วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2556

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตรวจเครดิตก่อนขอสินเชื่อ


 ผมมีรายได้ 25,000 บาท วันหนึ่งมีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมาตั้งบูธสมัครบัตรเครดิตที่ทำงาน ผมจึงยื่นเอกสารทำบัตรเครดิต พร้อมกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนผมอนุมัติ แต่ของผมไม่อนุมัติ สถาบันการเงินส่งจดหมายบอกว่า ดูจากข้อมูลเครดิตบูโร ไม่สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร หมายถึงอะไร ผมมีหนี้บัตรเครดิตจำนวนหนึ่ง ผ่อนชำระปกติ
สุนทร

 ดิฉันทำสัญญากู้ซื้อบ้านร่วมกับญาติ เนื่องจากญาติมีรายได้ไม่พอจึงมาขอให้ดิฉันเป็นผู้กู้ร่วม ที่ผ่านมาญาติผ่อนค่างวดปกติ ไม่มีปัญหา จ่ายตรงตลอด ปัญหาคือดิฉันจะซื้อบ้าน จึงต้องการยกเลิกการกู้ร่วมเพื่อกู้ซื้อบ้านของตัวเอง ทำได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
สมพร

ตอบ
 นายพิชัย ศรีเสาวภาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารเจ้าของข้อมูล ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร แนะนำว่า การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินมีได้หลายเหตุผลประกอบกัน เหตุผลหนึ่งคือข้อมูลเครดิต เมื่อมีการยื่นขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเซ็นยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต หลังจากนั้นสถาบันการเงินเข้าไปดูข้อมูลของเครดิตบูโรของผู้ขอสินเชื่อเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเครดิตบูโร มีหนี้ค้างชำระหรือมีประวัติค้างชำระ อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อ

 กรณีคุณสุนทร อาจเป็นไปได้ว่า มีสินเชื่อหลายประเภท ภาระผ่อนต่อเดือนค่อนข้างสูงหากเทียบกับรายได้ หรือมีประวัติชำระล่าช้า ซึ่งล้วนมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทั้งสิ้น

 แนะนำให้คุณสุนทร ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรด้วยตนเอง โดยนำจดหมายปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ยื่นตรวจสอบกับเครดิตบูโร ที่ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 2 ถนนพระราม 9 ภายใน 30 วันนับจากวันได้รับจดหมาย โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นตรวจสอบรายงานประวัติว่าถูกต้องและมีบัญชีที่มีปัญหาหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำ

 กรณีคุณสมพร หากต้องการถอนชื่อออกจากการเป็นผู้กู้ร่วมสามารถยื่นเรื่องที่สถาบันการเงินที่กู้ โดยนำหลักฐานแสดงรายได้ปัจจุบันของผู้กู้หลักให้สถาบันการเงินวิเคราะห์ใหม่ หากสถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าคนคนเดียวสามารถชำระค่างวดได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สถาบันการเงินก็จะอนุมัติคำขอของคุณ โดยทำสัญญากู้ฉบับใหม่ มีชื่อญาติของคุณเป็นผู้กู้เพียงคนเดียว

 ในส่วนของข้อมูลเครดิต สถาบันการเงินจะนำส่งข้อมูลของผู้กู้และผู้กู้ร่วมมายังเครดิตบูโร หากสถาบันการเงินอนุมัติให้ถอนชื่อคุณสมพรออกจากการเป็นผู้กู้ร่วม สถาบันการเงินจะรายงานข้อมูลของคุณว่า ยอดหนี้เป็นศูนย์ สถานะปิดบัญชี

 และเมื่อยื่นขอสินเชื่อซื้อบ้านของตัวเอง นอกจากหลักฐานประกอบการยื่นขอสินเชื่อแล้ว ต้องเตรียมคำตอบว่า เพราะเหตุใดจึงถอนชื่อออกจากการเป็นผู้กู้กับสถาบันการเงินเดิม

--------------------

 ติดตามชม ลุงแจ่มออนแอร์ เครดิตเงิน เครดิตบูโร ตอบสดๆ ทุกปัญหาเครดิตบูโร กับ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00-12.00 น. ช่องคม ชัด ลึก ทีวี ปรึกษาในรายการ โทร.0-2338-3837-9

โดย ลุงแจ่ม

 

กลับไปที่ www.oknation.net