ตุงกัสอาลี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไวอาก้าท้องถิ่น ที่อเมริกาเอาไปจดสิทธิบัตร ซะ มันน่าไหม??

 

มดยักษ์ ตัวยาวกว่า 3 ซม.(ไม่กล้าจับถ่าย ^_^*)

ผู้ใหญ่โก๊ะ กับหุ่นหรือเปล่า (ท่าเดิมๆ) 

 

นายก อบต.ใส่รองเท้าหนังไอ้เข้คู่เก่ง  แกบอก "มันยาว...เดินยาก ทำเอาหอบ เดินไม่ทันคนอื่น" *0*

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net